Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy3 lipca 2017Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

NGO – co, dlaczego i gdzie?

Prawdopodobnie spotkałeś(-aś) się z akronimem „NGO” na stronach internetowych Drop’pin@EURES, EURES i różnych innych stronach dotyczących pracy. Czym jednak są NGO, dlaczego możesz chcieć pracować w takiej organizacji i gdzie można uzyskać więcej informacji?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

CZYM… są NGO?

NGO, tj. organizacje pozarządowe, są organizacjami non-profit działającymi niezależnie od rządów krajowych. Często przybierają formę organizacji charytatywnych i zazwyczaj są szczególnie aktywne w walce z ubóstwem oraz w kwestiach związanych ze słabą opieką zdrowotną, środowiskiem i wykluczeniem społecznym.

Wśród NGO są zarówno lokalne inicjatywy społeczne, jak również międzynarodowe organizacje działające na całym świecie. Zazwyczaj są finansowane z datków i gromadzą ludzi o wspólnych zainteresowaniach, chcących mieć wpływ na wydarzenia lub wprowadzać zmiany.

JAKIE… NGO są w Europie?

W swoim rocznym rankingu 500 najważniejszych NGO na świecie w 2016 r. „Top 500 NGOs World 2016” organizacja NGO Advisor umieściła 185 organizacji z siedzibą w Europie, które stanowią ponad jedną trzecią całego wykazu. Europejskie NGO mają różne rozmiary, cele i charakter oraz oferują szeroki zakres potencjalnych możliwości zatrudnienia. Oto niektóre z najbardziej znanych:

  • Oxfam (Zjednoczone Królestwo): założona w 1942 r. Oxfam jest międzynarodową NGO zajmującą się eliminacją ubóstwa, pomocą w przypadku klęsk żywiołowych i propagowaniem praw człowieka.
  • Médecins Sans Frontières (Francja/Szwajcaria): Médecins Sans Frontières, znana też pod nazwą „Lekarze bez Granic”, jest humanitarną NGO słynną ze swoich projektów w krajach rozwijających się i ogarniętych wojną; otrzymała też Pokojową Nagrodę Nobla w 1999 r.
  • Foundation for Environmental Education (Dania): FEE, międzynarodowa organizacja patronacka mająca członków w ponad 70 państwach na całym świecie, propaguje zrównoważony rozwój poprzez edukację środowiskową.
  • APOPO (Belgia/Tanzania): APOPO, NGO stosująca wyjątkowe podejście, tresuje afrykańskie wielkoszczury do wykrywania min lądowych i gruźlicy.
  • Greenpeace (Kanada/Niderlandy): Greenpeace, założona w Kanadzie, znana na całym świecie NGO zajmująca się ochroną środowiska, ma obecnie siedzibę w Holandii i biura w ponad 40 krajach.

CO… robi UE, aby współpracować z NGO w Europie?

W ramach strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu Komisja Europejska za priorytet uznała ustanowienie i wzmocnienie partnerstw między instytucjami UE, krajowymi i regionalnymi rządami oraz europejskimi zainteresowanymi stronami.

Konkretne dyrekcje generalne Komisji również ściśle współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez takie działania, jak półroczne spotkania, podczas których zaprasza się NGO do omawiania bieżących spraw wspólnotowych (DG JUST, organizowane wspólnie z Social Platform), oraz prowadzenie merytorycznego dialogu z NGO i partnerami społecznymi na poziomie UE (DG EMPL, w ramach Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest organem doradczym Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz różnych grup interesów. Jednym z głównych tematów Komitetu jest społeczeństwo obywatelskie, w szczególności sposób istotnego wpływania zaangażowanych osób i organizacji na postęp polityczny. W czasie zorganizowanych niedawno (w dniach 26–27 czerwca) Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2017 podkreślono rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego będących pomostem między ludźmi a instytucjami europejskimi oraz ich duże możliwości w oferowaniu UE nowych punktów widzenia i nowych rozwiązań.

DLACZEGO… pracować w NGO?

Jedną z największych korzyści pracy w NGO jest poczucie rzeczywistego wpływu na życie świata i jego mieszkańców. Dzięki NGO można bezpośrednio obserwować skutki swojej ciężkiej pracy, co jest bardzo satysfakcjonujące pod względem zawodowym i osobistym.

Jako że struktura działania organizacji pozarządowych często jest mniej zhierarchizowana niż w przypadku tradycyjnych przedsiębiorstw, można mieć też więcej możliwości rozwoju różnorodnego zestawu umiejętności dzięki pracy w różnych dziedzinach.

GDZIE… można dowiedzieć się więcej o ofertach NGO?

Na stronie internetowej EURES znajduje się szeroki zakres ogłoszeń dotyczących pracy, praktyk i przygotowania zawodowego pochodzących od przedsiębiorstw z całej Europy, w tym od NGO.

Internetowe platformy z ofertami pracy często umożliwiają wyszukiwanie dostępnych stanowisk pracy według „rodzaju organizacji” i dlatego mogą one być doskonałym sposobem znajdowania ofert NGO w określonym obszarze zainteresowania. W internecie można szybko wyszukać listę głównych stron z ofertami pracy w twoim kraju.

Takie strony internetowe, jak Euro Brussels, Global Jobs i Impact Pool, również zawierają mnóstwo ofert pracy w europejskich i globalnych NGO, które też warto sprawdzić?

Znalezienie oferty pracy jest tylko pierwszym krokiem. Należy starannie dopracować swoje CV, napisać skuteczny list motywacyjny i zaprezentować atuty w czasie rozmowy kwalifikacyjnej…, dopilnowując każdego etapu tej podróży!

 

Powiązane linki:

„Top 500 NGOs World 2016”

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Strategii „Europa 2020”

Social Platform

Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2017

Szeroki zakres ogłoszeń dotyczących pracy, praktyk i przygotowania zawodowego

W tym od NGO

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Napisać skuteczny list motywacyjny

Zaprezentować atuty w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Szukaj doradcy EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Tematy
Porady i wskazówkiWiadomości/raporty/statystykiMłodzież
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.