Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия3 Юли 2017 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

НПО: какво, защо и къде?

Сигурно сте попадали на съкращението НПО на уебсайта Drop’pin@EURES, на портала на EURES и на различни други уебсайтове във връзка със заетостта. Какво обаче представляват НПО, защо бихте искали да работите за такава организация и къде можете да получите повече информация?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

КАКВО... представляват НПО?

НПО, или неправителствените организации, са организации с нестопанска цел, които развиват дейност независимо от националните правителства. Често представляват благотворителни организации и показват тенденция да се занимават с борбата срещу бедността, лошото здравеопазване, проблемите на околната среда и социалното изключване.

НПО имат различна големина - могат да бъдат както инициативи на местни общности, така и международни организации, работещи навсякъде по света. Обикновено се финансират от дарения и обединяват хора, които споделят общи интереси и се стремят да постигнат или да съдействат за промени.

КАКВИ... НПО има в Европа?

В ежегодното си класиране „Top 500 NGOs World 2016“ (Най-важните 500 НПО в света за 2016 г.) NGO Advisor включи 185 организации със седалище в Европа, което представлява над една трета от общия списък. Европейските НПО се различават по размер, цели и характер и предлагат широка гама от потенциални възможности за работа. Ето някои от най-известните:

 • Oxfam (Обединено кралство): основана през 1942 г., Oxfam е международна НПО, която работи за премахване на бедността, подпомагане при бедствия и защита на правата на човека.
 • Médecins Sans Frontières (Франция/Швейцария): известна още като „Лекари без граница“, Médecins Sans Frontières е хуманитарна НПО, известна със своите проекти в развиващи се и разкъсвани от военни конфликти държави, както и с това, че е спечелила Нобеловата награда за мир през 1999 г.
 • Фондация за образование в областта на околната среда (Дания): международна представителна организация с членове в над 70 държави в целия свят, FEE насърчава устойчивото развитие чрез образование в областта на околната среда.
 • APOPO (Белгия/Танзания): неправителствена организация с уникален подход, APOPO обучава гамбийски хомяковидни плъхове да откриват противопехотни мини и туберкулоза.
 • Грийнпийс (Канада/Нидерландия): основана в Канада, световно известната екологична НПО Грийнпийс е понастоящем със седалище в Нидерландия и има служби в над 40 държави.

КАКВО... прави ЕС за установяване на връзка с неправителствените организации в Европа?

Като част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Европейската комисия си постави като приоритетна цел да създаде и укрепи партньорства между институциите на ЕС, националните и регионалните правителства и европейските заинтересовани страни.

Определени генерални дирекции (ГД) на Комисията също работят в тясно сътрудничество чрез дейности, например срещи два пъти годишно, на които НПО са поканени с цел обсъждане на текущи общностни въпроси (организирани съвместно от ГД „Правосъдие и потребители“ и Social Platform (Социална платформа)), и участие в диалог на заинтересованите страни с НПО на равнище ЕС и социалните партньори (ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в рамките на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване).

Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на Европейския съюз, в който членуват представители на работодателите, работниците и различни интереси. Една от основните области на дейност на ЕИСК е гражданското общество, и по-конкретно начинът, по който ангажираните хора и организации допринасят за политически напредък. На проведените наскоро Civil Society Days 2017 (Дни на гражданското общество 2017 г., 26—27 юни) бяха подчертани ролята на организациите на гражданското общество като свързващо звено между хората и европейските институции и правомощията им да предлагат на ЕС нови перспективи и решения.

ЗАЩО... да работя за НПО?

Едно от големите предимства на работата за НПО е чувството, че извършвате реална промяна в света или за живота на неговите обитатели. НПО могат да ви дадат възможност да видите непосредствено резултатите от упоритата си работа, което носи огромно удовлетворение както в професионален, така и в личен план.

Освен това, тъй като бизнес структурата на неправителствените организации е често не толкова йерархична, колкото в традиционните предприятия, имате повече възможности за развиване на многостранни умения чрез работа в различни области.

КЪДЕ... мога да науча за възможностите в неправителствените организации?

На уебсайта на EURES са публикувани широк кръг от обяви за работа, стажове и професионални практики от фирми в цяла Европа, включително НПО.

Онлайн сайтовете за нови работни места често ви дават възможност да филтрирате свободните длъжности по „вид организация“. Това може да е много добър начин да проследите възможностите, предлагани от НПО, във вашата област на интерес. Чрез бързо търсене в интернет можете да намерите списък на основните уебсайтове за работни места във вашата държава.

Уебсайтове като Euro Brussels, Global Jobs и Impact Pool също предлагат множество възможности за работа в НПО в Европа и по света. Защо да не проверите и там?

Намирането на обява за работа е само първата стъпка. Трябва да приведете автобиографията си в безупречен вид, да напишете идеалното мотивационно писмо и да се представите отлично на събеседването... само така може да сте сигурни, че сте готови за трудностите на всяка стъпка!

 

Връзки по темата:

Класиране „Top 500 NGOs World 2016“ (Най-важните 500 НПО в света за 2016 г.)

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Грийнпийс

Стратегията „Европа 2020“

Social Platform (Социална платформа)

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване

Civil Society Days 2017

Широк кръг от обяви за работа, стажове и професионални практики

Включително НПО

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Да напишете идеалното мотивационно писмо

Да се представите отлично на събеседването

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

EURES в Google+

Теми
 • Препоръки и съвети
 • Новини/доклади/статистика
 • Младост
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.