Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)

EURES Targeted Mobility Scheme

Tööotsijad

EURES Targeted Mobility Schemes for jobseekers banner

Kas töö- või praktikavõimaluse leidmine koduriigis on keeruline? Olete ehk mõelnud välisriigis töötamisele, kuid ei tea, kuidas seda teha?

Tehke proovi "EURES Targeted Mobility Scheme"!

 1. Mis
  see on "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Kava raames pakuvad riiklikud tööturuasutused sihipärast toetust inimestele, kes soovivad töötada, osaleda praktikal või õpipoisiõppes teises ELi liikmesriigis, Norras või Islandil.
  • Õiglastele aluspõhimõtetele tuginedes aidatakse kavaga tööotsijate vajadustele vastu tulla ja liikuvusega seotud takistusi kõrvaldada.
  • Riikides, kus otsitakse motiveeritud ja kvalifitseeritud tööjõudu, on kavast abi tööandjatele.
  • Toetus hõlmab rahastust, millest kaetakse näiteks keeleõppe, kvalifikatsioonide tunnustamise, reisi- ja elamiskulud.
 2. Kes
  võivad toetust taotleda?
  • 18aastased või vanemad tööotsijad.
  • ELi liikmesriigi, Norra või Islandi kodanikud või seaduslikult nendes riikides elavad inimesed.
  • Kõik tööotsijad, olenemata nende kvalifikatsioonist.
 3. Kuidas
  tööotsinguid alustada?
  • Klõpsakeallpool esitatud linkidel, et leida juhtivate tööturuasutuste ja nende partnerite juhitavaid projekte.
  • Küsige, kuidas taotlemine käib või kuidas tööd otsida, kuidas tööotsijaid ja tööandjaid kokku viiakse ning värbamist toetatakse?

Tööandjad

EURES Targeted Mobility Schemes banner for Employers

Soovite tööle võtta teatud profiiliga inimesi, kuid Teie riigis on raskusi nende leidmisega? Tahate kokku panna mitmekultuurilise meeskonna, mis viiks Teie ettevõtet edasi?

Tehke proovi "EURES Targeted Mobility Scheme"!

 1. What
  is Targeted Mobility Scheme?
  1. Mis

   see on "EURES Targeted Mobility Scheme"?

   • Kava raames pakuvad riiklikud tööturuasutused sihipärast toetust ettevõtjatele, kes soovivad värvata teisest liikmesriigist pärit motiveeritud ja kvalifitseeritud tööotsijaid, et pakkuda neile tööd või õpipoisiõppe- või praktikavõimalust.
   • Kui kuulute väikeste või keskmise suurusega ettevõtjate hulka, saate taotleda ka rahalist toetust, millega kaetakse osa uute töötajate, koolitus- ja sisseelamiskuludest.
 2. Kes
  võivad osaleda?
  • Kõik ELi liikmesriikides, Norras või Islandil asuvad ettevõtjad ja organisatsioonid, sõltumata majandussektorist või suurusest.
  • Ettevõtja peab pakkuma kirjalikku lepingut vähemalt
   kuueks kuuks töö või õpipoisiõppe puhul;
   kolmeks kuuks praktika puhul.
  • Ettevõtja/organisatsiooni pakutav koht peab vastama riigi õigusnormidele.
 3. Millises
  riigis võib ettevõtja tegutseda?

  ELi liikmesriigis, Islandil või Norras.

 4. Millest
  alustada?
  • Klõpsakeallpool esitatud linkidel, et leida juhtivate tööturuasutuste ja nende partnerite juhitavaid projekte.
  • Küsige teavet osalemistingimuste kohta!

EURES TMS muudab elusid. Näiteks leidis Hispaaniast pärit tööotsija Jesús selle abiga töö Norras. Vaata seda videot, et näha tema inspireerivat kogemust ja kuidas TMS teda aitas:

Juhtivate tööturuasutuste ja nende partnerite

juhtivate tööturuasutuste ja nende partnerite juhitavaid projekte