Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2023. gada 2. martsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 5 min

Tūkstošgades paaudzes un Z paaudzes pārstāvji darba vietā: līdzības un atšķirības

Tūkstošgades paaudze un Z paaudze veido lielu daļu no Eiropas darbaspēka, un katrai grupai ir unikālas prasmes un īpašības. Uzziniet vairāk par viņu pieeju darbam, lai varētu labāk pieņemt darbā, paturēt un pārvaldīt darbiniekus no šīm divām demogrāfiskajām grupām.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

Šeit EURES mēs apzināmies, ka šajā rakstā ietvertie apgalvojumi neattiecas uz katru Z paaudzes vai tūkstošgade paaudzes pārstāvi. Pastāv vispārinājumi, lai labāk atspoguļotu abu grupu izplatītākās līdzības un atšķirības.

Kas ir tūkstošgades paaudze un Z paaudze?

Ir grūti precīzi definēt šīs divas demogrāfiskās grupas, jo par to nav vienprātības. Kopumā var teikt, ka tūkstošgades paaudze ir cilvēki, kas dzimuši aptuveni no 1981. līdz 1995. gadam, un Z paaudze ir tie, kas dzimuši aptuveni no 1995. līdz 2012. gadam.

Tūkstošgades paaudzes un Z paaudzes pārstāvju līdzība darbavietā

 • Paļaušanās uz tehnoloģiju

Tūkstošgades paaudzes un Z paaudzes pārstāvji kā digitālās pasaules iedzīvotāji ir pieraduši apmācīties un izmantot jaunas ierīces un programmatūru. Abas paaudzes sagaida, ka darba procesi pēc iespējas tiek digitalizēti, kas ietver arī iekšējo un ārējo saziņu (tērzēšanu, e-pastus un audio/video zvanus). Darba devējiem vajadzētu būt iespējai to pielāgot, ja viņi vēlas būt pievilcīgāki tūkstošgades paaudzes un Z paaudzes darba meklētājiem.

 • Dot ieguldījumu labākā labuma gūšanā

Saskaņā ar Deloitte  Pasaules 2022. gada Z paaudzes un tūkstošgades paaudzes aptaujas datiem abas paaudzes uzskata, ka korporatīvā sociālā atbildība ir svarīga un vēlas strādāt uzņēmumos un organizācijās, kurām ir kopīgas vērtības. Tā kā abām demogrāfiskajām grupām ir tendence rūpēties par vides un politiskiem jautājumiem, viņiem ir svarīgi, lai viņu darba devējs panāktu pārmaiņas savā kopienā.

 • Tūlītēja sasniegumu atzīšana

Abas paaudzes mēdz sagaidīt tūlītēju atzinību par paveikto darbu. Nelielu ieguvumu atzīšana, izmantojot, piemēram, uz darbības rezultātiem balstītu shēmu, var būt liels stimuls jūsu darbiniekiem.

 • Konsekventa un atklāta saziņa

Pētījumi liecina, ka abas paaudzes sagaida, ka viņu darba devēji ar viņiem sazināsies skaidri un izveidos regulārus atgriezeniskās saites kanālus (piemēram, iknedēļas sapulces).

Atšķirības starp tūkstošgades paaudzes un Z paaudzes pārstāvjiem darbavietās

 • Darba un privātās dzīves līdzsvars pret karjeras virzību

Lai gan tūkstošgades paaudzes pārstāvji mēdz novērtēt veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru, Z paaudzes pārstāvji parasti ir vairāk orientēti uz karjeru un ir finansiāli motivēti. Tāpēc, ja jūsu uzņēmuma darbinieki galvenokārt ir tūkstošgades paaudzes un Z paaudzes pārstāvji, jūs darītu visu iespējamo, lai koncentrētos uz labumiem, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, un uz monetāriem stimuliem.

 • Darba elastīgums un darba stabilitāte

Pētījumi liecina, ka tūkstošgades paaudzes pārstāvji mēdz sekmēt darba elastīgumu, kas nozīmē, ka viņi sagaida, ka darba vietas tiks pielāgotas viņu vajadzībām. Pastāv arī lielāka iespēja, ka viņi mainīs darbu, ja viņu nodarbinātība vairs neatbilst viņu vajadzībām. Tikmēr bezdarbs vissmagāk skāra Z paaudzes pārstāvjus, tāpēc viņi parasti dod priekšroku darba stabilitātei un drošībai.

 • Pozitīva vai tieša atsauksme

Kā minēts iepriekš, abas paaudzes novērtē regulāru atgriezenisko saiti. Tomēr, lai gan Z paaudzes pārstāvji dod priekšroku vienkāršām atsauksmēm, tūkstošgades paaudzes pārstāvji mēdz būt jutīgāki pret kritiku un labāk reaģē uz atsauksmēm, kas sniegtas ar pamudinājumu un pozitīvu ietekmi.

 • Rakstiskā/vizuālā saziņa un video saziņa

Abas paaudzes dod priekšroku dažādiem saziņas veidiem, kuru pamatā ir viņu vēlamās sociālo mediju platformas. Piemēram, tūkstošgades paaudzes pārstāvji biežāk izmanto Facebook, Twitter un LinkedIn, tāpēc tie labāk reaģē uz teksta un vizuālo saziņu (attēliem). Taču Z paaudzes pārstāvji dod priekšroku īsajai video saziņai, jo tās dod priekšroku tādām platformām kā YouTube un TikTok. Tas ir jāņem vērā, publicējot informāciju par brīvajām darbvietām vai sagatavojot iekšējo saziņu/apmācību jūsu darbiniekiem.

Negatīvu atsauksmju izteikšana var būt sarežģīta, taču tā ir svarīga darbinieku vadības daļa un var faktiski stiprināt jūsu attiecības, ja tās tiek pasniegtas pareizi. Izlasiet šo rakstu un uzziniet, kā to panākt.

 

Saistītās saites:

Z paaudzes “Stans” atsauksme — kā to strukturēt

Kā iejūtīgi izteikt darbiniekiem negatīvas atsauksmes

Deloitte Pasaules 2022. gda Z paaudzes un tūkstošgades paaudzes pārstāvju aptauja

 

Plašāka informācija:

Eiropas darba dienas

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURESDarbu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Gaidāmie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
 • Uzņēmējdarbība
 • Ieteikumi un padomi
 • Personāla atlases tendences
Saistītā(s) sadaļa(s)
Nozare
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.