Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet2 Marzu 2023L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni4 min qari

Il-Millennials u l-Gen Z fuq il-post tax-xogħol: similaritajiet u differenzi

Il-Millennials u l-Gen Z jiffurmaw parti kbira mill-forza tax-xogħol Ewropea, u kull grupp għandu l-ħiliet u l-karatteristiċi uniċi tiegħu. Sir af aktar dwar l-approċċ tagħhom għax-xogħol, sabiex tkun tista’ tirrekluta, iżżomm u tiġġestixxi aħjar lill-impjegati minn dawn iż-żewġ demografiki.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

Hawnhekk fl-EURES, aħna konxji li d-dikjarazzjonijiet f’dan l-artiklu ma japplikawx għal kull Gen Z jew millennial. Il-ġeneralizzazzjonijiet saru biex juru aħjar is-similaritajiet u d-differenzi l-aktar komuni bejn iż-żewġ gruppi.

Min huma l-millennials u l-Gen Z?

Huwa diffiċli li tingħata definizzjoni eżatta ta’ dawn iż-żewġ demografiki, peress li m’hemm l-ebda kunsens komuni dwar dan. B’mod ġenerali, jista’ jingħad li l-millennials huma l-persuni li twieldu bejn wieħed u ieħor bejn l-1981 u l-1995, u l-Gen Z huma dawk li twieldu bejn wieħed u ieħor bejn l-1995 u l-2012.

Similaritajiet bejn il-millennials u l-Gen Z fuq il-post tax-xogħol

 • Dipendenza fuq it-teknoloġija

Bħala nattivi diġitali, il-millennials u l-Gen Z huma mdorrija jitgħallmu u jużaw tagħmir u software ġodda. Iż-żewġ ġenerazzjonijiet jistennew li l-proċessi tax-xogħol ikunu diġitalizzati fejn possibbli, u dan jinkludi wkoll il-komunikazzjoni interna u esterna (chat, email u telefonati awdjo/vidjo). L-impjegaturi għandhom ikunu jistgħu jakkomodaw dan jekk jixtiequ jkunu aktar attraenti għall-millennials u l-Gen Z li qed ifittxu impjieg.

 • Kontribuzzjoni għall-ġid kollettiv

Skont The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey, iż-żewġ ġenerazzjonijiet iqisu r-responsabbiltà soċjali korporattiva importanti u jridu jaħdmu għal kumpaniji u organizzazzjonijiet li jikkondividu l-valuri tagħhom. Peress li ż-żewġ demografiki għandhom it-tendenza li jkollhom għal qalbhom kwistjonijiet ambjentali u politiċi, huwa importanti għalihom li l-impjegatur tagħhom jagħmel differenza fil-komunità tagħhom.

 • Rikonoxximent immedjat tal-kisbiet

Iż-żewġ ġenerazzjonijiet għandhom it-tendenza li jistennew rikonoxximent immedjat għax-xogħol li jkunu għamlu. Ir-rikonoxximent ta’ rebħiet żgħar permezz ta’ skema bbażata fuq il-prestazzjoni, pereżempju, jista’ jkun spinta kbira ta’ motivazzjoni għall-impjegati tiegħek.

 • Komunikazzjoni konsistenti u miftuħa

L-istudji jissuġġerixxu li ż-żewġ ġenerazzjonijiet jistennew li l-impjegaturi tagħhom jikkomunikaw magħhom b’mod ċar u li jistabbilixxu kanali ta’ feedback regolari (eż. laqgħat ta’ rkupru ta’ kull ġimgħa).

Differenzi bejn il-millennials u l-Gen Z fuq il-post tax-xogħol

 • Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja versus avvanz fil-karriera

Filwaqt li l-millennials għandhom it-tendenza li japprezzaw bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja, il-Gen Z għandhom it-tendenza li jkunu aktar xprunati mill-karriera u mmotivati finanzjarjament. Għaldaqstant jekk l-impjegati tal-kumpanija tiegħek jikkonsistu l-aktar f’millennials u f’Gen Z, tagħmel tajjeb jekk tiffoka fuq il-benefiċċji li jikkontribwixxu għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u fuq l-inċentivi monetarji.

 • Flessibbiltà tal-impjieg versus stabbiltà tal-impjieg

L-istudji juru li l-millennials għandhom it-tendenza li jiffavorixxu l-flessibbiltà tal-impjieg, li jfisser li jistennew li l-impjiegi jadattaw għalihom. Huma wkoll aktar probabbli li jbiddlu l-impjieg tagħhom jekk dan ma jibqax jissodisfa l-ħtiġijiet tagħhom. Fil-frattemp, il-Ġenerazzjoni Z intlaqtet aktar bil-qgħad, u din hi r-raġuni għala jippreferu l-istabbiltà u s-sigurtà tal-impjieg.

 • Feedback affermattiv versus feedback dirett

Kif imsemmi hawn fuq, iż-żewġ ġenerazzjonijiet japprezzaw feedback regolari. Madankollu, filwaqt li l-Gen Z jippreferu feedback sempliċi, il-millennials għandhom it-tendenza li jkunu aktar sensittivi għall-kritika u jirrispondu aħjar għal feedback li jingħata b’inkoraġġiment u b’pożittività.

 • Komunikazzjoni bil-miktub/viżiva versus vidjos

Iż-żewġ ġenerazzjonijiet jippreferu forom differenti ta’ komunikazzjoni abbażi tal-pjattaformi tal-media soċjali preferuti tagħhom. Pereżempju, il-millennials huma ħafna aktar probabbli li jużaw il-Facebook, Twitter u LinkedIn, u għalhekk jirrispondu aħjar għal komunikazzjoni bbażata fuq it-test u dik viżiva (stampi). Fil-frattemp, il-Gen Z jippreferu komunikazzjoni bil-vidjo f’forma qasira, peress li għandhom it-tendenza li jiffavorixxu pjattaformi bħal YouTube u TikTok. Din hija xi ħaġa li trid iżżomm f’moħħok meta tirreklama postijiet tax-xogħol vakanti jew inti u tipprepara komunikazzjonijiet/taħriġ intern(i) għall-impjegati tiegħek.

Il-kondiviżjoni ta’ feedback negattiv tista’ tirrappreżenta sfida, iżda hija parti importanti mill-ġestjoni tal-impjegati, u jekk dan il-feedback jingħata kif suppost jista’ fil-fatt isaħħaħ ir-relazzjoni tiegħek. Aqra dan l-artiklu biex tara kif tista’ tikseb dan.

 

Links relatati:

Gen Z 'Stans' Feedback - Here's How to Structure It Best

Il-mod kif jista’ jingħata feedback negattiv lill-impjegati b’mod sensittiv

The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Bażi tad-data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Xejriet ta' reklutaġġ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.