Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2017. gada 3. jūlijsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 5 min

NVO: kas, kāpēc un kur?

Varbūt Drop’pin@EURES, pašā EURES un dažādās ar darbu saistītās vietnēs esat pamanījis saīsinājumu “NVO”. Bet kas ir NVO, kāpēc Jūs varētu vēlēties tādā strādāt un kur varat iegūt plašāku informāciju?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

KAS IR … NVO?

NVO jeb nevalstiskās organizācijas ir organizācijas, kas nav izveidotas ar mērķi gūt peļņu un darbojas neatkarīgi no valstu valdībām. Bieži vien tās tiek izveidotas kā labdarības organizācijas un ir jo īpaši aktīvas nabadzības, sliktas veselības aprūpes, sociālās atstumtības apkarošanas jomā, kā arī vides jautājumu jomā.

NVO diapazons var būt no vietējās kopienas iniciatīvām līdz starptautiskām organizācijām, kas darbojas visā pasaulē. Parasti tās tiek finansētas no ziedojumiem, kā arī tajās ir apvienoti cilvēkus, kuriem ir kopīgas intereses un kuri cenšas atrast veidus, kā kaut ko mainīt vai ietekmēt pārmaiņas.

KĀDAS … NVO ir Eiropā?

Organizācija NGO Advisor tās ikgadējā “Pasaules 500 lielāko NVO 2016. gadā” sarakstā iekļāva 185 organizācijas, kuru galvenie biroji atrodas Eiropā un kas pēc skaita bija viena trešdaļa no sarakstā iekļauto organizāciju skaita. Eiropas NVO atšķiras pēc lieluma, mērķiem un rakstura, un tās piedāvā plašu nodarbinātības iespēju klāstu. Dažas no vispazīstamākajām ir:

 • Oxfam (AK): Šī 1942. gadā dibinātā organizācija Oxfam ir starptautiska NVO, kuras darbība ir veltīta nabadzības izskaušanai, katastrofu seku likvidācijas nodrošināšanai un cilvēktiesību propagandēšanai;
 • Médecins Sans Frontières (Francija/Šveice): Médecins Sans Frontières, kas ir pazīstama arī kā “Ārsti bez robežām”, ir humanitāra NVO, kura ir pazīstama sakarā ar tās projektiem jaunattīstības un kara plosītajās valstīs, un 1999. gadā tā arī ieguva Nobela Miera prēmiju;
 • Vides izglītības fonds (Foundation for Environmental Education, FEE) (Dānija): starptautiska jumta organizācija ar locekļiem vairāk nekā 70 valstīs visā pasaulē. FEE veicina ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību;
 • APOPO (Beļģija/Tanzānija): NVO ar unikālu pieeju APOPO apmāca Āfrikas milzu somainās žurkas atklāt mīnas un tuberkulozi;
 • Greenpeace (Kanāda/Nīderlande): Kanādā dibinātās pasaulslavenās vides NVO Greenpeace galvenais birojs tagad atrodas Nīderlandē, un tās biroji ir vairāk nekā 40 valstīs.

KO … dara ES, lai sadarbotos ar NVO Eiropā?

Kā daļu no Stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei Eiropas Komisija par tās prioritāti ir noteikusi uzdevumu izveidot un nostiprināt partnerattiecības starp ES iestādēm, valstu valdībām un vietējām pašvaldībām, kā arī Eiropas ieinteresētajām personām.

Attiecīgi Komisijas ģenerāldirektorāti arī strādā ciešā sadarbībā ar NVO tādos pasākumos kā pusgada sanāksmes, kurās NVO ir aicinātas apspriest pašreizējos kopienas jautājumus (ko Tieslietu ĢD organizē kopā ar Sociālo platformu) un iesaistīties ieinteresēto personu dialogā ar ES līmeņa NVO un sociālajiem partneriem (Nodarbinātības ĢD Eiropas platformas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros).

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir konsultatīva Eiropas Savienības iestāde, kuru veido darba devējus, darba ņēmējus un dažādas intereses pārstāvoši dalībnieki. Viens no Komitejas galvenajiem tematiem ir pilsoniskā sabiedrība, jo īpaši veids, kā apņēmības pilni cilvēki un organizācijas ir būtiski svarīgi politiskam progresam. Nesen notikušajās Pilsoniskās sabiedrības dienās 2017. gadā (26.–27. jūnijā) uzsvēra pilsoniskās sabiedrības organizāciju misiju būt par tiltu starp cilvēkiem un Eiropas institūcijām, kā to spējas piedāvāt ES jaunas perspektīvas un risinājumus.

KĀPĒC … strādāt NVO?

Viens no vislielākajiem ieguvumiem, strādājot NVO, ir sajūta, ka Jūs pa īstam maināt pasauli vai dzīvi tiem, kuri tajā dzīvo. NVO Jums var ļaut saredzēt nepastarpināti Jūsu smagā darba ietekmi, kas sniedz milzīgu profesionālu un personīgu gandarījumu.

Turklāt, tā kā NVO uzņēmuma struktūra parasti nav tik hierarhiska kā tradicionālajos uzņēmumos, Jums var būt lielākas iespējas attīstīt vairākus prasmju veidus, strādājot dažādās jomās.

KUR … es varu uzzināt par iespējām NVO?

EURES tīmekļa vietnē tiek mitināts plašs darbu, prakses un māceklības reklāmu klāsts no uzņēmumiem visā Eiropā, tostarp no NVO.

Tiešsaistes darba sludinājumu lapas bieži vien Jums ļauj filtrēt pieejamos darbus pēc “organizācijas veida”, tāpēc tās var būt labs veids, kā atrast NVO iespējas Jūs interesējošajā jomā. Ātra meklēšana internetā parāda galveno darba meklēšanas tīmekļu vietņu sarakstu Jūsu valstī.

Tādās tīmekļa vietnēs kā Euro Brussels, Global Jobs un Impact Pool arī piedāvā daudz iespēju NVO gan Eiropā, gan pasaulē. Kāpēc gan neapskatīt arī tās?

Iespējas atrašana ir tikai pirmais solis. Jums ir jāpilnveido Jūsu CV, jāuzraksta lieliska pavadvēstule un jābūt nepārspējamam intervijā… Un mēs par Jums parūpēsimies katrā šā ceļa posmā!

 

Saistītās saites

“Pasaules 500 lielāko NVO 2016. gadā” sarakstā

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Stratēģijas “Eiropa 2020”

Sociālo platformu

Eiropas platformas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību

Pilsoniskās sabiedrības dienās 2017. gadā

Plašs darbu, prakses un māceklības reklāmu klāsts

Tostarp no NVO

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Jāuzraksta lieliska pavadvēstule

Jābūt nepārspējamam intervijā

 

Papildu informācija

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrodiet savu EURES padomdevēju

Darba un dzīves apstākļi EURES valstīs

EURES Darbu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES Pasākumu kalendārs

Turpmākie Pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

EURES sociālajā tīklā Google+

Sīkāka informācija

Temati
 • Ieteikumi un padomi
 • Ziņas/ziņojumi/statistika
 • Jaunatne
Nozare
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.