Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok7. júna 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Projekt MobiliseSME: cezhraničná výmenná platforma je prínosom pre stovky malých podnikov a ich zamestnancov

Jednotný trh EÚ je najväčšou zónou obchodu na svete, ktorá ponúka podnikom jedinečné možnosti na rozšírenie ich obchodnej činnosti a súčasne aj podnikateľom a zamestnancom z rôznych krajín na stretnutia a vzájomnú výmenu poznatkov.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

K projektom, ktoré úspešne podporujú cezhraničné výmeny, patrí projekt MobiliseSME, čo je druh tzv. sprostredkovateľskej platformy pre malé a stredné podniky (MSP).

Základná myšlienka projektu je jednoduchá: zamestnanci MSP sa zúčastňujú na výmenných stážach v malých a stredných podnikoch v iných členských štátoch EÚ. Vďaka tomuto projektu si rozšíria svoje odborné zručnosti, nadobudnú medzinárodné skúsenosti a vymenia si osvedčené postupy.

Zamestnávatelia môžu v rámci tohto projektu rozvíjať zručnosti svojich zamestnancov, získať možnosť komunikácie so zahraničnými partnermi a zároveň sa obohatiť o pohľad zvonku, ktorý ich zamestnanci prinesú zo zahraničia.

Od svojho začiatku zaznamenal výmenný program veľký úspech, čo potvrdzuje viac než 400 podnikov prihlásených na platformu a vyše 50 výmen zrealizovaných od novembra 2016 do júna 2017. Projekt môže byť niektorým čitateľom známy, keďže už bol spomínaný v článku na portáli EURES v júli 2017.

hodnotiacej správe projektu MobiliseSME uverejnenej v októbri 2017 bola vyzdvihnutá pozitívna spätná väzba zo strany účastníkov, ktorí už využili tento projekt. Celkove 91 % vysielajúcich a 95 % hostiteľských podnikov bolo spokojných s požadovanými zručnosťami pracovníkov, ktorých našli, 90 % podnikov uviedlo, že vďaka tejto výmene sa rozvinie ich cezhraničné podnikanie a 75 % uviedlo, že teraz budú môcť zaviesť nové produkty a služby.

„Projekt MobiliseSME nám skutočne pomohol splniť náš cieľ, ktorým je rozvíjanie odborných a obchodných zručností našich zamestnancov a výsledky sa dostavili v krátkom čase,“ uviedol Emanuele D'Angella, taliansky podnikateľ so sídlom v Španielsku, ktorý hostil zamestnancov z iných podnikov.

Spätná väzba od zamestnancov, ktorí sa na tomto projekte zúčastnili, bola rovnako pozitívna, pričom 90 % zamestnancov nadobudlo očakávané nové zručnosti počas stáže a 81 % uviedlo, že výmena prispela k ich profesionálnemu rozvoju a budúcim pracovným príležitostiam.

„Projekt MobiliseSME nám pomohol porozumieť novým trhovým príležitostiam v zahraničí, čo je inak veľmi náročné s obmedzenými zdrojmi, ktoré malé a stredné podniky majú k dispozícii,“ povedal Triin Tammearu z Estónska, ktorý v rámci tohto programu navštívil podnik v Spojenom kráľovstve.

Po veľmi úspešnej pilotnej fáze sa projekt MobiliseSME teraz sústreďuje na budúcnosť a je jasné, že vedúci projektu majú ďalekosiahle plány.

„Prvým krokom by malo byť rozšírenie rozsahu projektu s cieľom zamerať sa na všetky členské štáty a viac využívať vnútroštátne siete malých a stredných podnikov a organizácie na podporu podnikania, aby informovali podniky o existencii tohto výmenného programu,“ vysvetľuje Stefan Moritz, generálny riaditeľ konfederácie European Entrepreneurs CEA-PME (Európski podnikatelia Európskej konfederácie združení malých a stredných podnikov). CEA-PME je najväčšou európskou konfederáciou dobrovoľne združených MSP a lídrom konzorcia projektu MobiliseSME.

Stefan Moritz hovorí, že konečným cieľom projektu je vybudovať také niečo ako je Erasmus pre malé a stredné podniky, rozsiahly výmenný program porovnateľný s najvýznamnejším študentským výmenným programom EÚ.

„Z údajov vyplýva, že v Európe je skutočný záujem o program mobility takéhoto typu. Cieľom je vyplniť vákuum poskytnutím možnosti pre malé a stredné podniky, aby sa naučili čeliť globalizácii jednoduchým spôsobom: vycestovaním a učením sa od iných.“

Projekt je zatiaľ veľmi úspešný, ale ako Stefan Moritz hovorí, „úspech projektu MobiliseSME má hodnotu len vtedy, ak znamená začiatok rozsiahlejšieho procesu“.

„Vzhľadom na obrovské výhody rozvoja dosiahnutého vďaka takému programu, je dôležité udržiavať dynamiku,“ hovorí Stefan.

Projekt MobiliseSME bol financovaný z prostriedkov programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), ktorý priamo riadi Európska komisia. V ňom sú spojené tri programy v oblasti zamestnanosti: EURES, PROGRESSProgress Microfinance.

 

Súvisiace odkazy:

Vďaka výmennému programu 300 MSP našlo vhodných zamestnancov

Mobilizovať MSP – záverečná hodnotiaca správa

programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie

EURES

PROGRESS

Progress Microfinance

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

EURES Databáza pracovných miest

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

EURES Kalendár podujatí

Nadchádzajúce podujatia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / Podnikanieosvedčený postup EURESExterné správy EURESExterné zainteresované stranySprávy z trhu práce/správy o mobiliteÚspešné príbehyMladosti
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.