Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok2. marca 2023Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Generácia Y a Z na pracovisku: podobnosti a rozdiely

Prevažnú časť pracovnej sily v Európe tvoria ľudia generácie Y (tzv. mileniáni) a generácie Z, pričom každá z nich má osobitné zručnosti a vlastnosti. Dočítajte sa viac o prístupe k práci týchto dvoch demograficky odlišných generácií, čo vám pomôže pri nábore a riadení zamestnancov a ich udržaní v zamestnaní.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

U nás v sieti EURES si uvedomujeme, že kategorizácia generácií Y a Z nie je univerzálna a nevzťahuje sa na každého, kto sa narodil v tých rokoch. Zovšeobecnenia nám však umožnia lepšie ilustrovať najbežnejšie podobnosti a rozdiely medzi týmito skupinami.

Kto patrí do generácie Y a generácie Z?

Nie je jednoduché presne definovať tieto dve generácie, pretože neexistuje jednoznačné vymedzenie. Zvyčajne sa za generáciu Y alebo mileniánov považujú ľudia narodení približne medzi 1981 a 1995 a za generáciu Z tí, ktorí sa narodili medzi 1995 a 2012.

Podobnosti medzi generáciou Y a generáciou Z na pracovisku

 • Neodmysliteľné technológie

Generácia Y aj generácia Z sú digitálne generácie a sú zvyknuté učiť sa a používať nové zariadenia a softvéry. Obe generácie očakávajú maximálnu digitalizáciu pracovných procesov vrátane internej a externej komunikácie (čet, email a audio- a videohovory). Zamestnávatelia by s tým mali počítať, ak chcú ponúkať atraktívne pracovné miesta pre uchádzačov z týchto generácií.

 • Prispievať k spoločnému blahu

Podľa globálneho prieskumu generácií Y a Z, ktorý uskutočnila spoločnosť Deloitte v roku 2022, obe generácie považujú sociálnu zodpovednosť organizácií a podnikov za dôležitú a chcú pracovať pre zamestnávateľov, ktorí majú rovnaké nastavenie a hodnoty. Keďže tieto generácie sa zaujímajú o otázky ochrany životného prostredia a o politiku, kladú dôraz na to, aby ich zamestnávateľ bol v tomto smere spoločensky aktívny.

 • Okamžitá pochvala za dosiahnuté výsledky

Obe generácie očakávajú, že za vykonanú prácu dostanú ihneď uznanie. Vynikajúcou motiváciu pre vašich zamestnancov môže byť uznanie drobných úspechov prostredníctvom systémov hodnotenia výkonnosti.

 • Jednotná a otvorená komunikácia

Ako vyplýva zo štúdií, obe generácie očakávajú, že zamestnávateľ s nimi bude jasne komunikovať a zavedie systém pravidelného poskytovania spätnej väzby (ako napríklad pravidelné týždenné porady).

Rozdiely medzi generáciou Y a generáciou Z na pracovisku

 • Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a kariérny postup

Staršia generácia Y si cení rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, mladšia generácia Z sa orientuje viac na kariérny postup a finančné stimuly. Ak prevažne zamestnávate ľudí z týchto dvoch generácií, mali by ste sa zamerať na vyváženie pracovného a súkromného života zamestnancov a na finančné odmeny.

 • Flexibilita alebo stabilita zamestnania

Štúdie naznačujú, že ľudia generácie Y uprednostňujú flexibilitu zamestnania, t. j. očakávajú, že zamestnanie sa prispôsobí ich predstave. Častejšie sa u nich pozoruje tendencia zmeniť zamestnanie, ak im pracovné miesto prestane vyhovovať. Generácia Z bola častejšie postihnutá nezamestnanosťou, a preto uprednostňuje stabilitu a záruku zamestnania.

 • Pozitívna alebo priamočiara spätná väzba

Ako sme už uviedli, obe generácie kladú dôraz na pravidelné poskytovanie spätnej väzby. Zatiaľ čo generácia Z uprednostňuje priamočiaru spätnú väzbu, generácia Y je citlivejšia na kritiku a lepšie na ňu reaguje, ak je formulovaná motivujúco a pozitívne.

 • Písomná/vizuálna komunikácia alebo videá

Obe generácie dávajú prednosť tým formám komunikácie, ktoré sú založené na ich obľúbených sociálnych médiách. Napríklad generácia Y má vo veľkej obľube Facebook, Twitter a LinkedIn, čiže lepšie reaguje na textovú a vizuálnu komunikáciu (fotografie). Generácia Z uprednostňuje ako komunikačnú formu krátke videá, pretože jej obľúbenými sociálnymi médiami je YouTube a TikTok. Tieto faktory treba zohľadniť pri inzerovaní pracovných miest alebo príprave internej komunikácie a školení zamestnancov.

Oznámiť negatívne hodnotenie nie je vždy jednoduché, ale je to veľmi dôležitá súčasť riadenia zamestnancov a ak sa to urobí správnym spôsobom, môže to dokonca prispieť k zlepšeniu vzťahov. Prečítajte si tento článok a zistite, ako to môžete dosiahnuť.

 

Súvisiace odkazy:

Gen Z 'Stans' Feedback - Here's How to Structure It Best (Generácia Z „dychtí“ po kritike – Ako ju podať čo najlepšie)

Ako oznámiť negatívne hodnotenie zamestnancom

Globálny prieskum generácie Y a generácie Z 2022, Deloitte

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby portálu EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Rady a tipy
 • Trendy náboru
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.