Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva2. března 2023Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 5 min

Mileniálové a generace Z na pracovišti: podobnosti a rozdíly

Mileniálové a generace Z tvoří velkou část evropské pracovní síly. Každá z těchto skupin se vyznačuje jedinečnými dovednostmi a vlastnostmi. Přečtěte si o jejich přístupu k práci, abyste dokázali lépe přijímat, udržet a řídit zaměstnance z těchto dvou demografických skupin.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

EURES si je vědom toho, že výroky v tomto článku neplatí pro každého příslušníka generace Z nebo mileniála. Použili jsme určitá zobecnění, abychom lépe popsali nejčastější podobnosti a rozdíly mezi těmito dvěma skupinami.

Kdo jsou mileniálové a co je to generace Z?

Tyto dvě demografické skupiny není snadné přesně definovat, jelikož v této otázce nepanuje společná shoda. Obecně lze říci, že mileniálové jsou lidé narození v letech 1981 až 1995 a generace Z lidé narození v letech 1995 až 2012 (v obou případech jde o přibližné vymezení).

Podobnosti mezi mileniály a generací Z na pracovišti

  • Spoléhání se na technologie

Mileniálové a příslušníci generace Z jsou jakožto digitální generace zvyklí používat nová zařízení a software a rychle se naučí s nimi pracovat. Obě generace očekávají, že pracovní procesy budou pokud možno digitalizovány, což platí i pro interní a externí komunikaci (chaty, e-maily a hlasové/video hovory). Pokud zaměstnavatelé chtějí být pro uchazeče o zaměstnání z řad mileniálů a generace Z atraktivnější, měli by být schopni se tomu přizpůsobit.

  • Podílení se na obecném blahu

Podle celosvětového průzkumu postojů generace Z a mileniálů provedeného v roce 2022 společností Deloitte považují obě generace za důležitou sociální odpovědnost podniků a chtějí pracovat pro společnosti či organizace, pro něž je důležitá také. Obě demografické skupiny většinou zajímají politické otázky a otázky týkající se životního prostředí, je pro ně tudíž zásadní, aby jejich zaměstnavatel byl v tomto směru ve společnosti aktivní.

  • Okamžité uznání dosažených výsledků

Obě generace obvykle očekávají, že se práci, kterou odvedou, dostane okamžitého uznání. Skvělou motivací pro vaše zaměstnance tudíž může být např. uznávání drobných úspěchů pomocí systémů hodnocení na základě výkonnosti.

  • Konzistentní a otevřená komunikace

Ze studií vyplývá, že obě generace očekávají, že zaměstnavatelé je budou jasně informovat a že zavedou pravidelné poskytování zpětné vazby (např. v rámci každotýdenních schůzek).

Rozdíly mezi mileniály a generací Z na pracovišti

  • Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem versus kariérní postup

Zatímco mileniálové si obvykle cení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, generace Z je většinou více zaměřena na kariéru a finanční motivaci. Pokud tedy zaměstnance vaší společnosti tvoří většinou mileniálové a generace Z, neuděláte chybu, soustředíte-li se na výhody, které přispívají k rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, a finanční pobídky.

  • Pracovní flexibilita versus stabilita zaměstnání

Ze studií vyplývá, že mileniálové obvykle upřednostňují pracovní flexibilitu, což znamená, že očekávají, že se zaměstnání přizpůsobí jejich představám. Pravděpodobněji také změní pracovní místo, pokud stávající zaměstnání přestane splňovat jejich potřeby. Generace Z je oproti tomu více zasažena nezaměstnaností, a proto většinou upřednostňuje stabilitu a jistotu zaměstnání.

  • Pozitivní versus přímočará zpětná vazba

Jak již bylo uvedeno výše, obě generace si cení pravidelné zpětné vazby. Nicméně zatímco generace Z upřednostňuje upřímnou zpětnou vazbu, mileniálové jsou obvykle citlivější vůči kritice a lépe reagují na zpětnou vazbu sdělenou povzbudivě a s pozitivním nádechem.

  • Písemná či vizuální komunikace versus videa

Obě generace dávají přednost různým formám komunikace založeným na jejich oblíbených platformách sociálních médií. Např. u mileniálů je mnohem pravděpodobnější, že používají Facebook, Twitter a LinkedIn, reagují tedy lépe na komunikaci na bázi textu a na vizuální komunikaci (ve formě obrázků či fotografií). Generace Z oproti tomu upřednostňuje komunikaci prostřednictvím krátkých videí, jelikož obvykle preferuje platformy, jako je YouTube nebo TikTok. To je třeba mít na paměti, když zveřejňujete volná pracovní místa nebo připravujete interní sdělení/školení pro zaměstnance.

Sdělení negativní zpětné vazby nemusí být zrovna jednoduché. Je však důležitou součástí řízení zaměstnanců a pokud probíhá správným způsobem, může posílit váš vzájemný vztah. Přečtěte si tento článek a dozvíte se, jak toho můžete dosáhnout.

 

Související odkazy:

„Nadšením překypující“ zpětná vazba generaci Z – jak ji nejlépe strukturovat

Jak zaměstnancům citlivě sdělovat negativní zpětnou vazbu

Celosvětový průzkum postojů generace Z a mileniálů provedený v roce 2022 společností Deloitte

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
  • Obchod / Podnikání
  • Rady a tipy
  • Trendy náboru
Související sekce
Sektor
  • Accomodation and food service activities
  • Activities of extraterritorial organisations and bodies
  • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
  • Administrative and support service activities
  • Agriculture, forestry and fishing
  • Arts, entertainment and recreation
  • Construction
  • Education
  • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
  • Financial and insurance activities
  • Human health and social work activities
  • Information and communication
  • Manufacturing
  • Mining and quarrying
  • Other service activities
  • Professional, scientific and technical activities
  • Public administration and defence; compulsory social security
  • Real estate activities
  • Transportation and storage
  • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
  • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.