Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva5. ledna 2022Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Našich pět nejdůležitějších tipů pro zaměstnavatele při návratu na pracoviště

Přestože se pravidla a předpisy týkající se pandemie COVID-19 v jednotlivých zemích stále liší, je důležité, aby zaměstnavatelé byli dobře připraveni na návrat na pracoviště. Přečtěte si našich pět nejdůležitějších tipů, jak bezpečně přivítat zaměstnance zpět.

Our top 5 tips for employers returning to the workplace
EURES

1. Přizpůsobte pracoviště

Předtím, než vyzvete zaměstnance, aby se vrátili zpět na pracoviště, zkontrolujte jeho uspořádání a organizaci práce s cílem omezit šíření virů, například viru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Možná bude nutné rozšířit prostor mezi pracovními místy, zavést důkladný a pravidelný úklid a upozornit zaměstnance na opatření, která mohou dodržovat, aby se cítili bezpečněji a chránili se.

Řada organizací při komunikaci a spolupráci s kolegy využívala on-line platformy, takže pracoviště budou muset tyto nové způsoby práce zohlednit a umožnit jejich používání. Například k on-line hovorům a schůzkám mohou být zapotřebí náhlavní soupravy nebo soukromé prostory.

2. Snažte se nalézt způsoby, jak předejít infekci

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) podporuje zvyšování povědomí o rizicích šíření infekce a prosazování způsobů, jak jim předcházet.

Pokud byly v práci zavedeny nové postupy, přesvědčte se, že očekávání týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla jasně sdělena před návratem do práce a během něj s cílem předejít jakýmkoli nejasnostem u zaměstnanců. Upozornění na nové postupy úklidu, systémy sdílení pracovních stolů, používání roušek a respirátorů a další nové zásady přispějí k tomu, aby se vaši zaměstnanci cítili pohodlně a bezpečně.

3. Postupný návrat na pracoviště

Vaši zaměstnanci mohli v uplynulém roce a půl pracovat na různých místech a návrat na obvyklé pracoviště pro ně může znamenat šok. S ohledem na tuto zásadní změnu každodenního rytmu můžete zaměstnance požádat, aby se na pracoviště vraceli postupně. Mohou se tak přizpůsobit a připomenout si nové prostředí. Například lze začít jedním dnem na pracovišti týdně a každých několik měsíců k němu přidat další den.

Zaměstnancům to umožní znovu začlenit do svého života dojíždění a také získat čas na uspořádání dalších povinností, jako je péče o děti, podle nového rozvrhu.

4. Vytvořte si plán

V průběhu pandemie panovala značná nejistota. Proto může plán zvládání budoucích epidemií a jiných mimořádných situací ohrožujících lidské zdraví pomoci snížit obavy a úzkost na pracovišti. Váš plán by se měl zabývat tím, jak se podnik přizpůsobí a zajistí kontinuitu provozu, pokud se sníží počet pracovníků kvůli zdravotním problémům nebo místním cestovním omezením. Měl by také obsahovat pokyny pro pracovní neschopnost a informace a podporu, ke kterým mají zaměstnanci přístup.

Jakmile plán vypracujete, nezapomeňte jej představit všem členům podniku. To zvýší důvěru v organizaci a pomůže zodpovědět případné dotazy zaměstnanců.

5. Podpořte dostupnou podporu

Pracoviště po pandemii nemusí fungovat stejně jako dříve a zaměstnanci tak budou mít spoustu otázek. Při sdělování provozních změn můžete kolegům nabídnout možnost klást otázky a získat přístup ke spolehlivým informacím. Se svými dotazy se mohou obracet na vedoucí pracovníky nebo personální oddělení, případně je sdílet v soukromém individuálním hovoru.

Dalším způsobem, jak motivovat zaměstnance po zdravotní krizi, která řadě z nich přivodila izolaci a osamělost, je podpora osvědčených postupů k zajištění dobrých pracovních podmínek.

Více informací o návratu na pracoviště po odeznění pandemie naleznete v našem článku Našich pět nejdůležitějších tipů pro zaměstnance vracející se na pracoviště.

 

Související odkazy:

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Našich pět nejdůležitějších tipů pro zaměstnance vracející se na pracoviště

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Rady a tipy
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.