Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)

Zastrzeżenia prawne EURES

Zastrzeżenie

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi niniejszą stronę internetową w celu zwiększenia publicznego dostępu do informacji na temat swoich inicjatyw i polityki Unii Europejskiej w ogóle. Naszym celem jest, aby informacje te były aktualne i dokładne. Jeżeli zostaną dostrzeżone błędy, postaramy się je naprawić. ELA nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Te informacje:

  • mają jedynie charakter ogólny, a ich celem nie jest odniesienie się do konkretnych okoliczności jakiejkolwiek określonej osoby lub jakiegokolwiek określonego podmiotu,
  • nie muszą być koniecznie szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne,
  • czasami są powiązane ze stronami zewnętrznymi, nad którymi ELA nie sprawuje kontroli i za które ELA nie ponosi odpowiedzialności,
  • nie są poradami zawodowymi ani prawnymi (jeśli potrzeba konkretnej porady, należy zawsze skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą).

Należy pamiętać, że nie można zagwarantować, że dokument dostępny online dokładnie odwzorowuje oficjalnie przyjęty tekst. Jedynie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wydanie drukowane lub, od 1 lipca 2013 r., wydanie elektroniczne na stronie internetowej EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Naszym celem jest ograniczenie do minimum zakłóceń wynikających z błędów technicznych. Jednak niektóre dane lub informacje na naszej stronie mogły zostać utworzone lub ustrukturyzowane w plikach lub formatach, które nie są wolne od błędów, i nie możemy zagwarantować, że nasza usługa nie zostanie przerwana lub w inny sposób dotknięta takimi problemami. ELA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju problemy powstałe w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych portali, do których ta strona się odwołuje.

Niniejsze zastrzeżenie nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności ELA z naruszeniem jakichkolwiek wymogów określonych w obowiązującym prawie krajowym ani wyłączenia jego odpowiedzialności w sprawach, które nie mogą zostać wyłączone na mocy tego prawa.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności za zewnętrzne linki

Strona może zawierać „zewnętrzne linki” do stron internetowych, nad którymi ELA nie ma kontroli i za które ELA nie ponosi odpowiedzialności.

Gdy odwiedzający strony internetowe ELA zdecydują się na kliknięcie linku do dowolnej zewnętrznej strony internetowej, podlegają oni polityce w zakresie plików cookie, prywatności i prawa obowiązującej na tej zewnętrznej stronie internetowej.

Zgodność z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych i dostępności zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą linki ze stron internetowych ELA, pozostaje poza kontrolą ELA i jest wyraźnie obowiązkiem zewnętrznej strony internetowej.

Zastrzeżenie prawne dotyczące zatwierdzenia

Celem wszelkich powiązanych odniesień ze stron internetowych Europejskiego Urzędu ds. Pracy do konkretnych zewnętrznych zasobów, usług internetowych lub stron internetowych jest poszerzenie zakresu informacji dostępnych na stronach ELA i pomoc osobom odwiedzającym te strony.

Takie powiązane odniesienia nie stanowią zatwierdzenia przez Europejski Urząd ds. Pracy konkretnych zewnętrznych: zasobu, usługi online lub strony internetowej ani zatwierdzenia informacji zawartych w powiązanym odesłaniu, ani zatwierdzenia organizacji będących właścicielami zewnętrznych stron internetowych.

Polityka prywatności

Unia Europejska jest zobowiązana do ochrony prywatności użytkowników. Polityka prywatności obejmuje strony internetowe Unii Europejskiej w domenie europa.eu.

Polityka prywatności

Oświadczenie o prawach autorskich

Prawa autorskie © w odniesieniu do całej treści tej strony internetowej, o ile nie wskazano inaczej, przysługują: Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy (ELA).

Zezwala się na ponowne wykorzystywanie pod warunkiem wskazania Europejskiego Urzędu ds. Pracy jako źródła.

W odniesieniu do poszczególnych dokumentów ogólna zasada ponownego wykorzystywania, o której mowa powyżej, może podlegać szczególnym warunkom, jak wskazano w indywidualnych oświadczeniach o prawach autorskich zawartych w tych dokumentach. Użytkownikom zaleca się zapoznanie się z poszczególnymi oświadczeniami o prawach autorskich.

Logo ELA i EURES są wyłączną własnością Europejskiego Urzędu ds. Pracy – ELA i ich stosowanie jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody ELA.