Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel3 juli 2017Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 4 min

Icke-statliga organisationer: Vad, varför och var?

Du har säkert sett förkortningen NGO, antingen på Drop’pin@EURES, Eures eller andra jobbsajter. Men vad är en NGO, eller icke-statlig organisation, varför skulle du vilja jobba för en sådan organisation och var kan du hitta mer information?

NGOs: What, why and where?
shutterstock

Vad är icke-statliga organisationer?

Icke-statliga organisationer är icke-vinstdrivande organisationer som verkar oberoende av nationella regeringar. De bedriver ofta välgörenhet och verkar många gånger för att bekämpa fattigdom, dålig sjukvård och social utslagning samt miljöproblem.

Icke-statliga organisationer kan vara allt från lokala samhällsdrivna initiativ till internationella organisationer som arbetar över hela världen. De finansieras vanligtvis genom donationer och förenar människor som har ett gemensamt intresse och vill göra skillnad eller verka för förändringar.

Vilka icke-statliga organisationer finns i Europa?

På NGO Advisors årliga lista ”Top 500 NGOs World 2016” finns 185 organisationer med huvudkontor i Europa, vilket är mer än en tredjedel av den totala listan. De europeiska icke-statliga organisationerna varierar i storlek, mål och karaktär, och erbjuder en rad möjligheter till anställning. Det här är några av de mest välkända organisationerna:

 • Oxfam (Storbritannien): Oxfam grundades 1942 och är en internationell icke-statlig organisation med målet att utrota fattigdom, erbjuda katastrofhjälp och arbeta för mänskliga rättigheter.
 • Läkare utan gränser (Frankrike/Schweiz): Läkare utan gränser, eller Médecins Sans Frontières, är en humanitär organisation som är känd för sina projekt i utvecklingsländer och krigshärjade länder. Organisationen fick Nobels fredspris 1999.
 • Foundation for Environmental Education (Danmark): FEE är en internationell paraplyorganisation med medlemmar i över 70 länder runt om i världen. Organisationen arbetar för hållbar utveckling genom miljöutbildning.
 • APOPO (Belgien/Tanzania): APOPO är en icke-statlig organisation med ett unikt arbetssätt. Organisationen lär afrikanska jättepungråttor att spåra landminor och tuberkulos.
 • Greenpeace (Kanada/Nederländerna): Den världsberömda icke-statliga organisationen Greenpeace, som grundades i Kanada, har idag sitt huvudkontor i Nederländerna och kontor i mer än 40 länder.

Vad gör EU för att samarbeta med icke-statliga organisationer i Europa?

Som en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla har Europeiska kommissionen satt som mål att etablera och stärka partnerskap mellan EU-institutioner, nationella och regionala myndigheter samt europeiska intressenter.

Vissa av kommissionens generaldirektorat samarbetar också med icke-statliga organisationer genom verksamheter såsom möten vartannat år där man diskuterar aktuella samhällsfrågor (GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor har samarbetat med Social Platform) och genom att delta i intressentdialogen med icke-statliga organisationer på EU-nivå och arbetsmarknadens parter (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering inom ramen för den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning).

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande organ inom Europeiska unionen och består av medlemmar som företräder arbetsgivare, arbetstagare och olika intressen. En av kommitténs viktigaste frågor är civilsamhället, framför allt hur engagerade människor och organisationer kan påverka den politiska processen. Vid Civil Society Days 2017 som ägde rum nyligen (26–27 juni) betonades hur det civila samhällets organisationer kan fungera som bro mellan medborgarna och EU-institutionerna, och vilken betydelse de har för att ge EU nya perspektiv och lösningar.

Varför arbeta för en icke-statlig organisation?

En av de största fördelarna med att arbeta för en icke-statlig organisation är känslan av att göra verklig skillnad för världen och för människors liv. Icke-statliga organisationer kan få dig att se hur ditt arbete spelar roll – en oerhört belönande känsla både professionellt och på det personliga planet.

Eftersom strukturen hos en icke-statlig organisation ofta är mindre hierarkisk än i ett vanligt företag kan det dessutom finnas större möjligheter att utveckla olika kompetenser när du får arbeta med olika saker.

Var kan jag hitta lediga jobb hos icke-statliga organisationer?

På Eures webbplats finns en rad olika lediga tjänster, praktikplatser och lärlingsplatser hos företag runt om i Europa, däribland icke-statliga organisationer.

När du söker jobb på nätet går det ofta att filtrera lediga tjänster utifrån typ av organisation. Det kan vara ett bra sätt att hitta lediga jobb hos icke-statliga organisationer som arbetar med de frågor du är intresserad av. Genom en snabb sökning på internet får du fram en förteckning över jobbsajter i ditt land.

Du kan också kolla på webbplatser såsom Euro Brussels, Global Jobs och Impact Pool där det också finns mängder av lediga tjänster hos icke-statliga organisationer, både i Europa och globalt.

Att hitta en ledig tjänst är bara det första steget. Du måste slipa på ditt cv, skriva ett riktigt bra personligt brev och göra bra i från dig på intervjun ... Vi hjälper dig på vägen!

 

Länkar:

”Top 500 NGOs World 2016”

Oxfam

Läkare utan gränser

Médecins Sans Frontières

FEE

APOPO

Greenpeace

Europa 2020-strategin

Social Platform

Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning

Civil Society Days 2017

Rad olika lediga tjänster, praktikplatser och lärlingsplatser

Icke-statliga organisationer

Euro Brussels

Global Jobs

Impact Pool

Skriva ett riktigt bra personligt brev

Göra bra i från dig på intervjun

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på webben

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Teman
 • Råd och tips
 • Nyheter/rapporter/statistik
 • Ungdom
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.