Glavni sadržaj
EURES (EURopean Employment Services)

Kako postati partner/član EURES-a?

EURES je pokrenut 1994. kao mreža javnih službi za zapošljavanje u državama članicama EU-a/EGP-a. U to je vrijeme aktivnosti EURES-a koordinirala Europska komisija, a od 2021. to čini Europsko nadzorno tijelo za rad. Ostale organizacije, kao što su sindikati i udruženja poslodavaca, također sudjeluju u radu, osobito u posebnim partnerstvima u regijama s visokom stopom prekograničnih dnevnih radnih migracija.

Kako bi EURES postao snažnije i učinkovitije sredstvo za olakšavanje slobodnog kretanja i bolje funkcioniranje europskog tržišta rada, provedena je reforma sadržana u Uredbi (EU) br. 2016/589.

Jedan je od glavnih ciljeva Uredbe o EURES-u povećati i proširiti mrežu kako bi u njoj sudjelovalo više organizacija koje će ponuditi više informacija, pomoći i usluga zapošljavanja još većem broju tražitelja posla i poslodavaca u cijeloj Europi.

U tu svrhu sve države članice EU-a/EGP-a moraju uspostaviti nacionalne sustave za primanje organizacija koje žele postati članovi i partneri EURES-a.   Sve organizacije koje pružaju usluge zapošljavanja mogu se slobodno pridružiti mreži ako ispunjavaju zajedničke kriterije utvrđene Uredbom o EURES-u te zahtjeve i postupke sustava primanja u njihovoj zemlji.

Neki osnovni zahtjevi:

Da bi postala članica EURES-a, organizacija mora pružati sve sljedeće tri usluge:

  • doprinos bazi slobodnih radnih mjesta slanjem podataka na portal EURES-a
  • doprinos bazi prijava na slobodna radna mjesta i životopisa slanjem podataka na portal EURES-a
  • pružanje podrške tražiteljima posla i poslodavcima (informacije, pomoć, podrška nakon zapošljavanja).

Partner EURES-a mora pružati barem jednu od triju prethodno navedenih usluga i obrazložiti zašto ne može pružati sve usluge koje pružaju članovi, npr. zbog svoje veličine, ograničenih resursa ili prirode drugih usluga koje obično pruža.

Svi članovi i partneri EURES-a moraju ispunjavati određene minimalne kriterije navedene u Uredbi o EURES-u u pogledu pružanja usluga (npr. usklađenost s radnim standardima i zakonodavstvom, sposobnost pružanja usluga, besplatne usluge radnicima) i sudjelovanja u mreži EURES-a (npr. dostava podataka u skladu sa standardima i formatima, programiranje i izvješćivanje, dodjela i osposobljavanje osoblja).

Više informacija

Ako želite saznati više o nacionalnim propisima i postupcima te nacionalnim kontaktnim točkama, odaberite neku od država s popisa u nastavku. (Većina informacija dostupna je samo na engleskom)