Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy3 lipca 2017Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 4 min

NGO – co, dlaczego i gdzie?

Prawdopodobnie spotkałeś(-aś) się z akronimem „NGO” na stronach internetowych Drop’pin@EURES, EURES i różnych innych stronach dotyczących pracy. Czym jednak są NGO, dlaczego możesz chcieć pracować w takiej organizacji i gdzie można uzyskać więcej informacji?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

CZYM… są NGO?

NGO, tj. organizacje pozarządowe, są organizacjami non-profit działającymi niezależnie od rządów krajowych. Często przybierają formę organizacji charytatywnych i zazwyczaj są szczególnie aktywne w walce z ubóstwem oraz w kwestiach związanych ze słabą opieką zdrowotną, środowiskiem i wykluczeniem społecznym.

Wśród NGO są zarówno lokalne inicjatywy społeczne, jak również międzynarodowe organizacje działające na całym świecie. Zazwyczaj są finansowane z datków i gromadzą ludzi o wspólnych zainteresowaniach, chcących mieć wpływ na wydarzenia lub wprowadzać zmiany.

JAKIE… NGO są w Europie?

W swoim rocznym rankingu 500 najważniejszych NGO na świecie w 2016 r. „Top 500 NGOs World 2016” organizacja NGO Advisor umieściła 185 organizacji z siedzibą w Europie, które stanowią ponad jedną trzecią całego wykazu. Europejskie NGO mają różne rozmiary, cele i charakter oraz oferują szeroki zakres potencjalnych możliwości zatrudnienia. Oto niektóre z najbardziej znanych:

 • Oxfam (Zjednoczone Królestwo): założona w 1942 r. Oxfam jest międzynarodową NGO zajmującą się eliminacją ubóstwa, pomocą w przypadku klęsk żywiołowych i propagowaniem praw człowieka.
 • Médecins Sans Frontières (Francja/Szwajcaria): Médecins Sans Frontières, znana też pod nazwą „Lekarze bez Granic”, jest humanitarną NGO słynną ze swoich projektów w krajach rozwijających się i ogarniętych wojną; otrzymała też Pokojową Nagrodę Nobla w 1999 r.
 • Foundation for Environmental Education (Dania): FEE, międzynarodowa organizacja patronacka mająca członków w ponad 70 państwach na całym świecie, propaguje zrównoważony rozwój poprzez edukację środowiskową.
 • APOPO (Belgia/Tanzania): APOPO, NGO stosująca wyjątkowe podejście, tresuje afrykańskie wielkoszczury do wykrywania min lądowych i gruźlicy.
 • Greenpeace (Kanada/Niderlandy): Greenpeace, założona w Kanadzie, znana na całym świecie NGO zajmująca się ochroną środowiska, ma obecnie siedzibę w Holandii i biura w ponad 40 krajach.

CO… robi UE, aby współpracować z NGO w Europie?

W ramach strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu Komisja Europejska za priorytet uznała ustanowienie i wzmocnienie partnerstw między instytucjami UE, krajowymi i regionalnymi rządami oraz europejskimi zainteresowanymi stronami.

Konkretne dyrekcje generalne Komisji również ściśle współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez takie działania, jak półroczne spotkania, podczas których zaprasza się NGO do omawiania bieżących spraw wspólnotowych (DG JUST, organizowane wspólnie z Social Platform), oraz prowadzenie merytorycznego dialogu z NGO i partnerami społecznymi na poziomie UE (DG EMPL, w ramach Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest organem doradczym Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz różnych grup interesów. Jednym z głównych tematów Komitetu jest społeczeństwo obywatelskie, w szczególności sposób istotnego wpływania zaangażowanych osób i organizacji na postęp polityczny. W czasie zorganizowanych niedawno (w dniach 26–27 czerwca) Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2017 podkreślono rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego będących pomostem między ludźmi a instytucjami europejskimi oraz ich duże możliwości w oferowaniu UE nowych punktów widzenia i nowych rozwiązań.

DLACZEGO… pracować w NGO?

Jedną z największych korzyści pracy w NGO jest poczucie rzeczywistego wpływu na życie świata i jego mieszkańców. Dzięki NGO można bezpośrednio obserwować skutki swojej ciężkiej pracy, co jest bardzo satysfakcjonujące pod względem zawodowym i osobistym.

Jako że struktura działania organizacji pozarządowych często jest mniej zhierarchizowana niż w przypadku tradycyjnych przedsiębiorstw, można mieć też więcej możliwości rozwoju różnorodnego zestawu umiejętności dzięki pracy w różnych dziedzinach.

GDZIE… można dowiedzieć się więcej o ofertach NGO?

Na stronie internetowej EURES znajduje się szeroki zakres ogłoszeń dotyczących pracy, praktyk i przygotowania zawodowego pochodzących od przedsiębiorstw z całej Europy, w tym od NGO.

Internetowe platformy z ofertami pracy często umożliwiają wyszukiwanie dostępnych stanowisk pracy według „rodzaju organizacji” i dlatego mogą one być doskonałym sposobem znajdowania ofert NGO w określonym obszarze zainteresowania. W internecie można szybko wyszukać listę głównych stron z ofertami pracy w twoim kraju.

Takie strony internetowe, jak Euro Brussels, Global Jobs i Impact Pool, również zawierają mnóstwo ofert pracy w europejskich i globalnych NGO, które też warto sprawdzić?

Znalezienie oferty pracy jest tylko pierwszym krokiem. Należy starannie dopracować swoje CV, napisać skuteczny list motywacyjny i zaprezentować atuty w czasie rozmowy kwalifikacyjnej…, dopilnowując każdego etapu tej podróży!

 

Powiązane linki:

„Top 500 NGOs World 2016”

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Strategii „Europa 2020”

Social Platform

Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego 2017

Szeroki zakres ogłoszeń dotyczących pracy, praktyk i przygotowania zawodowego

W tym od NGO

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Napisać skuteczny list motywacyjny

Zaprezentować atuty w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Szukaj doradcy EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Tematy
 • Porady i wskazówki
 • Wiadomości/raporty/statystyki
 • Młodzież
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.