Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel7 juni 2018Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 3 min

MobiliseSME: platform voor grensoverschrijdende uitwisseling biedt voordelen voor honderden kleine ondernemingen en hun werknemers

De eengemaakte markt van de EU is de grootste handelszone ter wereld en biedt unieke mogelijkheden, niet alleen voor bedrijven om hun activiteiten uit te breiden, maar ook voor ondernemers en werknemers uit verschillende landen om bij elkaar te komen en van elkaar te leren.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Dergelijke grensoverschrijdende uitwisselingen worden met succes ondersteund door bijvoorbeeld het door de EU gefinancierde MobiliseSME-project, een platform waarop kleine en middelgrote ondernemingen met elkaar in contact worden gebracht.

Het idee achter dit project is eenvoudig: werknemers van kmo's wisselen tijdelijk van arbeidsplaats met werknemers van kmo's in andere lidstaten van de EU. Doel hiervan is hun beroepsvaardigheden uit te breiden, internationale ervaring op te doen en goede praktijken uit te wisselen.

Werkgevers worden zo in staat gesteld de vaardigheden van hun personeel te ontwikkelen en nieuwe kansen te benutten met buitenlandse partners, waarbij ze bovendien kunnen profiteren van de frisse blik die de werknemers vanuit het buitenland meebrengen.

Sinds het uitwisselingsprogramma is opgezet, heeft het aanzienlijke impact gehad: meer dan 400 bedrijven hebben zich aangemeld en tussen november 2016 en juni 2017 hebben ruim 50 uitwisselingen plaatsgevonden. Het project kan sommige lezers bekend voorkomen: het is namelijk in juli 2017 al eens aan bod gekomen in een artikel op het EURES-portaal.

In het evaluatieverslag van MobiliseSME, gepubliceerd in oktober 2017, werd de aandacht gevestigd op de positieve reacties van degenen die tot nu toe van het project geprofiteerd hebben. Over het geheel genomen was 91% van de uitzendende bedrijven en 95% van de gastbedrijven tevreden over de gevonden match. Van alle bedrijven gaf 90% aan dat hun grensoverschrijdende handel van de uitwisseling profiteert, en 75% dat ze hiermee in staat zijn gesteld om nieuwe producten en diensten te introduceren.

“MobiliseSME heeft ons echt geholpen bij het behalen van onze doelstelling om de technische en marketingvaardigheden van onze medewerkers te ontwikkelen. De resultaten waren al snel merkbaar,” zegt Emanuele D’Angella, een in Spanje gevestigde Italiaanse ondernemer die werknemers van andere bedrijven te gast heeft gehad.

Ook de reacties van de deelnemende werknemers waren positief: van de bezoekende werknemers gaf 90% aan dat ze de nieuwe vaardigheden die ze hadden verwacht ook echt hadden verworven, en 81% dat de uitwisseling gunstig was voor hun beroepsontwikkeling en toekomstige carrièremogelijkheden.

“MobiliseSME heeft ons een beter zicht gegeven op de marktkansen in het buitenland, wat anders zeer lastig is met de beperkte middelen die kmo's ter beschikking staan,” aldus Triin Tammearu uit Estland, die in het kader van het programma een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk bezocht.

Na een zeer geslaagd proefproject richt MobiliseSME zijn aandacht nu op de toekomst, en het is duidelijk dat de mensen achter het project grote plannen hebben.

“De eerste stap is het opschalen van het project, zodat alle lidstaten worden bereikt en het uitwisselingsprogramma beter bij bedrijven onder de aandacht wordt gebracht via de nationale netwerken van kmo's en bedrijfsondersteunende organisaties,” zegt Stefan Moritz, directeur van European Entrepreneurs CEA-PME. CEA-PME is het grootste Europese verbond van vrijwillig aangesloten kmo's en speelt een leidende rol in het MobiliseSME-projectconsortium.

Volgens Moritz is het uiteindelijke doel van het project het bouwen van een soort “Erasmus voor kleine en middelgrote ondernemingen”, een grootschalig uitwisselingsprogramma vergelijkbaar met het toonaangevende studentenuitwisselingsprogramma van de EU.

“Uit de gegevens blijkt dat er in Europa reële belangstelling bestaat voor een dergelijke mobiliteitsregeling. Het doel is een hiaat op te vullen door kmo's de kans te bieden op een eenvoudige manier met globalisering om te gaan: door eropuit te gaan en van anderen te leren.”

Het project is tot nu toe zeer succesvol maar, zo laat Moritz ons weten, “het succes van MobiliseSME is alleen waardevol als het de aanzet vormt tot een groter proces”.

Moritz: “Gezien de enorme voordelen van het uitbreiden van een programma zoals dit, is het van groot belang dat we dit momentum behouden.”

Het MobiliseSME-project wordt gefinancierd door het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI), dat rechtstreeks door de Europese Commissie wordt beheerd. Het brengt drie werkgelegenheidsprogramma's bijeen: EURES, PROGRESS en Progress-microfinanciering.

 

Verwante links:

Driehonderd kleine en middelgrote ondernemingen vinden via uitwisselingsprogramma de perfecte match

Mobilise SME – Definitief evaluatieverslag

EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

EURES

PROGRESS

Progress-microfinanciering

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop’pin@EURES

Zoek een EURES-adviseur

Levens- en arbeidsomstandigheden in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Toekomstige online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
 • Bedrijf/Ondernemerschap
 • EURES beste praktijken
 • Extern EURES-nieuws
 • Externe stakeholders
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Succesverhalen
 • Jeugd
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.