Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy2 marca 2023Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 4 min

Millennialsi i pokolenie Z w miejscu pracy: podobieństwa i różnice

Millenialsi i pokolenie Z stanowią dużą część europejskiej siły roboczej, a każda z grup posiada unikalne umiejętności i cechy. Dowiedz się więcej o ich podejściu do pracy, aby móc sprawniej rekrutować i zatrzymywać pracowników z tych dwóch grup demograficznych oraz zarządzać nimi.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

W EURES, zdajemy sobie sprawę, że stwierdzenia zawarte w tym artykule nie odnoszą się do każdego przedstawiciela pokolenia Z lub millenialsa. Dokonano pewnych uogólnień, aby lepiej zobrazować najczęstsze podobieństwa i różnice między obiema grupami.

Kim są millenialsi i przedstawiciele pokolenia Z?

Trudno jest podać dokładną definicję tych dwóch grup demograficznych, ponieważ nie została ona uzgodniona. Można uznać, że millenialsi to co do zasady osoby urodzone mniej więcej w latach 1981–1995, a pokolenie Z to osoby urodzone mniej więcej w latach 1995–2012.

Podobieństwa między millenialsami a pokoleniem Z w miejscu pracy

 • Korzystanie z technologii

Millenialsi i przedstawiciele pokolenia Z, jako cyfrowi tubylcy, są przyzwyczajeni do uczenia się i korzystania z nowych urządzeń i oprogramowania. Oba pokolenia oczekują, że procesy pracy będą w miarę możliwości poddawane cyfryzacji, co obejmuje również komunikację wewnętrzną i zewnętrzną (czat, e-mail i rozmowy audio/wideo). Pracodawcy powinni się do tego dostosować, jeśli chcą być bardziej atrakcyjni dla millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z poszukujących pracy.

 • Praca na rzecz dobra ogółu

Zgodnie ze sporządzonym przez Deloitte raportem pt. „Global 2022 Gen Z and Millennial Survey” oba pokolenia uważają, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważna, i chcą pracować dla przedsiębiorstw i organizacji, które podzielają ich wartości. Obie te grupy zwykle dbają o kwestie środowiskowe i polityczne, dlatego ważne jest dla nich, aby pracodawca przyczyniał się do wprowadzania zmian w ich społeczności.

 • Natychmiastowe uznawanie osiągnięć

Oba pokolenia mają tendencję do oczekiwania natychmiastowego uznania wykonanej pracy. Nagradzanie drobnych osiągnięć, na przykład poprzez system oparty na wynikach, może być świetnym sposobem na zwiększenie motywacji pracowników.

 • Konsekwentna i otwarta komunikacja

Z badań wynika, że oba pokolenia oczekują od swoich pracodawców jasnej komunikacji i ustanowienia regularnych kanałów otrzymywania informacji zwrotnej (np. cotygodniowe spotkania podsumowujące).

Różnice między millenialsami a pokoleniem Z w miejscu pracy

 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym a rozwój kariery

Podczas gdy millenialsi zwykle cenią sobie równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, pokolenie Z jest bardziej nastawione na rozwój kariery i zarabianie pieniędzy. Jeśli więc pracownicy danego przedsiębiorstwa składają się głównie z millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z, najlepiej byłoby się skupić na świadczeniach, które przyczyniają się do zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, oraz na zachętach pieniężnych.

 • Elastyczność zatrudnienia a stabilne miejsca pracy

Z badań wynika, że millenialsi preferują elastyczne zatrudnienie, co oznacza, że oczekują, iż miejsca pracy będą się do nich dostosowywać. Są też bardziej skłonni do zmiany pracy, jeśli zatrudnienie przestaje spełniać ich potrzeby. Z kolei pokolenie Z w większym stopniu doświadczyło bezrobocia, dlatego preferuje stabilne i bezpieczne miejsca pracy.

 • Pozytywna a bezpośrednia informacja zwrotna

Jak wspomniano wyżej, oba pokolenia cenią sobie regularną informację zwrotną. Podczas gdy pokolenie Z preferuje bezpośrednią informację zwrotną, millenialsi są zazwyczaj jednak bardziej wrażliwi na krytykę i lepiej reagują na informację zwrotną przekazywaną z zachętą i pozytywnym nastawieniem.

 • Komunikacja pisemna/wizualna a filmy wideo

Oba pokolenia preferują różne formy komunikacji w oparciu o preferowane platformy mediów społecznościowych. Na przykład millenialsi znacznie częściej korzystają z platform takich, jak: Facebook, Twitter i LinkedIn, więc lepiej reagują na komunikację tekstową i wizualną (obrazy). Tymczasem pokolenie Z preferuje komunikację wideo w formie uproszczonej, wybierając platformy takie, jak YouTube i TikTok. Warto o tym pamiętać, zamieszczając oferty pracy lub przygotowując komunikację wewnętrzną/szkolenia dla swoich pracowników.

Udzielanie negatywnej informacji zwrotnej może stanowić prawdziwe wyzwanie, ale jest ważnym elementem zarządzania pracownikami i jeśli odbędzie się we właściwy sposób, potrafi zacieśnić wzajemne relacje. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można to osiągnąć.

 

Powiązane linki:

Pokolenie Z lubi informację zwrotną – oto, jak ją najlepiej skonstruować

Jak delikatnie przekazać pracownikom negatywną informację zwrotną

Raport Deloitte pt. „Global 2022 Gen Z and Millennial Survey”

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Biznes/Przedsiębiorczość
 • Porady i wskazówki
 • Trendy rekrutacyjne
Powiązane sekcje
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.