Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet7 Ġunju 2018L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

MobiliseSME: pjattaforma ta’ skambju transkonfinali hija ta’ benefiċċju għal mijiet ta’ negozji żgħar u għall-impjegati tagħhom

Is-Suq Uniku tal-UE huwa l-akbar żona ta’ kummerċ fid-dinja, li joffri possibbiltajiet uniċi mhux biss lill-kumpaniji biex jespandu n-negozji tagħhom, iżda anki lill-intraprendituri u lill-impjegati minn pajjiżi differenti biex jiltaqgħu u jitgħallmu minn xulxin.

MobiliseSME: cross-border exchange platform benefits hundreds of small businesses and their employees
European Entrepreneurs CEA-PME 2017

Proġett wieħed li appoġġja tali skambji transkonfinali huwa l-proġett MobiliseSME li huwa ffinanzjat mill-UE, speċi ta’ “pjattaforma ta’ pariġġar” għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs).

Il-premessa tal-proġett hija sempliċi: l-impjegati tal-SMEs jieħdu sehem f’kollokamenti ta’ skambju f’SMEs fi Stati Membri oħra tal-UE. L-għan huwa li jespandu s-sett ta’ ħiliet professjonali tagħhom, jiksbu esperjenza internazzjonali u jiskambjaw l-aħjar prattiki.

Sadanittant, l-impjegaturi jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet tal-persunal tagħhom u jiftħu opportunitajiet ġodda ma’ sħab barranin, filwaqt li jitgħallmu mill-perspettivi barranin tal-impjegati li jġibu minn barra l-pajjiż.

Il-programm ta’ skambju ħalla impatt sinifikanti mill-bidu tiegħu, b’aktar minn 400 kumpanija li rreġistraw fuq il-pjattaforma u aktar minn 50 skambju li saru bejn Novembru 2016 u Ġunju 2017. Il-proġett jista’ jservi ta’ tfakkira għal xi qarrejja, peress li qabel kien jidher f’artikolu fuq il-Portal tal-EURES f’Lulju 2017.

Ir-rapport ta’ evalwazzjoni ta’ MobiliseSME, li ġie ppubblikat f’Ottubru 2017, enfasizza l-feedback pożittiv ta’ dawk li s’issa bbenefikaw mill-proġett. B’kollox, 91% tal-kumpaniji mittenti u 95% tal-kumpaniji ospitanti kienu kuntenti bil-persuna li sabu, 90% tal-kumpaniji ddikjaraw li n-negozju transkonfinali tagħhom se jiżviluppa bis-saħħa tal-iskambju tagħhom, u 75% qalu li issa se jkunu jistgħu jintroduċu prodotti u servizzi ġodda.

“MobiliseSME tassew għenna nissodisfaw l-għan tagħna biex niżviluppaw il-ħiliet tekniċi u ta’ kummerċjalizzazzjoni tal-impjegati tagħna, ħaġa li tat riżultati f’qasir żmien,” qal Emanuele D’Angella, intraprenditur Taljan ibbażat fi Spanja li ospita impjegati minn kumpaniji oħra.

Il-feedback mill-impjegati parteċipanti wkoll kien pożittiv, fejn 90% tal-impjegati li għamlu ż-żjara kisbu l-ħiliet il-ġodda li stennew u 81% ddikjaraw li l-iskambju tagħhom ikkontribwixxa għall-iżvilupp personali tagħhom u għal opportunitajiet ta’ karrieri futuri.

“MobiliseSME għenna nifhmu opportunitajiet ġodda tas-suq barra mill-pajjiż, li hija xi ħaġa diffiċli ferm biex tagħmilha bir-riżorsi limitati disponibbli għall-SMEs,” qalet Triin Tammearu, mill-Estonja, li żaret kumpanija fir-Renju Unit permezz tal-programm.

Wara proġett pilota li kiseb suċċess kbir, MobiliseSME issa qiegħed jitfa’ l-attenzjoni tiegħu lejn il-futur, u huwa ċar li dawk responsabbli għall-proġett qegħdin jaħsbu fuq xi ħaġa kbira.

“L-ewwel pass huwa li nkabbru d-daqs tal-proġett sabiex nolqtu lill-Istati Membri kollha u niddependu fuq aktar netwerks nazzjonali tal-SMEs u organizzazzjonijiet ta’ appoġġ lin-negozji biex jinfurmaw lill-kumpaniji dwar l-eżistenza tal-programm ta’ skambju,” spjega Stefan Moritz, id-Direttur Maniġerjali ta’ European Entrepreneurs CEA-PME. CEA-PME hija l-akbar konfederazzjoni Ewropea ta’ SMEs assoċjati b’mod volontarju u hija l-mexxejja tal-konsorzju tal-proġett MobiliseSME.

Is-Sur Moritz jgħid li l-għan aħħari tal-proġett huwa li jinbena tip ta’ “Erasmus għall-SMEs”, programm ta’ skambju fuq skala kbira li jista’ jitqabbel mal-iskema ta’ skambju tal-istudenti ewlenija tal-UE.

“Id-data turi li hemm interess reali fl-Ewropa għal skema ta’ mobbiltà ta’ dan it-tip,” spjega hu. “L-għan huwa li nimlew dan in-nuqqas billi nagħtu lill-SMEs l-opportunità li jiffaċċjaw il-globalizzazzjoni b’mod sempliċi: imorru barra biex jitgħallmu mingħand l-oħrajn.”

Il-proġett kiseb suċċess kbir s’issa, iżda kif jgħidilna s-Sur Moritz, “is-suċċess ta’ MobiliseSME huwa siewi biss jekk iservi bħala l-bidu ta’ proċess akbar”.

“Meta jitqiesu l-benefiċċji enormi li jkun hemm kieku nespandu fuq programm bħal dan, huwa importanti ħafna li nżommu dan il-momentum,” kompla jgħid.

Il-proġett MobiliseSME ġie ffinanzjat mill-Programm tal-UE għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI), li jitmexxa direttament mill-Kummissjoni Ewropea. Huwa jlaqqa’ flimkien tliet programmi dwar l-impjiegi: EURES, PROGRESS u Progress Microfinance.

 

Links relatati:

300 SME isibu l-persuna perfetta għalihom permezz tal-iskema ta’ skambju

Mobilise SME – Rapport ta’ Evalwazzjoni Finali

Programm tal-UE għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali

EURES

PROGRESS

Progress Microfinance

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent ta’ EURES

Kondizzjonijiet tal-għajxien u x-xogħol f’pajjiżi ta’ EURES

EURES Bażi ta’ data tal-Impjiegi

Servizzi tal-EURES għal impjegaturi

EURES Kalendarju tal-Avvenimenti

Avvenimenti Online Li ġejjin

EURES fuq Facebook

EURES fuq Twitter

EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • L-aħjar prattika tal-EURES
 • Aħbarijiet esterni tal-EURES
 • Partijiet interessati esterni
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Stejjer ta' suċċess
 • Żgħażagħ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.