Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article3 juli 2017European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion4 min read

NGO-er: hva, hvorfor og hvor?

Du har sikkert sett akronymet “NGO” på Drop’pin@EURES, på selve Eures-portalen og på andre jobbrelaterte nettsteder. Men hva er en NGO, hvorfor kan det være interessant å jobbe for en NGO, og hvor kan du finne ut mer?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

HVA … er en NGO?

En NGO er en ikke-statlig organisasjon (“non-governmental organisation”) som har et ideelt formål, og som arbeider uavhengig av statlige myndigheter. De er gjerne veldedige organisasjoner, og mange arbeider for å bekjempe fattigdom eller bedre tilgangen til helsetjenester, andre for spesielle miljøsaker eller mot sosial eksklusjon.

NGO-er kan være alt fra lokale initiativer igangsatt av engasjerte personer i lokalsamfunnet til internasjonale organisasjoner som har hele verden som arbeidsfelt. De finansieres typisk av donasjoner og bringer sammen mennesker med en felles interesse som ønsker å utgjøre en forskjell eller påvirke utviklingen.

HVA … finnes av NGO-er i Europa?

NGO Advisor er en uavhengig medieorganisasjon som hvert år publiserer en oversikt over verdens viktigste NGO-er. På “Top 500 NGOs World 2016” står 185 organisasjoner med hovedkvarter i Europa, altså mer enn en tredjedel av alle NGO-er på listen. Europas NGO-er er av varierende størrelse, har ulike mål og er av forskjellig art, og tilbyr et bredt utvalg av karrieremuligheter. Dette er noen av de mest kjente NGO-ene i Europa:

 • Oxfam (UK): Oxfam (etablert i 1942) er en internasjonal NGO som har som mål å utrydde fattigdom, yte katastrofehjelp og fremme menneskerettighetene.
 • Médecins Sans Frontières (Frankrike/Sveits): Médecins Sans Frontières, også kjent som “Leger uten grenser”, er en humanitær NGO som er spesielt kjent for sine prosjekter i utviklingsland og krigsherjede land. Organisasjonen vant Nobels fredspris i 1999.
 • Foundation for Environmental Education (Danmark): FEE er en internasjonal paraplyorganisasjon med medlemmer i over 70 land i hele verden som arbeider for bærekraftig utvikling gjennom miljøutdanning.
 • APOPO (Belgia/Tanzania): APOPO er en NGO med en unik tilnærming: De trener opp afrikanske kjempehamsterrotter til å snuse seg fram til landminer og tuberkulose.
 • Greenpeace (Canada/Nederland): Den verdenskjente organisasjonen Greenpeace ble grunnlagt i Canada, men har nå hovedkontor i Nederland og avdelingskontorer i over 40 land.

HVA ... gjør EU for å knytte bånd til NGO-ene i Europa?

Som et ledd i Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og inkluderende vekst har Europakommisjonen prioritert etablering og styrking av partnerskap mellom EU-institusjoner, nasjonale og regionale myndigheter og europeiske interessenter.

Fagdirektoratene i Europakommisjonen samarbeider også tett med NGO-er, for eksempel gjennom møter to ganger i året der NGO-ene inviteres til å ta opp relevante samfunnstemaer (DG JUST, i samarbeid med Den sosiale plattform), og ved å engasjere seg i dialogen med NGO-er og partene i arbeidslivet på EU-nivå (DG EMPL, innenfor rammen av Den europeiske plattform mot fattigdom og sosial ekskludering).

Den europeiske økonomiske og sosiale komité er et av EUs rådgivende organer. Medlemmene representerer arbeidsgivere, arbeidstakere og ulike interesseorganisasjoner. Et av komiteens hovedanliggender er sivilsamfunnet, spesielt hvordan politiske framskritt ikke er mulig uten engasjerte mennesker og organisasjoner. Den 26. og 27. juni ble Civil Society Days 2017 avholdt. Konferansen understreket nettopp sivilsamfunnsorganisasjonenes rolle som brobyggere mellom folket og EU-institusjonene og hvordan de har makt til å påvirke målene EU skal jobbe mot og løsningene for å komme dit.

HVORFOR … jobbe for en NGO?

Noe av det beste med å jobbe for en NGO er følelsen av faktisk å utgjøre en forskjell i verden eller for menneskene i verden. NGO-ene gir deg mulighet til å se med egne øyne at arbeidet ditt utgjør en forskjell, noe som er veldig givende, både profesjonelt og personlig.

Ettersom NGO-ene ofte er mindre hierarkiske i struktur enn tradisjonelle forretningsvirksomheter, kan det være større sjanse for at du vil kunne jobbe innenfor forskjellige områder og dermed utvikle kompetanse på flere områder.

HVOR … kan jeg finne ut mer om jobbmuligheter i NGO-er?

På Eures’ nettsted vil du finne annonser for ledige stillinger, praksisplasser og læreplasser i selskaper i hele Europa, også NGO-er.

Du vil ofte ha mulighet til å sortere ledige stillinger etter type organisasjon, så dette kan være en god måte å finne muligheter i NGO-er på det området som interesserer deg. Et raskt søk på internett vil også gi deg en oversikt over de viktigste nettstedene med ledige stillinger i hjemlandet ditt.

Også på nettsteder som Euro Brussels, Global Jobs og Impact Pool vil du kunne finne mange ledige stillinger i NGO-er, både europeiske og internasjonale, så hvorfor ikke sjekke dem også?

Å finne en stillingsannonse er bare det første skrittet. Du må gå gjennom CV-en din, skrive et følgebrev som sender de andre rett i søppelkassen, og briljere på intervjuet… og vi hjelper deg hele veien!

 

Relevante lenker:

“Top 500 NGOs World 2016”

Oxfam

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Europa 2020-strategien

Den sosiale plattform

Den europeiske plattform mot fattigdom og sosial ekskludering

Civil Society Days 2017

Annonser for ledige stillinger, praksisplasser og læreplasser

Også NGO-er

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Skrive et følgebrev som sender de andre rett i søppelkassen

Briljere på intervjuet

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Råd og tips
 • Nyheter/rapporter/statistikk
 • Ungdom
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.