Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)

Życie i praca

Życie i praca w Europie

O życiu i pracy

Rozpatrywanie istotnych kwestii praktycznych, prawnych i administracyjnych przed podjęciem decyzji o wyjeździe za granicę może wywoływać mętlik w głowie. Celem stron internetowych poświęconych warunkom życia i pracy, dostępnych na portalu EURES, jest zapewnienie, aby wyjazd za granicę przebiegał bez zakłóceń dzięki wcześniejszemu uzyskaniu odpowiednich informacji. Dzięki nim można się także dowiedzieć, w których sektorach obserwuje się znaczne rozbieżności między liczbą dostępnych miejsc pracy i liczbą kandydatów na te stanowiska, zarówno w bliskiej, jak i dalekiej perspektywie. Te informacje mogą wpłynąć na wybór rodzaju poszukiwanych ofert pracy.

Mimo że prawo do życia i pracy w innym państwie UE stanowi jedną z podstawowych swobód w UE, która na mocy porozumienia EOG i porozumienia EFTA odnosi się także do Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, obywatele nowo przyjętych państw członkowskich podlegają pewnym zasadom przejściowym. Więcej informacji na temat stosowania przepisów przejściowych w poszczególnych krajach należących do sieci EURES można uzyskać odwiedzając dział „Swobodny przepływ” lub korzystając z linku zamieszczonego poniżej.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=pl

Czy należysz do osób spędzających część swojego czasu pracy wykonując obowiązki w innym państwie niż państwo członkowskie, w którym zazwyczaj pracujesz? Jeżeli tak, wówczas jesteś uznawany za „pracownika delegowanego”, a więcej informacji o zasadach regulujących związane z tym warunki pracy można uzyskać odwiedzając dział „Pracownicy delegowani” na portalu EURES.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zawsze można zwrócić się o pomoc do lokalnego doradcy EURES lub do doradcy EURES pracującego w kraju docelowym.