Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)

Как да станете член/партньор на EURES?

EURES е основан през 1994 г. като мрежа между публичните служби по заетостта в страните от ЕС/ЕИП, координирана първоначално от Европейската комисия, а от 2021 г. — от Европейския орган по труда. В нея участват и други организации, например профсъюзи и организации на работодатели, по-конкретно в качеството им на участници в специфични партньорства в региони с висок дял на трансгранично пътуване до работното място.

За целите на укрепването му и превръщането му в по-ефикасен инструмент за улесняване на свободното движение и за подобряване на функционирането на европейския пазар на труда, EURES претърпя реформа, залегнала в Регламент (ЕС) 2016/589 за EURES.

Една от основните цели на този регламент е разширяване на мрежата на EURES и на обхвата на членуващите организации чрез предлагане на повече услуги за информиране, ориентиране и наемане на персонал на още по-широка аудитория от търсещи работа и работодатели в цяла Европа.

За тази цел всички държави членки на ЕС/ЕИП трябва да въведат национални системи за приемане на организации за членове и партньори на EURES в съответните държави.   Всяка организация, която предоставя услуги за трудова заетост, е добре дошла да се присъедини към мрежата, ако отговаря на общите критерии, определени в Регламента за EURES, както и на изискванията и процедурите на съответната национална система за приемане.

 

Някои основни изисквания:

За да стане член на EURES организацията трябва да предоставя следните три услуги:

  • принос към базата данни със свободни работни места като предава данни към портала EURES
  • принос към базата данни със заявления за работа и автобиографии като предава данни към портала EURES
  • директно подпомагане на търсещите работа и на работодателите (информация, ориентиране, подкрепа след наемане на работа)

Партньорите на EURES трябва да предоставят поне една от трите горепосочени услуги, както и да представят основания защо не могат да предоставят всички услуги за дадена държава членка, например поради своя размер, ограничени ресурси или поради естеството на другите услуги, които предлагат.

Всички членове и партньори на EURES трябва да отговарят на определените минимални критерии, посочени в Регламента за EURES, по отношение на предоставянето на услуги (например спазване на трудовите стандарти и разпоредби, капацитет за предлагане на услуги, безплатни услуги за работниците) и участието в мрежата EURES (например предоставяне на данни в съответствие със стандарти и формати, програмиране и докладване, разпределение и обучение на персонала).

 

Повече информация

За да научите повече за правилата и процедурите по държави и подробности за националните звена за контакт, изберете държава от списъка по-долу. (По-голямата част от информацията е достъпна само на английски език.)