Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel3. juuli 2017Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat3 min lugemist

Vabaühendused: mis, miks ja kuidas?

Oled ilmselt märganud mõistet „vabaühendus“ EURESe veebilehel, keskkonnas Drop’pin@EURES ja muudel tööteemalistel veebilehtedel. Mis on vabaühendused, miks peaksid tahtma selles töötada ja kust saada lisateavet?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

MIS ... on vabaühendused?

Vabaühendused ehk valitsusvälised organisatsioonid on mittetulundusühendused, mis tegutsevad sõltumatult riikide valitsustest. Sageli on need heategevusorganisatsioonid, mis tegelevad eelkõige vaesuse vastu võitlemise, puuduliku tervishoiu, keskkonnaküsimuste ja sotsiaalse tõrjutusega.

Vabaühenduste seas on erinevaid ühendusi alates kogukonnapõhistest algatustest ning lõpetades üleilmsete rahvusvaheliste organisatsioonidega. Organisatsioone rahastatakse tavaliselt annetustest ja need ühendavad ühiste huvidega inimesi, kes soovivad asju muuta või muutustele kaasa aidata.

MILLISED ... vabaühendused Euroopas tegutsevad?

NGO Advisori koostatud 2016. aasta maailma 500 tippvabaühenduse paremusjärjestuses oli 185 organisatsioonil – koguarvust enam kui kolmandikul – peakorter Euroopas. Euroopa vabaühendused on eri suurusega, neil on erinevad eesmärgid ja ülesehitus ning nad pakuvad mitmesuguseid töövõimalusi. Tuntuimad on järgmised:

 • Oxfam (Ühendkuningriik): 1942. aastal asutatud Oxfam on vaesuse kaotamisele pühendunud rahvusvaheline vabaühendus, mis pakub katastroofiabi ja kaitseb inimõigusi.
 • Médecins Sans Frontières (Prantsusmaa/Šveits): Piirideta Arstid ehk Médecins Sans Frontières on humanitaarorganisatsioon, mille projektid arenguriikides ja sõjast laastatud piirkondades on kogunud suurt tuntust. Ühendus pälvis 1999. aastal ka Nobeli rahupreemia.
 • Foundation for Environmental Education (Taani): Rahvusvaheline katusorganisatsioon FEE, millel on liikmeid 70 riigist üle maailma, edendab kestlikku arengut keskkonnalase haridustöö kaudu.
 • APOPO (Belgia/Tansaania): Ainulaadse tegevusstrateegiaga vabaühendus APOPO õpetab Aafrika hamsterrotte tuvastama maamiine ja tuberkuloosinakkust.
 • Greenpeace (Kanada/Madalmaad): Kanadas asutatud maailmakuulsa sõltumatu keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace peakorter asub nüüd Madalmaades ja harukontorid on rohkem kui 40 riigis.

MIDA ... teeb EL Euroopa vabaühendustega suhtlemiseks?

Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ raames määras Euroopa Komisjon prioriteediks ELi institutsioonide, liikmesriikide valitsuste ja kohalike omavalitsuste ning Euroopa sidusrühmade vaheliste partnerlussuhete loomise ja tugevdamise.

Mõned Euroopa Komisjoni peadirektoraadid teevad samuti vabaühendustega tihedat koostööd, korraldades näiteks kaks korda aastas kohtumisi, kuhu vabaühendusi kutsutakse arutama jooksvaid ühiskondlikke probleeme (õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat koostöös vabaühendusega Social Platform), ning pidades arutelusid ELi tasandil tegutsevate vabaühenduste ja sotsiaalpartneritega (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi raames).

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on Euroopa Liidu nõuandev organ, mis koosneb tööandjate, töötajate ja mitmesuguste huvirühmade esindajatest. Komitee üks peamisi tegevusvaldkondi on kodanikuühiskond, eelkõige pühendunud inimeste ja organisatsioonide tähtsus poliitilises protsessis. Hiljuti toimunud 2017. aasta kodanikuühiskonna päevadel (26.–27. juuni) rõhutati kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli sillana inimeste ja Euroopa institutsioonide vahel ja nende potentsiaali pakkuda Euroopa Liidus uusi vaatenurki ja lahendusi.

MIKS ... töötada vabaühenduses?

Vabaühenduses töötamise suurimaid eeliseid on tunne, et aitad maailma ja inimeste elu paremaks muuta. Vabaühendustes on raske töö tulemused selgelt näha ja see pakub nii tööalaselt kui ka isiklikul tasandil suurt rahulolu.

Kuna vabaühenduste tööstruktuur on sageli vähem hierarhiline kui tavaettevõttes, võivad seal tänu eri valdkondades töötamisele olla paremad võimalused mitmekülgseks arenguks.

KUIDAS ... leida teavet vabaühendustes töötamise võimaluste kohta?

EURESe veebilehel on palju töö-, praktika- ja õpipoisiõppekohtade pakkumisi ettevõtetelt kõikjalt Euroopast, sealhulgas vabaühendustelt.

Veebipõhistes tööportaalides on sageli võimalik filtreerida vabu töökohti organisatsiooni liigi järgi, mistõttu on nende kaudu lihtne otsida huvipakkuvas valdkonnas tegutsevaid vabaühendusi. Kiire internetiotsinguga leiad oma riigi peamised tööportaalid.

Kindlasti tasub vaadata ka veebilehti, nagu Euro Brussels, Global Jobs ja Impact Pool, mis pakuvad hulgaliselt vabaühendustega seotud võimalusi nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Võimaluse leidmine on vaid esimene samm. Viimistle oma CV-d, kirjuta meeldejääv motivatsioonikiri ja sära töövestlusel! Meilt saad tuge selle protsessi kõikides etappides.

 

Seotud lingid:

2016. aasta maailma 500 tippvabaühenduse paremusjärjestuses

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Strateegia „Euroopa 2020“

Social Platform

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi

2017. aasta kodanikuühiskonna päevadel

Palju töö-, praktika- ja õpipoisiõppekohtade pakkumisi

Sealhulgas vabaühendustelt

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Kirjuta meeldejääv motivatsioonikiri

Sära töövestlusel

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe nõustajad

Töö- ja elamistingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

EURES Google+ kaudu

Teemad
 • Nõuanded ja soovitused
 • Uudised/aruanded/statistika
 • Noorus
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.