Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok3. júla 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 6 min

Mimovládne organizácie: Čo, prečo a kde?

Pravdepodobne ste už stretli pod skratkou „MVO“ na webovom sídle Drop’pin@EURES, samotnej siete EURES a na rôznych iných webových sídlach týkajúcich sa pracovných miest. Čo sú však MVO, prečo by ste mali chcieť pracovať v niektorej MVO a kde môžete získať viac informácií?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

ČO… sú MVO?

MVO čiže mimovládne organizácie sú neziskové organizácie, ktoré fungujú nezávisle od štátnej správy často formou charitatívnej činnosti a obzvlášť aktívne bývajú v boji proti chudobe, riešení nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, environmentálnych otázok a sociálneho vylúčenia.

MVO môžu byť v rozsahu od miestnych komunitných iniciatív až po medzinárodné organizácie, ktoré pôsobia na celom svete. Financované bývajú obvykle z darov a spájajú ľudí spoločného záujmu, ktorí chcú niečo zmeniť alebo ovplyvniť zmenu.

AKÉ… MVO sú v Európe?

Organizácia NGO Advisor zahrnula do svojho výročného poradovníka „Top 500 NGOs World 2016“ (Najvýznamnejších 500 MVO na svete v roku 2016) 185 organizácií, ktoré majú svoje sídlo v Európe – tieto organizácie tvorili viac než tretinu celkového zoznamu. Európske MVO sa líšia veľkosťou, cieľmi a charakterom a ponúkajú celý rad potenciálnych pracovných príležitostí. K najznámejším patrí:

 • Oxfam (UK): Medzinárodná mimovládna organizácia Oxfam bola založená v roku 1942 a je zameraná na odstránenie chudoby, poskytovanie pomoci pri katastrofách a zasadzuje sa za dodržiavanie ľudských práv.
 • Médecins Sans Frontières (Francúzsko/Švajčiarsko): Táto MVO Médecins Sans Frontières, ktorú poznáme aj pod názvom „Lekári bez hraníc“, je mimovládna organizácia známa svojimi projektmi v rozvojových a vojnou postihnutých krajinách a v roku 1999 získala aj Nobelovu cenu za mier.
 • Foundation for Environmental Education (Denmark): Nadácia pre environmentálne vzdelávanie je medzinárodná zastrešujúca organizácia s členmi vo viac ako 70 krajinách na celom svete, FEE podporuje trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom environmentálneho vzdelávania.
 • APOPO (Belgicko/Tanzánia): APOPO je MVO s unikátnym prístupom, ktorá trénuje potkanovcov veľkých na hľadanie mín a na detekciu tuberkulózy.
 • Greenpeace (Kanada/ Holandsko): Svetoznáma environmentálna MVO Greenpeace, ktorá bola založená v Kanade, sídli teraz v Holandsku a pobočky má vo viac než 40 krajinách.

ČO… robí EÚ pre to, aby sa spojila s MVO v Európe?

V rámci stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast si Európska komisia stanovila za prioritu vytvárať a posilňovať partnerstvá medzi inštitúciami EÚ, národnými a regionálnymi štátnymi správami a európskymi zainteresovanými stranami.

Určité generálne riaditeľstvá Komisie tiež úzko spolupracujú s MVO formou napríklad takých aktivít ako organizovanie polročných stretnutí, na ktoré pozývajú MVO, aby diskutovali o aktuálnych komunitných záležitostiach (GR JUST, organizované spoločne so Sociálnou platformou) a aby sa zapojili do dialógu zainteresovaných strán s MVO na úrovni EÚ a sociálnymi partnermi (GR EMPL v rámci Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu).

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradným orgánom Európskej únie pozostávajúci z členov zastupujúcich zamestnávateľov, zamestnancov a rôzne záujmy. K hlavným témam výboru patrí občianska spoločnosť, najmä forma, akou odhodlaní ľudia a organizácie môžu významne prispievať k politickému pokroku. Nedávne podujatie Dni občianskej spoločnosti 2017 (26. – 27. júna) poukázalo na úlohu organizácií občianskej spoločnosti ako spojky medzi ľuďmi a európskymi inštitúciami a na ich moc poskytovať EÚ nové perspektívy a riešenia.

PREČO… pracovať pre MVO?

Jednou z najväčších výhod práce pre MVO je pocit, že skutočne meníte svet a životy ľudí, ktorí v ňom žijú. MVO vám dokážu umožniť priamo vidieť vplyv vašej náročnej práce, čo je nesmierne prospešné z profesionálneho, ako aj osobného hľadiska.

Podnikateľská štruktúra MVO býva tiež mnohokrát menej hierarchická než v tradičných podnikoch, a MVO vám tak môžu poskytnúť viac príležitostí na rozvíjanie viacerých zručností prostredníctvom práce v rôznych oblastiach.

KDE… sa môžem dozvedieť o príležitostiach v rámci MVO?

Na webovom sídle EURES je uvedený celý rad inzerátov na prácu, učňovskú prípravu a stáže zo strany spoločností z celej Európy, vrátane MVO.

Online služby inzercie pracovných miest vám často umožnia filtrovať dostupné pracovné miesta podľa „typu organizácie“, takže prostredníctvom nich môžete výborne sledovať, aké príležitosti ponúkajú MVO vo vašej oblasti záujmu. Rýchlym internetovým vyhľadávaním získate zoznam hlavných pracovných webových sídiel vo vašej krajine.

Webové sídla ako Euro Brussels, Global JobsImpact Pool ponúkajú množstvo príležitostí aj v mimovládnych organizáciách na európskej i globálnej úrovni, tak prečo ich nevyskúšať?

Nájsť príležitosť je len prvý krok. Potrebujete vylepšiť svoj životopis, napísať pôsobivý motivačný listvyniknúť v pohovore... a zastrešujeme vás na každom kroku vašej cesty!

 

Súvisiace odkazy:

poradovníka „Top 500 NGOs World 2016“

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Stratégie Európa 2020

Sociálnou platformou

Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Dni občianskej spoločnosti 2017

Celý rad inzerátov na prácu, učňovskú prípravu a stáže

Vrátane MVO

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Napísať pôsobivý motivačný list

Vyniknúť v pohovore

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
 • Rady a tipy
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Mladosti
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.