Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)
Uutisartikkeli2. maaliskuuta 2023Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

Milleniaalit ja zetat työpaikalla: eroja ja yhtäläisyyksiä

Milleniaalit ja z-sukupolven edustajat muodostavat suuren osan työvoimasta Euroopassa. Kummallakin ryhmällä on ainutlaatuisia taitoja ja ominaisuuksia. Lue lisää heidän työskentelytavoistaan ja onnistu milleniaalien ja zetojen rekrytoinnissa, johtamisessa ja työpaikkaan sitouttamisessa.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

Me EURESilla tiedämme, etteivät kaikki tämän artikkelin toteamukset sovi jokaiseen Z-sukupolven edustajaan tai milleniaaliin. Artikkelissa on tehty joitakin yleistyksiä, joilla voidaan paremmin havainnollistaa näiden kahden ryhmän yleisimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja.

Ketkä ovat milleniaaleja ja zetoja?

Näitä kahta ryhmää on vaikea määritellä täsmällisesti, eikä asiasta ei ole täyttä yksimielisyyttä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että milleniaalit ovat vuosien 1981 ja 1995 välillä syntyneitä ja Z-sukupolven edustajat vuosina 1995–2012 syntyneitä henkilöitä.

Z-sukupolvi ja milleniaalit työpaikalla – yhtäläisyyksiä

  • Teknologia työn tukena

Milleniaalit ja zetat ovat diginatiiveja, jotka ovat tottuneet ottamaan uusia laitteita ja ohjelmistoja käyttöön. Kummankin sukupolven edustajat odottavat, että työprosessit digitalisoidaan mahdollisuuksien mukaan, mikä käsittää myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän (pikaviestit, sähköpostin ja ääni-/videopuhelut). Työnantajien olisi voitava vastata näihin odotuksiin, jos ne haluavat houkutella milleniaaleja ja zetoja palvelukseensa.

  • Yhteisten etujen edistäminen

Deloitten vuonna 2022 tekemän kansainvälisen Z-sukupolvea ja milleniaaleja koskevan kyselytutkimuksen perusteella kumpikin ryhmä pitää yritysten yhteiskuntavastuuta arvossa ja haluaa työskennellä yrityksille ja organisaatiolle, joiden arvot vastaavat heidän omiaan. Koska molemmat ikäryhmät ovat yleisesti ottaen kiinnostuneita ympäristökysymyksistä ja poliittisista kysymyksistä, he pitävät tärkeänä, että myös heidän työnantajansa toimii yhteisön hyväksi.

  • Saavutusten välitön tunnustaminen

Kummankin ryhmän edustajat odottavat usein välitöntä tunnustusta tekemälleen työlle. Tunnustuksen antaminen pienistäkin onnistumisista esimerkiksi tulosperusteisen järjestelmän avulla voi olla työntekijöille merkittävä motivaatiota lisäävä tekijä.

  • Viestinnän johdonmukaisuus ja avoimuus

Tutkimusten mukaan sekä milleniaalit että zetat odottavat työnantajiltaan selkeää viestintää sekä mahdollisuutta säännöllisiin palautekeskusteluihin (esim. lyhyissä viikoittaisissa tapaamisissa).

Z-sukupolvi ja milleniaalit työpaikalla – eroja

  • Työ- ja yksityiselämän tasapaino sekä uralla eteneminen

Milleniaalit pitävät erityisesti arvossa työ- ja yksityiselämän hyvää tasapainoa, kun taas Z-sukupolvi on yleensä uravetoisempi ja saa motivaatiota taloudellisista kimmokkeista. Jos yrityksen työntekijät ovat enimmäkseen milleniaaleja ja zetoja, yrityksen on hyvä keskittyä rahallisiin kannustimiin ja etuuksiin, jotka edistävät työ- ja yksityiselämän tasapainoa.

  • Työn joustavuus ja työpaikan pysyvyys

Tutkimukset osoittavat milleniaalien arvostavan työssään joustavuutta eli sitä, että työpaikat mukautuvat heidän tarpeisiinsa. He vaihtavat myös todennäköisemmin työpaikkaa, jos työpaikka ei enää vastaa heidän odotuksiaan. Z-sukupolvi puolestaan on kohdannut työttömyyden vaikutukset milleniaaleja ankarammin, minkä vuoksi he suosivat pysyviä ja vakaita työpaikkoja.

  • Myönteinen ja suora palaute

Kuten edellä mainittiin, molemmat sukupolvet arvostavat säännöllistä palautetta. Z-sukupolvi suosii yleisesti ottaen suoraa palautetta, kun milleniaalit ovat yleensä herkempiä kritiikille ja reagoivat paremmin kannustavasti ja positiivisesti annettuun palautteeseen.

  • Kirjallinen/visuaalinen viestintä ja videosisältö

Milleniaalit ja zetat suosivat erilaisia viestintämuotoja, jotka perustuvat heidän suosimiinsa sosiaalisen median alustoihin. Milleniaalit käyttävät todennäköisemmin Facebookia, Twitteriä ja LinkedIniä, joten heille tehokkaampi tapa viestiä on teksti- ja kuvasisältöä käyttäen. Z-sukupolvi puolestaan suosii lyhyitä videoviestejä, sillä heidän suosiossaan ovat YouTuben ja TikTokin kaltaiset alustat. Tämä kannattaa pitää mielessä ilmoitettaessa avoimista työpaikoista tai valmisteltaessa sisäistä viestintää/koulutusta työntekijöille.

Kielteisen palautteen antaminen voi olla vaikeaa, mutta se on tärkeä osa työntekijöiden johtamista. Palautteen antaminen oikealla tavalla voi vahvistaa suhdettasi alaisiisi. Lue artikkelistamme vinkit onnistuneeseen palautekeskusteluun.

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Parhaat vinkit palautteen antamiseen Z-sukupolven edustajille

Kielteistä palautetta fiksusti

Deloitten kansainvälinen kyselytutkimus milleniaaleista ja Z-sukupolven edustajista (2022)

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Etsi EURES-neuvojaa

Eläminen ja työskentely EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat online-tapahtumat

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

Aiheet
Liiketoiminta / YrittäjyysVinkkejäRekrytointitrendit
Aiheeseen liittyvä(t) osio(t)
VinkkejäTyömarkkinatietoa
Sektori
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.