Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta2 Márta 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 5 nóiméad

Mílaoisigh agus lucht Ghlúin Z san ionad oibre:

Is cuid mhór d’fhórsa oibre na hEorpa iad na mílaoisigh agus lucht Ghlúin Z, agus tá scileanna agus tréithe uathúla ag an dá ghrúpa araon. Foghlaim tuilleadh faoina gcur chuige i leith a bheith ag obair ionas gur féidir leat fostaithe ón dá dhéimeagrafach sin a earcú, a choinneáil agus a bhainistiú ar shlí níos fearr.

Millennials and Gen Z in the workplace: similarities and differences
Unsplash

Anseo in EURES, tuigimid nach mbaineann na ráitis san alt seo le gach duine de chuid Ghlúin Z ná le gach mílaoiseach. Rinneadh ginearáluithe chun na cosúlachtaí agus na héagsúlachtaí is coitianta idir an dá ghrúpa a léiriú ar shlí níos fearr.

Cé hiad na mílaoisigh agus lucht Ghlúin Z?

Tá sé deacair sainmhíniú cruinn a thabhairt ar an dá dhéimeagrafach sin, ós rud é nach ann do chomhdhearcadh coiteann ina thaobh sin. Tríd is tríd, is féidir a rá gurb iad na mílaoisigh iad siúd a rugadh thart ar an tréimhse ó 1981 go 1995, agus is de chuid Ghlúin Z iad siúd a rugadh thart ar an tréimhse ó 1995 go 2012.

Cosúlachtaí idir na mílaoisigh agus lucht Ghlúin Z san ionad oibre

 • Muinín a chur sa teicneolaíocht

Mar dhúchasaigh dhigiteacha, tá taithí ag na mílaoisigh agus ag lucht Ghlúin Z ar bheith ag foghlaim faoi ghléasanna agus faoi bhogearraí nua agus ar bheith á n-úsáid. Bíonn an dá ghlúin ag súil go ndéantar próisis oibre a dhigitiú nuair is féidir, lena n-áirítear an chumarsáid inmheánach agus sheachtrach (comhráite, ríomhphoist agus closghlaonna nó físghlaonna). Ba cheart d’fhostóirí a bheith in ann freastal air sin más mian leo a bheith níos tarraingtí do chuardaitheoirí poist mílaoiseach agus lucht Ghlúin Z.

 • Cur leis an leas is fearr

De réir an tsuirbhé Global 2022 Gen Z and Millennial Survey de chuid Deloitte, bíonn an fhreagracht shóisialta chorparáideach tábhachtach don dá ghlúin agus ba mhaith leo a bheith ag obair do chuideachtaí agus d’eagraíochtaí lena bhfuil a gcuid luachanna féin i bpáirt acu. Ós rud é gur gnách don dá dhéimeagrafach suim a bheith acu i saincheisteanna polaitiúla agus ó thaobh an chomhshaoil de, tá sé tábhachtach dóibh go ndéanann a bhfostóir difear ina bpobal féin.

 • Aitheantas a thabhairt ar éachtaí láithreach

Bíonn claonadh ag an dá ghlúin a bheith ag súil le haitheantas láithreach as an obair atá déanta acu. Is féidir le haitheantas a thabhairt do bhuanna beaga trí mheán scéim atá bunaithe ar fheidhmíocht, mar shampla, a bheith ina chúis mhór spreagtha do d’fhostaithe.

 • Cumarsáid chomhsheasmhach agus oscailte

Tugtar le fios i staidéir go mbíonn an dá ghlúin ag súil le go ndéanfaidh a bhfostóirí cumarsáid shoiléir leo agus go mbunóidh siad bealaí chun aiseolas a chur ar fáil go rialta (e.g. cruinnithe seachtainiúla chun breith suas ar chúrsaí).

Éagsúlachtaí idir na mílaoisigh agus lucht Ghlúin Z san ionad oibre

 • Cothromaíocht oibre agus saoil i gcoinne dul chun cinn gairme

Cé gur gnách gur mór ag na mílaoisigh an chothromaíocht shláintiúil oibre agus saoil, is gnách go mbíonn lucht Ghlúin Z níos dírithe ar a ngairm bheatha agus gur mó an chúis spreagtha an t-airgead dóibh. Mar sin, más mílaoisigh nó daoine de lucht Ghlúin Z mórchuid d’fhostaithe, dhéanfadh sé cúis mhaith díriú ar shochair a chuirfeadh leis an gcothromaíocht oibre agus saoil agus ar dhreasachtaí airgid.

 • Solúbthacht poist i gcoinne cobhsaíocht sa phost

Tugtar le fios i staidéir gur gnách go mbíonn an tsolúbthacht post ina tosaíocht ag na mílaoisigh, rud a chiallaíonn go mbíonn siad ag súil le poist ar féidir leo iad a chur in oiriúint dóibh féin. Is mó an seans go n-athróidh siad ó phost go chéile mura bhfreastalaíonn post ar a gcuid riachtanas a thuilleadh. Idir an dá linn, buaileadh lucht Ghlúin Z níos measa mar gheall ar an dífhostaíocht, agus sin an fáth gur fearr leosan an chobhsaíocht agus an tslándáil phoist.

 • Aiseolas dearfach i gcoinne aiseolas díreach

Mar a luadh cheana, is mór ag an dá ghlúin aiseolas rialta. Mar sin féin, cé gur fearr le lucht Ghlúin Z aiseolas simplí, bíonn claonadh ag na mílaoisigh a bheith níos íogaire roimh an gcáineadh agus a bheith níos fáiltí roimh aiseolas a chuirtear ar fáil dóibh ar shlí dhearfach a chothaíonn misneach.

 • Cumarsáid scríofa nó amhairc i gcoinne físeán

Is fearr leis an dá ghlúin cineálacha éagsúla cumarsáide bunaithe ar na hardáin meán sóisialta is fearr leo. Mar shampla, is mó an seans go n-úsáidfidh na mílaoisigh Facebook, Twitter agus LinkedIn, mar sin freagraíonn siad níos fearr don chumarsáid téacsbhunaithe agus amhairc (íomhánna). Os a choinne sin, is fearr le lucht Ghlúin Z cumarsáid físe gearrfhoirme, mar is gnách leo tús áite a thabhairt d’ardáin ar nós YouTube agus TikTok. Ba cheart é sin a choinneáil i gcuimhne nuair a bhíonn folúntais poist á bhfógairt nó nuair a bhíonn tú ag ullmhú cumarsáide nó seisiúin oiliúna inmheánacha do d’fhostaithe.

Is féidir le haiseolas diúltach a thabhairt d’fhostaí a bheith dúshlánach ach is cuid thábhachtach den bhainistíocht a dhéantar ar fhostaithe í agus is féidir an caidreamh idir tusa agus an fostaí a neartú ach an t-aiseolas a thabhairt i gceart. Coinnigh ort ag léamh chun fáil amach conas is féidir leat é sin a bhaint amach.

 

Naisc ghaolmhara:

Gen Z 'Stans' Feedback - Here's How to Structure It Best

Conas aiseolas diúltach a thabhairt d’fhostaithe ar bhealach tuisceanach

The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Leideanna agus Moltaí
 • Treochtaí earcaíochta
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.