Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия5 Януари 2022 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Нашите 5 най-важни съвета за работодатели относно връщането на работното място

Въпреки че мерките и разпоредбите във връзка с COVID-19 все още се различават в отделните държави, като работодател е важно да сте сигурни, че сте подготвени за връщането по работните места. Ето нашите пет най-важни съвета как да посрещнете по безопасен начин служителите си, които се връщат на работното място.

Our top 5 tips for employers returning to the workplace
EURES

1. Приспособяване на работните места

Преди да предложите на персонала да се върне на работното място, пригодете оформлението му и организацията на работата с цел намаляване на разпространението на вируси като COVID-19. Може да е необходимо повече пространство между индивидуалните работни места, график за старателно и редовно почистване и указателни знаци, за да знаят служителите какви мерки могат да предприемат, за да се чувстват в безопасност и защитени.

Много организации разчитат на онлайн платформи за общуването и съвместната работа с колеги, така че работното място вече ще трябва да е съобразено с тези нови начини на работа и да дава възможност за това. Например за обаждания и срещи онлайн може да са необходими слушалки или индивидуално обособени пространства.

2. Проучване на начините за предпазване от заразяване

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) насърчава повишаването на осведомеността относно рисковете от разпространение на зарази и популяризирането на начини за предпазване от тях.

Ако на работното място са въведени нови практики, уверете се, че преди и по време на завръщането на служителите на работа ясно им се съобщава какво се очаква от тях във връзка със здравето и безопасността, за да се избегнат обърквания. Поставянето на указателни надписи за новите правила за почистване, системите за нова организация на работните места със споделено ползване тип „горещо бюро“, използването на маски и други нови политики, ще спомогне за това служителите ви да се чувстват удобно и в безопасност.

3. Поетапно връщане по работните места

Възможно е служителите да са работили от различни места през изминалата година и половина и завръщането на обичайното място на работа да предизвика сътресение. За да могат те да свикнат с голямата промяна във всекидневието си, обмислете възможността да им предложите да започнат да идват на работното място постепенно, за да се приспособят и да се запознаят с новата среда. Това може да означава да се започне с един присъствен ден седмично и да се увеличава с по още един на всеки няколко месеца.

Така не само ще се даде възможност на служителите да свикнат отново с придвижването до работното място, но и ще се осигури време за организиране на други ангажименти като грижите за деца според новия график.

4. Съставете си план

По време на пандемията има голяма несигурност, но наличието на план за справяне с епидемии и други свързани със здравето извънредни ситуации в бъдеще може да спомогне за намаляване на безпокойството и тревожността на работното място. Планът трябва да включва начини за приспособяване и продължаване на дейността при намален брой на работещите поради здравословни проблеми или местни ограничения за пътуванията. Той следва също така да включва насоки относно отпуска по болест, както и информация и подкрепа, до които персоналът да има достъп.

След като си съставите план, споделете го с всички членове на дружеството. Това ще повиши доверието и увереността в организацията и ще спомогне да се отговори на евентуални въпроси на служителите.

5. Популяризиране на предоставяната подкрепа

Възможно е след пандемията работното място да не функционира по същия начин, както преди, което ще породи у служителите много въпроси. Когато обявявате оперативни промени, помислете да предложите възможности на колегите да задават въпроси и да имат достъп до надеждна информация. Запитванията могат да бъдат отправяни към висши ръководители или отдел „Човешки ресурси“, или да се споделят лично в рамките на индивидуална среща.

Насърчаването на добри практики в областта на благосъстоянието е друг начин за мотивиране на персонала след здравната криза, когато мнозина бяха в изолация и самотни.

За допълнителна информация относно завръщането на работното място след пандемията вж. Нашите 5 най-важни съвета за служители, които се връщат на работното място.

 

Връзки по темата:

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Нашите 5 най-важни съвета за служители, които се връщат на работното място

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Препоръки и съвети
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.