Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article7 juni 2018European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

MobiliseSME: Plattform for utveksling over landegrensene er til nytte for hundrevis av små foretak og deres ansatte

EUs indre marked er verdens største handelsområde og gir enestående muligheter, ikke bare for foretak som vil utvide virksomheten, men også for etablerere og ansatte fra forskjellige land som vil møtes og lære av hverandre.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Ett prosjekt som har lykkes med slik utveksling, er det EU-finansierte prosjektet MobiliseSME, en slags formidlingsplattform for små og mellomstore bedrifter (SMB-er).

Premisset for prosjektet er enkelt: Ansatte i SMB-er deltar i utveksling med SMB-er i andre EU-medlemsstater. Målet er økt fagkunnskap, internasjonal erfaring og utveksling av god praksis.

Arbeidsgivere vil på den annen side kunne utvikle de ansattes ferdigheter og åpne nye muligheter hos utenlandske partnere samtidig som de får et innblikk i perspektivene til de ansatte de bringer inn fra utlandet.

Utvekslingsprogrammet har hatt stor effekt siden det ble til - over 400 foretak har meldt seg på plattformen og over 50 utvekslinger er gjennomført mellom november 2016 og juni 2017. Prosjektet får det kanskje til å ringe i noen bjeller for enkelte lesere, ettersom det ble omtalt i en artikkel på Eures-portalen i juli 2017.

MobiliseSMEs evalueringsrapport, som ble publisert i oktober 2017, framhevet de positive tilbakemeldingene fra dem som så langt har dratt nytte av prosjektet. Totalt er 91 prosent av foretakene som sendte ut medarbeidere, og 95 prosent av vertsforetakene fornøyde med motstykkene de fant, 90 prosent av foretakene sa at virksomheten over landegrensene vil øke takket være utvekslingen, og 75 prosent sa at de nå vil kunne lansere nye produkter og tjenester.

«MobiliseSME har virkelig hjulpet oss med å nå målet om å utvikle de ansattes tekniske og markedsføringsmessige ferdigheter, noe som ga resultater på kort tid», sa Emanuele D’Angella, en italiensk entreprenør basert i Spania, som har vært vert for ansatte fra andre foretak.

Tilbakemeldingene fra ansatte som har deltatt, har vært like positiv, da 90 prosent av besøkende ansatte oppnådde de nye ferdighetene de forventet, og 81 prosent sa at utvekslingen har bidratt til faglig utvikling og framtidige karrieremuligheter.

«MobiliseSME har hjulpet oss med å forstå nye markedsmuligheter i utlandet, noe som er svært vanskelig å få til med de begrensede ressursene SMB-er ellers har», sa Triin Tammearu fra Estland, som fikk et opphold i en bedrift i Storbritannia gjennom programmet.

Etter et svært vellykket forsøksprosjekt retter MobiliseSME nå blikket framover, og det er tydelig at de som står bak prosjektet, tenker stort.

«Det første trinnet er å oppskalere prosjektet for å inkludere alle medlemsstatene og støtte seg til flere nasjonale SMB-nettverk og organisasjoner som tilbyr bedriftsstøtte, for å informere bedriftene om utvekslingsprogrammets eksistens», forklarer Stefan Moritz, daglig leder for European Entrepreneurs CEA-PME. CEA-PME er den største europeiske sammenslutningen av frivillig tilknyttede SMB-er og leder av prosjektkonsortiet for MobiliseSME.

Moritz sier at hovedmålet med prosjektet er å etablere en slags «Erasmus for SMB-er», et utvekslingsprogram i stor skala, à la EUs viktige studentutvekslingsordning.

«Dataene viser at det er reell interesse for en mobilitetsordning av denne typen i Europa», sier han. «Målet er å fylle et tomrom ved å gi SMB-er mulighet til å møte globaliseringen på en enkel måte: å reise ut og lære av andre».

Prosjektet har så langt vært svært vellykket, men som Moritz sier, «har MobiliseSMEs suksess bare noen verdi dersom det utløser en større prosess».

«Gitt de enorme fordelene ved å utvide et program som dette, er det veldig viktig at vi opprettholder framdriften», sier han.

MobiliseSME-prosjektet ble finansiert av EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI), som administreres direkte av Europakommisjonen. Det omfatter tre sysselsettingsprogrammer: Eures, FRAMDRIFT og Progress Microfinance.

 

Relevante lenker:

300 små og mellomstore bedrifter finner den perfekte matchen gjennom utvekslingsordning

Mobilise SME - Endelig evalueringsrapport

EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon

Eures

FRAMDRIFT

Progress Microfinance

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Bo & Arbeid i Eures-land

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Business /Entreprenørskap
 • EURES beste praksis
 • Eksterne EURES-nyheter
 • Eksterne interessenter
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Suksesshistorier
 • Ungdom
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.