Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия13 Hоември 2023 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Какво е най-новото в областта на трансграничната работа от разстояние и социалната сигурност?

Дори след отпадането на ограниченията във връзка с COVID-19 работата от разстояние продължава да бъде широко разпространена, особено в сферата на трансграничната заетост. В тази статия ще се запознаете с основните правила относно работата от разстояние.

What’s the latest on cross-border telework and social security?

Държава на осигуряване

Съгласно регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност държавата, в която работникът се осигурява, се определя основно от мястото, където се извършва работата. В контекста на трансграничната заетост, при работата от разстояние има вероятност държавата, в която работникът се осигурява да е друга. Такава вероятност има особено ако дистанционната работа заема над 25 % от работното време на служителя, тъй като работата, която обикновено се извършва в помещенията на работодателя, в този случай се извършва от разстояние от държавата на пребиваване на служителя.

Временни мерки по време на пандемията

В отговор на горепосоченото предизвикателство Административната комисия за координация на системите за социална сигурност въведе временни мерки по време на пандемията от COVID‑19. С тези мерки се пояснява, че работата от разстояние, извършвана поради COVID-19 в държава членка, различна от държавата на работодателя, не следва да води до промяна на държавата, в която работникът се осигурява. Тези извънредни мерки, свързани с пандемията, обаче престанаха да се прилагат на 30 юни 2023 г.

Въвеждане на новата рамка

Отчитайки нарастващото значение на дистанционната работа, Административната комисия за координация на системите за социална сигурност въведе нова рамка с цел осигуряване на гъвкавост. Считано от 1 юли 2023 г. са в сила Насоките относно дистанционната работа и Рамковото споразумение за трансграничната работа от разстояние (TWA).

Основни моменти в споразумението TWA

 • Споразумението се прилага за случаи, в които държавата на седалището на работодателя и държавата на пребиваване са подписали това споразумение и работата е разделена между работа от разстояние и работа на място.
 • То не се прилага за самостоятелно заети лица.
 • Списъкът на държавите, подписали споразумението TWA, може да се намери на официалния уебсайт.

Преценка за трансграничната дистанционна работа съгласно споразумението TWA

Обемът на дистанционната работа има ключова роля за определянето на приложимите изисквания по споразумението TWA:

 • Дистанционната работа в държавата на пребиваване на работника е под 25 % от работното време. В този случай работникът продължава да се осигурява в държавата на своя работодател по стандартния ред. Държавата му на пребиваване следва да бъде уведомена за това.
 • Дистанционната работа в държавата на пребиваване на работника е между 25 % и 49 % от работното време, като и двете държави са подписали споразумението TWA. В този случай, при отправено искане към държавата на работодателя съгласно TWA работникът може да бъде осигуряван в държавата на работодателя (със съгласието както на работника, така и на работодателя) за максимален срок от три години, който може да бъде удължен.
 • Дистанционната работа в държавата на пребиваване на работника е 25 % или повече от работното време, а едната/и двете държави не са подписали споразумението TWA, или дистанционната работа е 50 % или повече. В такива случаи следва да се уведоми държавата на пребиваване на работника. По принцип работникът се осигурява в държавата, в която пребивава. Могат обаче да се подават искания за освобождаване по член 16 от Регламент (ЕО) № 883/2004, което дава възможност осигуряването да става в държавата на работодателя. Двете участващи държави трябва да одобрят това.

Сложни случаи

При сложни случаи, в които се включват дейности в повече от две държави членки, работа за различни работодатели в различни държави или едновременна работа като наето лице и самостоятелно заето лице, трябва да бъде уведомена държавата на пребиваване.

Трябва да се извършат правни оценки, за да се определи държавата на осигуряване. Във всички случаи може да се подаде искане за освобождаване от стандартните правила съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 883/2004, което се разглежда от съответните държави.

Като цяло TWA осигурява едновременно гъвкавост и яснота за работниците и работодателите, които участват в трансгранична заетост. Можете да прочетете за това тук.

 

Връзки по темата:

Регламенти за координация на системите за социална сигурност

Насоки относно дистанционната работа

Рамково споразумение за трансграничната работа от разстояние (TWA)

Списък на държавите, подписали споразумението TWA

 

За повече информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни местана EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Бизнес /Предприемачество
 • Новини от пазара на труда/новини за мобилността
 • Новини/доклади/статистика
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.