Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhedsartikel5. januar 2022Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion3 min læsetid

Vores fem bedste tips til arbejdsgivere i forbindelse med tilbagevenden til arbejdspladsen

Selvom regler og bestemmelser i forbindelse med covid-19 stadig varierer fra land til land, er det vigtigt, at du som arbejdsgiver er klar til en tilbagevenden til arbejdspladsen. Her er vores fem bedste tips til at tage sikkert imod dine ansatte.

Our top 5 tips for employers returning to the workplace
EURES

1. Tilpas arbejdspladsen

Inden du beder dine ansatte om at vende tilbage til arbejdspladsen, bør du gennemgå arbejdsprocesserne og tilrettelægge arbejdet på en måde, der i størst muligt omfang forebygger spredning af virusser som covid-19. Det kan være nødvendigt med mere plads mellem arbejdsstationer, en plan for grundig og jævnlig rengøring samt skilte, der oplyser de ansatte om foranstaltninger, de kan træffe for at føle sig mere trygge og beskytte sig selv.

Mange organisationer var afhængige af onlineplatforme til at kommunikere og samarbejde med kolleger, så arbejdsstedet vil nu skulle overveje disse nye måder at arbejde på og tage hensyn til dem. Der kan for eksempel være behov for hovedtelefoner eller private områder til onlineopkald og -møder.

2. Undersøg, hvordan smittespredning kan forebygges

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) opfordrer til at øge kendskabet til risikoen for smittespredning og fremme måder at forebygge smittespredning på.

Hvis der er indført nye metoder på arbejdspladsen, bør du — for at undgå forvirring blandt de ansatte — sørge for, at forventninger vedrørende sundhed og sikkerhed kommunikeres klart ud før og under tilbagevenden til arbejdspladsen. Skilte med oplysning om nye rengøringsprocedurer, hot desk-systemer, brug af mundbind og andre nye politikker vil medvirke til, at de ansatte føler sig trygge og sikre.

3. Vend gradvis tilbage

Dine ansatte kan have udført deres arbejde fra mange forskellige lokaliteter i løbet af det seneste halvandet år, og det kan være lidt af en omvæltning at vende tilbage til det sædvanlige arbejdssted. For at tage højde for de store forandringer i deres daglige rutiner kan du overveje at tilbyde dine ansatte at vende gradvist tilbage til arbejdspladsen, så de kan vænne sig til den nye situation. De kan for eksempel begynde med at møde fysisk op én dag om ugen og derefter gradvist øge det fysiske fremmøde hen over nogle måneder — én dag af gangen.

Det vil ikke alene gøre det muligt for de ansatte igen at tage højde for transporttid i deres dagligdag, men også give dem tid til at tilrettelægge deres øvrige forpligtelser som for eksempel børnepasning i forhold til den nye tidsplan.

4. Planlæg

Der har været stor usikkerhed under pandemien, men ved at have en plan for, hvordan fremtidige udbrud og andre sundhedsmæssige krisesituationer håndteres, medvirker du til at mindske bekymringer og uro på arbejdspladsen. I din planlægning bør du tage højde for, hvordan virksomheden vil tilpasse sig og fortsætte driften, hvis der er færre ansatte på arbejde som følge af sundhedsmæssige problemer eller lokale rejserestriktioner. En plan bør også omfatte retningslinjer for sygefravær samt lettilgængelig information og støtte for de ansatte.

Når du har lagt en plan, skal du sørge for at kommunikere den ud til alle ansatte. Det vil øge de ansattes tillid til virksomheden og bidrage til at besvare eventuelle spørgsmål fra de ansatte.

5. Oplys om muligheder for hjælp og støtte

Efter pandemien fungerer arbejdspladsen måske ikke på helt samme måde som før, og det kan give anledning til mange spørgsmål fra de ansattes side. Når du oplyser om operationelle forandringer, kan du overveje at give de ansatte mulighed for at stille spørgsmål og få adgang til pålidelig information. De ansatte kunne rette deres spørgsmål til ledende ansatte eller til HR-afdelingen eller stille dem under en personlig samtale.

Fremme af gode praksisser på området for trivsel er en anden måde at motivere de ansatte på efter sundhedskrisen, som fik mange til at føle sig isolerede og ensomme.

Du kan læse mere om tilbagevenden til arbejdspladsen efter pandemien i Vores fem bedste tips til arbejdstagere, der vender tilbage til arbejdspladsen.

 

Relevante links:

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Vores fem bedste tips til arbejdstagere, der vender tilbage til arbejdspladsen

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Find en Euresvejleder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
 • Råd og tips
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.