Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet2 Marzu 2023L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Il-Millennials u l-Gen Z fuq il-post tax-xogħol: similaritajiet u differenzi

Il-Millennials u l-Gen Z jiffurmaw parti kbira mill-forza tax-xogħol Ewropea, u kull grupp għandu l-ħiliet u l-karatteristiċi uniċi tiegħu. Sir af aktar dwar l-approċċ tagħhom għax-xogħol, sabiex tkun tista’ tirrekluta, iżżomm u tiġġestixxi aħjar lill-impjegati minn dawn iż-żewġ demografiki.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

Hawnhekk fl-EURES, aħna konxji li d-dikjarazzjonijiet f’dan l-artiklu ma japplikawx għal kull Gen Z jew millennial. Il-ġeneralizzazzjonijiet saru biex juru aħjar is-similaritajiet u d-differenzi l-aktar komuni bejn iż-żewġ gruppi.

Min huma l-millennials u l-Gen Z?

Huwa diffiċli li tingħata definizzjoni eżatta ta’ dawn iż-żewġ demografiki, peress li m’hemm l-ebda kunsens komuni dwar dan. B’mod ġenerali, jista’ jingħad li l-millennials huma l-persuni li twieldu bejn wieħed u ieħor bejn l-1981 u l-1995, u l-Gen Z huma dawk li twieldu bejn wieħed u ieħor bejn l-1995 u l-2012.

Similaritajiet bejn il-millennials u l-Gen Z fuq il-post tax-xogħol

  • Dipendenza fuq it-teknoloġija

Bħala nattivi diġitali, il-millennials u l-Gen Z huma mdorrija jitgħallmu u jużaw tagħmir u software ġodda. Iż-żewġ ġenerazzjonijiet jistennew li l-proċessi tax-xogħol ikunu diġitalizzati fejn possibbli, u dan jinkludi wkoll il-komunikazzjoni interna u esterna (chat, email u telefonati awdjo/vidjo). L-impjegaturi għandhom ikunu jistgħu jakkomodaw dan jekk jixtiequ jkunu aktar attraenti għall-millennials u l-Gen Z li qed ifittxu impjieg.

  • Kontribuzzjoni għall-ġid kollettiv

Skont The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey, iż-żewġ ġenerazzjonijiet iqisu r-responsabbiltà soċjali korporattiva importanti u jridu jaħdmu għal kumpaniji u organizzazzjonijiet li jikkondividu l-valuri tagħhom. Peress li ż-żewġ demografiki għandhom it-tendenza li jkollhom għal qalbhom kwistjonijiet ambjentali u politiċi, huwa importanti għalihom li l-impjegatur tagħhom jagħmel differenza fil-komunità tagħhom.

  • Rikonoxximent immedjat tal-kisbiet

Iż-żewġ ġenerazzjonijiet għandhom it-tendenza li jistennew rikonoxximent immedjat għax-xogħol li jkunu għamlu. Ir-rikonoxximent ta’ rebħiet żgħar permezz ta’ skema bbażata fuq il-prestazzjoni, pereżempju, jista’ jkun spinta kbira ta’ motivazzjoni għall-impjegati tiegħek.

  • Komunikazzjoni konsistenti u miftuħa

L-istudji jissuġġerixxu li ż-żewġ ġenerazzjonijiet jistennew li l-impjegaturi tagħhom jikkomunikaw magħhom b’mod ċar u li jistabbilixxu kanali ta’ feedback regolari (eż. laqgħat ta’ rkupru ta’ kull ġimgħa).

Differenzi bejn il-millennials u l-Gen Z fuq il-post tax-xogħol

  • Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja versus avvanz fil-karriera

Filwaqt li l-millennials għandhom it-tendenza li japprezzaw bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja, il-Gen Z għandhom it-tendenza li jkunu aktar xprunati mill-karriera u mmotivati finanzjarjament. Għaldaqstant jekk l-impjegati tal-kumpanija tiegħek jikkonsistu l-aktar f’millennials u f’Gen Z, tagħmel tajjeb jekk tiffoka fuq il-benefiċċji li jikkontribwixxu għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u fuq l-inċentivi monetarji.

  • Flessibbiltà tal-impjieg versus stabbiltà tal-impjieg

L-istudji juru li l-millennials għandhom it-tendenza li jiffavorixxu l-flessibbiltà tal-impjieg, li jfisser li jistennew li l-impjiegi jadattaw għalihom. Huma wkoll aktar probabbli li jbiddlu l-impjieg tagħhom jekk dan ma jibqax jissodisfa l-ħtiġijiet tagħhom. Fil-frattemp, il-Ġenerazzjoni Z intlaqtet aktar bil-qgħad, u din hi r-raġuni għala jippreferu l-istabbiltà u s-sigurtà tal-impjieg.

  • Feedback affermattiv versus feedback dirett

Kif imsemmi hawn fuq, iż-żewġ ġenerazzjonijiet japprezzaw feedback regolari. Madankollu, filwaqt li l-Gen Z jippreferu feedback sempliċi, il-millennials għandhom it-tendenza li jkunu aktar sensittivi għall-kritika u jirrispondu aħjar għal feedback li jingħata b’inkoraġġiment u b’pożittività.

  • Komunikazzjoni bil-miktub/viżiva versus vidjos

Iż-żewġ ġenerazzjonijiet jippreferu forom differenti ta’ komunikazzjoni abbażi tal-pjattaformi tal-media soċjali preferuti tagħhom. Pereżempju, il-millennials huma ħafna aktar probabbli li jużaw il-Facebook, Twitter u LinkedIn, u għalhekk jirrispondu aħjar għal komunikazzjoni bbażata fuq it-test u dik viżiva (stampi). Fil-frattemp, il-Gen Z jippreferu komunikazzjoni bil-vidjo f’forma qasira, peress li għandhom it-tendenza li jiffavorixxu pjattaformi bħal YouTube u TikTok. Din hija xi ħaġa li trid iżżomm f’moħħok meta tirreklama postijiet tax-xogħol vakanti jew inti u tipprepara komunikazzjonijiet/taħriġ intern(i) għall-impjegati tiegħek.

Il-kondiviżjoni ta’ feedback negattiv tista’ tirrappreżenta sfida, iżda hija parti importanti mill-ġestjoni tal-impjegati, u jekk dan il-feedback jingħata kif suppost jista’ fil-fatt isaħħaħ ir-relazzjoni tiegħek. Aqra dan l-artiklu biex tara kif tista’ tikseb dan.

 

Links relatati:

Gen Z 'Stans' Feedback - Here's How to Structure It Best

Il-mod kif jista’ jingħata feedback negattiv lill-impjegati b’mod sensittiv

The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Bażi tad-data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Negozju/IntraprenditorijaIdeat u SuġġerimentiXejriet ta' reklutaġġ
Sezzjoni(jiet) relatati
Ideat u SuġġerimentiInformazzjoni dwar is-Suq tax-Xogħol
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.