Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet5 Jannar 2022L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

L-aqwa 5 suġġerimenti tagħna għall-impjegati li jirritornaw lejn il-post tax-xogħol

Filwaqt li r-regoli u r-regolamenti tal-COVID-19 għadhom ivarjaw bejn il-fruntieri, bħala impjegatur huwa importanti li tiżgura li tkun preparat għar-ritorn lejn il-post tax-xogħol. Dawn huma l-aqwa ħames suġġerimenti tagħna biex tilqa’ lura lill-impjegati tiegħek b’mod sikur.

Our top 5 tips for employers returning to the workplace
EURES

1. Adatta l-post tax-xogħol

Qabel ma tistieden lill-impjegati lura fuq il-post tax-xogħol, irrevedi d-disinn u l-organizzazzjoni tax-xogħol biex jitnaqqas it-tixrid ta’ virusis bħall-COVID-19. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aktar spazju bejn l-istazzjonijiet tax-xogħol, skeda ta’ tindif rigoruża u regolari u tabelli li javżaw lill-persunal dwar il-miżuri li jistgħu jieħdu biex iħossuhom aktar sikuri u jipproteġu lilhom infushom.

Ħafna organizzazzjonijiet kienu jiddependu minn pjattaformi online biex jikkomunikaw u jikkollaboraw mal-kollegi, għalhekk il-post tax-xogħol issa se jkollu jqis dawn il-metodi ġodda ta’ ħidma u jagħtihom lok. Pereżempju, jistgħu jkunu meħtieġa kuffji jew spazji privati għal telefonati u laqgħat online.

2. Esplora modi kif tipprevjeni l-infezzjoni

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) tħeġġeġ li tiżdied is-sensibilizzazzjoni dwar ir-riskji tat-tixrid tal-infezzjoni u l-promozzjoni ta’ modi kif din tiġi evitata.

Jekk ikunu ġew stabbiliti prattiki ġodda fuq il-post tax-xogħol, kun ċert li l-aspettattivi dwar is-saħħa u s-sikurezza jiġu kkomunikati b’mod ċar qabel u matul ir-ritorn lejn il-post tax-xogħol biex tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni fost l-impjegati. Is-senjalar ta’ protokolli ġodda tat-tindif, tas-sistemi ta’ hot desk, tal-użu tal-maskra u ta’ politiki ġodda oħra se jgħinu biex il-persunal tiegħek iħossu komdu u sikur.

3. Ir-ritorn għax-xogħol ħudu pass pass

L-impjegati tiegħek setgħu kienu qed jaħdmu minn firxa ta’ postijiet differenti matul din l-aħħar sena u nofs, u r-ritorn lejn il-post tax-xogħol tas-soltu jista’ jkun ta’ xokk. Biex takkomoda l-bidla kbira fir-rutina ta’ kuljum tagħhom, ikkunsidra li titlob lill-persunal biex iżur il-post tax-xogħol b’mod gradwali biex b’hekk ikun jista’ jaġġusta ruħu u jerġa’ jiffamiljarizza ruħu mal-ambjent il-ġdid. Dan jista’ jfisser li wieħed jibda b’ġurnata xogħol fil-ġimgħa u jżid ġurnata oħra kull ftit xhur.

Dan mhux biss se jippermetti lill-persunal jerġa’ jintegra lura f’ħajtu l-ivvjaġġar lejn il-post tax-xogħol, iżda se jippermetti wkoll iż-żmien biex jiġu organizzati impenji oħra bħall-indukrar tat-tfal biex tiġi akkomodata l-iskeda l-ġdida.

4. Ara li jkollok pjan!

Kien hemm ħafna inċertezza matul il-pandemija, iżda li jkollok pjan għall-ġestjoni ta’ tifqigħat u emerġenzi oħra tas-saħħa fil-futur jista’ jgħin biex jitnaqqsu t-tħassib u l-ansjetà fuq il-post tax-xogħol. Il-pjan tiegħek għandu jindirizza kif in-negozju se jadatta u jkompli jaħdem fil-każ li jkun hemm numru mnaqqas ta’ impjegati minħabba kwistjonijiet ta’ saħħa jew restrizzjonijiet lokali fuq l-ivvjaġġar. Għandu jinkludi wkoll linji gwida għal-liv minħabba l-mard u informazzjoni u appoġġ li l-persunal jista’ jaċċessa. 

Ladarba jkollok pjan fis-seħħ, kun ċert li taqsmu mal-membri kollha tan-negozju. Dan se jtejjeb il-fiduċja u l-kunfidenza fl-organizzazzjoni, kif ukoll jgħin biex jitwieġbu mistoqsijiet li jista’ jkollhom l-impjegati.

5. Ippromwovi l-appoġġ disponibbli

Wara l-pandemija, il-post tax-xogħol jaf ma joperax bl-istess mod li kien jopera qabel, u dan iħalli lill-impjegati b’ħafna mistoqsijiet. Meta tikkomunika l-bidliet operazzjonali, ikkunsidra li toffri opportunitajiet biex il-kollegi jistaqsu mistoqsijiet u jaċċessaw informazzjoni affidabbli. Il-mistoqsijiet tagħhom jistgħu jiġu diretti lejn membri anzjani tal-persunal jew lejn id-dipartiment tar-riżorsi umani, jew jiġu kondiviżi privatament f’telefonata personali.

Il-promozzjoni ta’ prattiki tajbin tal-benesseri hija mod ieħor kif il-persunal jista’ jiġi mmotivat wara l-kriżi tas-saħħa, li għal ħafna kkawżat iżolament u solitudni.

Għal aktar informazzjoni dwar ir-ritorn lejn il-post tax-xogħol wara l-pandemija, ara L-aqwa 5 suġġerimenti tagħna għall-impjegati li jirritornaw lejn il-post tax-xogħol.

 

Links relatati:

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

L-aqwa 5 suġġerimenti tagħna għall-impjegati li jirritornaw lejn il-post tax-xogħol

 

Aqra aktar:

Il-Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Sib Il-Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li jmiss

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Ideat u Suġġerimenti
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.