Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel7 juni 2018Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 4 min

MobiliseSME: en plattform för gränsöverskridande utbyte gynnar hundratals små företag och deras anställda

EU:s inre marknad är det största handelsområdet i världen och erbjuder unika möjligheter inte bara för företag att utöka sin verksamhet, utan också för företagare och anställda från olika länder att träffas och lära av varandra.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Ett projekt som på ett framgångsrikt sätt har stöttat sådana gränsöverskridande utbyten är det EU-finansierade projektet MobiliseSME, ett slags ”plattform för kontaktskapande” för små och medelstora företag (SMF).

Utgångspunkten för projektet är enkel: anställda i små och medelstora företag deltar i utbyten och praktik på små och medelstora företag i andra EU-länder. Målet är att utöka sin yrkeskompetens, få internationell erfarenhet och utbyta bästa praxis.

Under tiden har arbetsgivare möjlighet att utveckla sin personals kompetens och öppna upp nya möjligheter med utländska partner, samtidigt som de lär sig av de anställdas externa perspektiv som de tar med sig från utlandet.

Utbytesprogrammet har haft en betydande inverkan sedan starten, med fler än 400 företag som registrerade sig på plattformen och över 50 utbyten som ägde rum mellan november 2016 och juni 2017. Vissa läsare kan känna igen projektet eftersom det tidigare presenterades i en artikel på Eures portal i juli 2017.

MobiliseSME:s utvärderingsrapport publicerades i oktober 2017 och betonade den positiva återkopplingen från dem som hittills gynnats av projektet. Sammanlagt var 91 procent av de utstationerande företagen och 95 procent av värdföretagen nöjda med den motpart som hittades, 90 procent av företagen uppgav att deras gränsöverskridande verksamhet skulle utvecklas tack vare utbytet och 75 procent sade att de nu skulle kunna introducera nya produkter och tjänster.

– MobiliseSME hjälpte oss verkligen att uppfylla vårt mål att utveckla våra anställdas tekniska och marknadsföringskompetens, vilket snart gav resultat, säger Emanuele D'Angella, en italiensk entreprenör som etablerat sig i Spanien, som var värd för anställda från andra företag.

Återkopplingen från deltagande anställda var lika positiv då 90 procent av besökande anställda förvärvade de nya färdigheter de förväntade sig och 81 procent angav att utbytet bidragit till deras yrkesmässiga utveckling och framtida karriärmöjligheter.

– MobiliseSME hjälpte oss att förstå nya marknadsmöjligheter utomlands, vilket är mycket svårt med de begränsade resurser som finns tillgängliga för små och medelstora företag, säger Triin Tammearu från Estland, som besökte ett företag i Storbritannien inom ramen för programmet.

Efter ett mycket framgångsrikt pilotprojekt riktar nu MobiliseSME sin uppmärksamhet mot framtiden, och det är klart att de som ligger bakom projektet tänker stort.

– Det första steget skulle vara att skala upp projektets storlek för att omfatta alla medlemsstater och förlita sig på flera nationella nätverk för små och medelstora företag och företagens stödorganisationer för att informera företag om att utbytesprogrammet finns, förklarar Stefan Moritz, vd för European Entrepreneurs CEA-PME. CEA-PME är det största europeiska förbundet för frivilligt tillhörande små och medelstora företag, och ledare för MobiliseSME-projektkonsortium.

Stefan Moritz säger att det slutliga målet med projektet är att bygga ett slags ”Erasmus for små och medelstora företag”, ett storskaligt utbytesprogram som kan jämföras med EU:s flaggskeppsprogram för studentutbyte.

– Uppgifterna visar att det finns ett verkligt intresse i Europa för en rörlighet av denna typ. Målet är att fylla ett vakuum genom att ge små och medelstora företag möjlighet att möta globaliseringen på ett enkelt sätt: gå ut för att lära av andra, säger han.

Projektet har hittills nått stora framgångar, men som Stefan Moritz säger: ”framgången med MobiliseSME framgång är endast värdefull om det är början på en större process”.

– Med tanke på de enorma fördelarna med att utöka ett program som detta, är det mycket viktigt att vi upprätthåller denna dynamik, säger han.

Projektet MobiliseSME finansierades av EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI), som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen. Projektet omfattar tre sysselsättningsprogram: Eures, Progress och Progress-mikrolån.

 

Länkar:

Ett utbytesprogram hjälper 300 små och medelstora företag till en perfekt matchning

MobiliseSME – Slutlig utvärderingsrapport

EU-programmet för sysselsättning och social innovation

Eures

Progress

Progress-mikrolån

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagarna

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländerna

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • EURES bästa praxis
 • Externa EURES-nyheter
 • Externa intressenter
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Framgångsberättelser
 • Ungdom
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.