Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva7. června 2018Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

MobiliseSME: platforma přeshraničních výměn pro stovky malých podniků a jejich zaměstnanců

Jednotný trh EU je největší obchodní zónou na světě a nabízí jedinečné příležitosti, jak rozšiřovat své podnikání, nejen podnikům, ale i příležitosti k vzájemným setkáním a vzájemnému učení pro podnikatele a zaměstnance z různých zemí.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Jedním z projektů, které tyto přeshraniční výměny podporují, je MobiliseSME financovaný EU, jenž je jakousi „seznamovací platformou“ pro malé a střední podniky (MSP).

Premisa tohoto projektu je prostá: zaměstnanci MSP se účastní výměnných stáží v MSP v jiných členských státech EU. Cílem je rozšíření jejich odborných dovedností, získání mezinárodních zkušeností a výměna osvědčených postupů.

Zaměstnavatelé zase mohou rozvíjet dovednosti svých zaměstnanců a otevírat nové příležitosti se zahraničními partnery a zároveň se od zaměstnanců ze zahraničí mohou učit díky pohledu zvenčí.

Tento výměnný program přinesl od svého založení už řadu změn: od listopadu 2016 do června 2017 se na platformě zaregistrovalo více než 400 společností a proběhlo více než 50 výměn. Projekt může být některým čtenářům povědomý, protože o něm v červenci 2017 pojednával článek na portále EURES.

Hodnoticí zpráva programu MobiliseSME, publikovaná v říjnu 2017, vyzdvihla pozitivní reakce těch, kteří projektu doposud využili. Celkem 91 % vysílajících společností a 95 % hostitelských společností uvedlo, že bylo s nalezeným pracovníkem spokojeno, 90 % společností bude podle svých slov rozvíjet díky výměně svou přeshraniční obchodní činnost a 75 % sdělilo, že nyní bude moci zavést nové produkty a služby.

„Program MobiliseSME nám opravdu pomohl naplnit náš cíl rozvíjet technické a marketingové dovednosti našich zaměstnanců, což se rychle projevilo na výsledcích,“ uvedl Emanuele D’Angella, italský podnikatel působící ve Španělsku, který přivítal zaměstnance z jiných společností.

Zpětná vazba od zaměstnanců, kteří se programu zúčastnili, byla stejně pozitivní: 90 % hostujících zaměstnanců získalo nové dovednosti, které očekávali, a 81 % jich uvedlo, že jim výměnný pobyt pomohl v profesním rozvoji a budoucích kariérních příležitostech.

„Program MobiliseSME nám pomohl porozumět novým příležitostem na trhu v zahraničí, což je velmi těžké s omezenými prostředky, které MSP mají k dispozici,“ řekl Triin Tammearu z Estonska, který v rámci programu navštívil společnost ve Spojeném království.

Po velmi úspěšném pilotním projektu nyní zaměřuje MobiliseSME svou pozornost na budoucnost a je jasné, že ti, kdo za projektem stojí, nemají malé plány.

„Prvním krokem bude rozšíření projektu tak, aby cílil na všechny členské státy a více využíval vnitrostátních sítí MSP a podnikatelských organizací, které by společnosti informovaly o existenci tohoto výměnného programu,“ vysvětluje Stefan Moritz, generální ředitel konfederace European Entrepreneurs CEA-PME. CEA-PME je největší evropskou konfederací dobrovolně sdružených MSP a stojí v čele konsorcia projektu MobiliseSME.

Stefan Moritz uvádí, že hlavním cílem projektu je vytvoření jakéhosi programu „Erasmus pro MSP“, rozsáhlého výměnného programu srovnatelného s populárním programem studentských výměn v EU.

„Údaje ukazují, že v Evropě existuje skutečný zájem o takovýto program mobility,“ dodává. „Cílem je vyplnit tuto mezeru tím, že dáme MSP příležitost čelit globalizaci jednoduše: tím, že vyjedou ven a budou se učit od druhých.“

Projekt dosud dosáhl velkého úspěchu, ale jak nám Stefan Moritz řekl, „úspěch programu MobiliseSME je cenný pouze tehdy, pokud je to začátek většího procesu“.

„Vzhledem k obrovským výhodám plynoucím z rozšíření takovéhoto programu je velmi důležité, abychom udrželi tuto dynamiku,“ říká.

Projekt MobiliseSME byl financován z programu Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), který spravuje přímo Evropská komise. Propojuje tři programy v oblasti zaměstnanosti: EURES, PROGRESS a Evropský nástroj mikrofinancování Progress.

 

Související odkazy:

Díky programu výměn našlo potřebné pracovníky 300 malých a středních podniků

MobiliseSME – závěrečná hodnoticí zpráva

Program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace

EURES

PROGRESS

Evropský nástroj mikrofinancování Progress

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce sítě EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí na portálu EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku:

EURES na Twitteru:

EURES na síti LinkedIn

Témata
 • Obchod / Podnikání
 • Osvědčené postupy EURES
 • Externí zprávy EURES
 • Externí zainteresované strany
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Příběhy úspěchu
 • Mládí
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.