Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy5 stycznia 2022Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 4 min

Pięć najważniejszych porad dla pracodawców pod kątem powrotu do miejsca pracy

Chociaż zasady i przepisy dotyczące pandemii COVID-19 nadal różnią się w poszczególnych krajach, konieczne jest by pracodawcy przygotowali się na powrót do miejsca pracy. Przedstawiamy pięć najważniejszych porad, jak zapewnić pracownikom bezpieczny powrót.

Our top 5 tips for employers returning to the workplace
EURES

1. Przystosuj miejsce pracy

Zanim zwrócisz się do pracowników, aby wrócili do biura lub zakładu, dokonaj przeglądu rozkładu i organizacji pracy, tak aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów, np. COVID-19. Być może konieczne będą zwiększenie odległości między stanowiskami pracy, wprowadzenie harmonogramu dokładnego i regularnego sprzątania oraz znaków informujących pracowników o środkach służących ich bezpieczeństwu i ochronie.

W wielu organizacjach do komunikacji i współpracy z personelem wykorzystywano platformy internetowe, więc teraz w miejscu pracy należy uwzględnić i dopuścić te nowe sposoby pracy. Na przykład na potrzeby internetowych rozmów i spotkań być może trzeba będzie przygotować zestawy słuchawkowe i osobne pomieszczenia.

2. Sprawdź, jak zapobiegać zakażeniom

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zachęca do podnoszenia świadomości na temat ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii oraz do promowania sposobów zapobiegania zakażeniom.

Jeśli w pracy wprowadzono nowe praktyki, dopilnuj, aby przed powrotem pracowników i w trakcie tego procesu wyraźnie ich informować o oczekiwaniach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – dzięki temu pracownicy unikną dezorientacji. Prezentacja nowych zasad sprzątania, systemy biurek współdzielonych, używanie maseczek oraz inne nowe strategie pomogą sprawić, że pracownicy będą się czuć wygodnie i bezpiecznie.

3. Powrót do pracy powinien przebiegać stopniowo

Przez minione półtora roku pracownicy mogli pracować w różnych miejscach i powrót do stacjonarnego trybu pracy może być dla nich szokiem. Aby mogli się oni przyzwyczaić do tak dużej zmiany w swoich codziennych rutynowych czynnościach, warto zachęcić ich do stopniowego powrotu do pracy w celu adaptacji i ponownego zaznajomienia się z nowym otoczeniem. Może to oznaczać rozpoczęcie pracy w biurze raz w tygodniu, a następnie zwiększanie pobytu w biurze o jeden dzień co kilka miesięcy.

Nie tylko pozwoli to pracownikom na ponowne uwzględnienie dojazdów w ich codziennym życiu, ale także ułatwi im organizację innych zobowiązań w nowym harmonogramie, jak np. opieki na dziećmi.

4. Miej plan!

Przez całą pandemię było dużo niepewności. Posiadanie planu na wypadek przyszłych epidemii i innych nadzwyczajnych problemów zdrowotnych może pomóc w ograniczeniu obaw i niepokoju w pracy. Taki plan powinien przewidywać, jak przedsiębiorstwo dostosuje się do sytuacji i będzie kontynuować działalność, jeśli z powodu problemów zdrowotnych lub lokalnych ograniczeń w podróżowaniu liczba pracowników ulegnie zmniejszeniu. Plan powinien również zawierać wytyczne dotyczące zwolnień chorobowych, a także informacje i wsparcie dostępne dla pracowników.

Po wprowadzeniu planu dopilnuj, aby zapoznały się z nim wszystkie osoby w przedsiębiorstwie. Dzięki temu zwiększy się zaufanie do organizacji i łatwiej będzie odpowiedzieć na ewentualne pytania pracowników.

5. Zachęcaj do korzystania z dostępnego wsparcia

Po pandemii miejsca pracy mogą działać inaczej niż przed kryzysem, w związku z czym pracownicy mogą nie od razu się odnaleźć w nowej sytuacji. Podczas powiadamiania pracowników o zmianach operacyjnych warto stworzyć im możliwość zadawania pytań oraz udzielić im dostępu do wiarygodnych informacji. Na pytania pracowników może odpowiadać kadra kierownicza lub pracownicy działu kadr. Można też stworzyć im możliwość zadawania pytań w cztery oczy lub za pośrednictwem bezpośrednich rozmów telefonicznych.

Kolejnym sposobem na motywowanie pracowników po kryzysie sanitarnym, który dla wielu z nich wiązał się z izolacją i samotnością, jest promowanie dobrych praktyk dotyczących ich dobrostanu.

Więcej informacji o powrocie do miejsca pracy po pandemii można znaleźć w artykule Pięć głównych wskazówek dla pracowników powracających do miejsca pracy.

 

Powiązane linki:

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Pięć głównych wskazówek dla pracowników powracających do miejsca pracy

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Porady i wskazówki
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.