Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel13 november 2023Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 3 min

Wat is het laatste nieuws over grensoverschrijdend telewerken en sociale zekerheid?

Hoewel de COVID-19-beperkingen zijn versoepeld, blijft telewerken wijdverbreid, met name bij grensoverschrijdende arbeid. Dit artikel maakt u wegwijs in de belangrijkste regels voor telewerken.

What’s the latest on cross-border telework and social security?

Land van verzekering

Volgens de EU-verordeningen betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid wordt de staat waar een werknemer verzekerd is hoofdzakelijk bepaald door de plaats waar het werk wordt verricht. In het kader van grensoverschrijdende arbeid kan telewerken er mogelijk toe leiden dat een werknemer in een ander land is verzekerd. Dit is met name het geval wanneer telewerk meer dan 25 % van de werktijd van een werknemer uitmaakt, omdat werk dat normaal gesproken op de locatie van de werkgever wordt uitgevoerd, nu op afstand wordt gedaan vanuit het land waar de werknemer woont.

Tijdelijke maatregelen tijdens de pandemie

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft de Administratieve Commissie tijdens de COVID‑19-pandemie tijdelijke maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben verduidelijkt dat telewerk dat vanwege COVID-19 in een andere lidstaat dan de staat van de werkgever wordt verricht, niet mag leiden tot een wijziging van het land van verzekering. Deze uitzonderlijke maatregelen in verband met de pandemie zijn echter sinds 30 juni 2023 niet langer van toepassing.

Invoering van het nieuwe kader

Aangezien telewerken steeds vaker plaatsvindt, heeft de Administratieve Commissie een nieuw kader ingevoerd om flexibiliteit te waarborgen. Het richtsnoer inzake telewerk en de kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdend telewerk (ook wel de “telewerkovereenkomst” of “TWO” genoemd) zijn op 1 juli 2023 in werking getreden.

Belangrijkste punten van de TWO

 • De TWO is van toepassing op situaties waarin zowel de staat van de zetel van de werkgever als de woonstaat van de werknemer de TWO heeft ondertekend en het werk zowel op afstand als op locatie wordt verricht.
 • De kaderovereenkomst is niet van toepassing op zelfstandigen.
 • De lijst van ondertekenende staten is te vinden op de officiële website.

Beoordeling van grensoverschrijdend telewerk uit hoofde van de TWO

Of de TWO van toepassing is, wordt voornamelijk bepaald door de mate waarin op afstand wordt gewerkt:

 • Het telewerk in de woonstaat van de werknemer bedraagt minder dan 25 % van de arbeidstijd. In dit scenario blijft de werknemer volgens de standaardregels verzekerd in de staat van de werkgever. De woonstaat moet hiervan in kennis worden gesteld.
 • Het telewerk in de woonstaat van de werknemer bedraagt tussen 25 % en 49 % van de arbeidstijd en beide landen hebben de TWO ondertekend. In dit geval kan de werknemer op verzoek aan de staat van de werkgever uit hoofde van de TWO worden verzekerd in de staat van de werkgever (mits zowel de werknemer als de werkgever hiermee instemt) voor een periode van maximaal drie jaar, die kan worden verlengd.
 • Het telewerk in de woonstaat van de werknemer bedraagt 25 % of meer van de arbeidstijd en één land of beide landen hebben de TWO niet ondertekend, of het telewerk bedraagt 50 % of meer van de arbeidstijd.In dergelijke gevallen moet de woonstaat van de werknemer in kennis worden gesteld. Over het algemeen zijn werknemers verzekerd in hun woonland. Er kunnen echter verzoeken tot vrijstelling van deze regel op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 883/2004 worden ingediend, waardoor de werknemer verzekerd kan zijn in de staat van de werkgever. Beide betrokken staten moeten dit goedkeuren.

Complexe gevallen

Bij complexe gevallen met activiteiten in meer dan twee lidstaten, werk voor verschillende werkgevers in verschillende staten, of gelijktijdig werk als werknemer en zelfstandige, moet de woonstaat in kennis worden gesteld.

Er moeten dan juridische beoordelingen worden uitgevoerd om het land van verzekering te bepalen. In ieder geval kan een verzoek om vrijstelling van de standaardregels worden ingediend op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 883/2004, dat door de betrokken staten zal worden behandeld.

Over het geheel genomen biedt de TWO zowel flexibiliteit als duidelijkheid voor werknemers en werkgevers die grensoverschrijdend werk verrichten. U vindt de kaderovereenkomst hier.

 

Links:

Verordeningen betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid

Richtsnoer inzake telewerk

Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdend telewerk (TWO)

Lijst van staten die de TWO hebben ondertekend

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
 • Bedrijf/Ondernemerschap
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Nieuws/rapporten/statistieken
Gerelateerde sectie(s)
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.