Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия7 Юни 2018 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Стотици малки предприятия и техните работници и служители се възползват от платформата за трансграничен обмен MobiliseSME

Единният пазар на ЕС е най-голямата търговска зона в света, която предлага уникални възможности не само на компаниите за разширяване на бизнеса им, но и на предприемачите и наетите лица от различни държави да се срещат и да се учат един от друг.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Един проект, който успешно подкрепя подобен трансграничен обмен, е финансираният от ЕС проект MobiliseSME. Той е един вид „платформа за запознанства“ за малките и средните предприятия (МСП).

Предпоставката за проекта е проста: работниците и служителите на МСП участват в стажове на разменни начала в МСП в други държави - членки на ЕС. Целта е те да разширят набора си от професионални умения, да придобият международен опит и да обменят най-добри практики.

Междувременно работодателите са в състояние да развиват уменията на своите работници и служители и да откриват нови възможности с чуждестранни партньори, като същевременно извличат опит от външни идеи, които работниците и служителите им донасят от чужбина.

Програмата за обмен е оказала значително въздействие от създаването си, като в платформата са се регистрирали над 400 дружества и между ноември 2016 г. и юни 2017 г. са проведени над 50 обмена. Проектът може да звучи познато на някои читатели, тъй като вече е представян в статия на портала на EURES през юли 2017 г.

Докладът за оценка на MobiliseSME, публикуван през октомври 2017 г., подчерта положителните отзиви на тези, които са се възползвали от проекта до момента. Като цяло, 91 % от изпращащите дружества и 95 % от приемащите дружества са доволни от кандидатите, които са открили, 90 % от дружествата заявяват, че техният трансграничен бизнес ще се развива благодарение на осъществения от тях обмен, а 75 % казват, че вече ще бъдат в състояние да въведат нови продукти и услуги.

„MobiliseSME наистина ни помогна да постигнем нашата цел да развием техническите и маркетинговите умения на нашите служители, които постигнаха резултати за кратко време“, заяви установеният в Испания италиански предприемач Емануеле Д’Анжела, който е бил домакин на работници и служители от други фирми.

Отзивите от участващите работници и служители бяха също толкова положителни: 90 % от гостуващите работници и служители са придобили новите умения, които са очаквали, а 81 % заявяват, че обменът, в който са участвали, е допринесъл за професионалното им развитие и възможностите им за бъдещо кариерно израстване.

„MobiliseSME ни помогна да разберем новите пазарни възможности в чужбина, което е много трудно с ограничените ресурси, с които разполагат МСП“, заяви Трийн Тамеару от Естония, който посети компания в Обединеното кралство в рамките на програмата.

След изпълнението на един много успешен пилотен проект, MobiliseSME насочва вниманието си към бъдещето и е ясно, че стоящите в основата на проекта лица, мислят мащабно.

„Първата стъпка ще бъде увеличаване на мащаба на проекта, за да се насочи той към всички държави членки и да се разчита на повече национални мрежи на МСП и организации за подкрепа на бизнеса да информират фирмите за съществуването на програмата за обмен“, обяснява Щефан Мориц, управителен директор на European Entrepreneurs CEA-PME (Европейски предприемачи — Европейска конфедерация на асоциациите на малките и средни предприятия). CEA-PME е най-голямата европейска конфедерация на доброволни сдружения на МСП и е ръководител на консорциума за проекта MobiliseSME.

Г-н Мориц заявява, че крайната цел на проекта е да се създаде един вид „Erasmus (Еразъм) за МСП“, широкомащабна програма за обмен, съпоставима с водещата схема за обмен на студенти.

„Данните показват, че в Европа е налице истински интерес към схема за мобилност от този вид“, казва той. „Целта е да се запълни вакуум, като се даде възможност на МСП да се справят с глобализацията по един прост начин: да излязат и да се учат от другите.“

До момента проектът е постигнал огромен успех, но, както ни казва г-н Мориц, „успехът на MobiliseSME е ценен единствено ако постави началото на по-голям процес“.

„Предвид огромните ползи от разширяването на програма като тази, е много важно да поддържаме тази инерция“, казва той.

Проектът MobiliseSME е финансиран от Програма на ЕС за заетост и социални иновации Програма на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ), която се управлява пряко от Европейската комисия. Той обединява три програми за заетост: EURES, ПРОГРЕС и Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.

 

Връзки по темата:

300 МСП намират подходящи кандидати чрез схема за обмен

Mobilise SME – Окончателен доклад за оценка

Програма на ЕС за заетост и социални иновации

EURES

ПРОГРЕС

Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни на EURES с работни места

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES във Twitter

EURES във LinkedIn

Теми
 • Бизнес /Предприемачество
 • Най-добра практика на EURES
 • Външни новини на EURES
 • Външни заинтересовани страни
 • Новини от пазара на труда/новини за мобилността
 • Истории за успех
 • Младост
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.