Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel5 januari 2022Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

Onze 5 belangrijkste tips voor werkgevers die terugkeren naar de werkplek

De regels en voorschriften rondom COVID-19 verschillen nog steeds van land tot land. Daarom is het voor u als werkgever van belang dat u zich voorbereidt op de terugkeer naar de werkplek. Hierna volgen 5 tips die volgens ons cruciaal zijn om uw werknemers veilig terug te verwelkomen.

Our top 5 tips for employers returning to the workplace
EURES

1. Pas de werkplek aan

Bestudeer de inrichting van de werkomgeving en de organisatie van het werk en bekijk hoe u de verspreiding van virussen zoals COVID-19 kunt tegengaan, voordat u het personeel terug naar kantoor laat komen. Het kan nodig zijn om meer ruimte tussen werkplaatsen te creëren, een schoonmaakschema op te stellen voor grondige en regelmatige reiniging en met borden aan te geven welke maatregelen werknemers kunnen nemen om zich veiliger te voelen en zichzelf te beschermen.

Veel organisaties hebben hun toevlucht genomen tot onlineplatforms om met collega's te communiceren en samen te werken. Op de werkplek moeten deze nieuwe manieren van werken voortaan in aanmerking worden genomen en mogelijk worden gemaakt. Zo kan er behoefte bestaan aan headsets of privéruimtes voor onlinegesprekken en -vergaderingen.

2. Zoek manieren om besmetting te voorkomen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) beveelt aan om mensen bewust te maken van het risico op verspreiding van het virus en om preventiemaatregelen te bevorderen.

Als er nieuwe werkpraktijken zijn ingevoerd, moet u ervoor zorgen dat verwachtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid duidelijk worden meegedeeld vóór en bij de terugkeer naar kantoor. Zo voorkomt u verwarring onder werknemers. Aanwijzingen voor nieuwe schoonmaakprotocollen, hotdesking, het gebruik van mondkapjes en andere nieuwe beleidsmaatregelen helpen uw medewerkers zich comfortabel en veilig te voelen.

3. Kies voor een geleidelijke terugkeer naar kantoor

Uw werknemers hebben het afgelopen anderhalf jaar misschien op verschillende locaties gewerkt. De terugkeer naar de gebruikelijke werkplek kan dan een hele schok zijn. Om de ommezwaai in hun dagelijkse routine te vergemakkelijken, kunt u overwegen om medewerkers te vragen geleidelijk terug te keren naar de werkplek. Zo kunnen zij zich aanpassen en opnieuw wennen aan de omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld om te beginnen één dag per week op kantoor werken en deze tijd om de paar maanden met een extra dag verlengen.

De medewerkers krijgen zo de mogelijkheid om het pendelen weer in hun leven te integreren, maar ook de tijd om andere verplichtingen, zoals kinderopvang, rond het nieuwe werkschema te organiseren.

4. Stel een plan op!

Tijdens de pandemie heerste er veel onzekerheid. Een plan voor toekomstige uitbraken en andere noodsituaties op gezondheidsgebied kan helpen om bezorgdheid en angst op de werkvloer weg te nemen. In uw plan moet worden aangegeven hoe het bedrijf zich aanpast aangepast en kan blijven doorwerken als er door gezondheidsproblemen of plaatselijke reisbeperkingen minder werknemers zijn. Ook moet het plan richtsnoeren bevatten voor ziekteverlof en informatie en ondersteuning voor het personeel.

Deel het plan mee aan alle bedrijfsmedewerkers zodra u het hebt opgesteld. Dit zal het vertrouwen in de organisatie vergroten en helpen bij het beantwoorden van eventuele vragen van werknemers.

5. Wijs op beschikbare ondersteuning

Het is mogelijk dat het er op de werkplek na de pandemie anders aan toegaat dan voorheen. Dit kan heel wat vragen oproepen bij werknemers. Wanneer u operationele wijzigingen meedeelt, kunt u collega's de gelegenheid bieden om vragen te stellen en betrouwbare informatie te krijgen. Hun vragen kunnen worden gericht aan leidinggevenden of de hr-afdeling, of privé worden gedeeld in een één-op-ééngesprek.

Het bevorderen van goede praktijken op het gebied van welzijn is een andere manier om het personeel te motiveren na de gezondheidscrisis, die voor velen isolerend en vereenzamend was.

Voor meer informatie over de terugkeer naar de werkplek na de pandemie, kunt u het volgende artikel lezen: Onze 5 belangrijkste tips voor werknemers die terugkeren naar de werkplek.

 

Verwante links:

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Onze 5 belangrijkste tips voor werknemers die terugkeren naar de werkplek

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
Hints en tips
Sector
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.