Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)

Kif issir Sieħeb/Membru tal-EURES?

L-EURES tnieda fl-1994 bħala network bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi fil-pajjiżi tal-UE/taż-ŻEE u kien ikkoordinat dak iż-żmien mill-Kummissjoni Ewropea u mill-2021 mill-Awtorità Ewropea tax-Xogħol. Organizzazzjonijiet oħrajn, bħat-trade unions u l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, ħadu sehem ukoll, b’mod partikolari bħala parteċipanti fi sħubiji speċifiċi f’reġjuni b’livelli għoljin ta’ vjaġġar minn fruntiera għall-oħra.

Sabiex l-EURES isir aktar effiċjenti u aktar b’saħħtu bħala strument li jiffaċilita l-moviment liberu u jtejjeb il-funzjonament tas-suq tax-xogħol Ewropew dan għadda minn riforma stabbilita fir-Regolament  tal-EURES (UE) Nru 2016/589 .

Wieħed mill-objettivi ewlenin tar-Regolament tal-EURES huwa li jespandi u jwessa’ n-netwerk biex ikun hemm aktar organizzazzjonijiet li jipparteċipaw, li joffru aktar informazzjoni, servizzi ta’ gwida u reklutaġġ lil udjenza saħansitra usa’ ta’ dawk li qed ifittxu impjieg u għall-impjegaturi fl-Ewropa kollha.

Għal dak il-għan, l-Istati Membri kollha tal-UE/ŻEE għandhom jistabbilixxu sistemi nazzjonali biex idaħħlu organizzazzjonijiet fil-pajjiżi rispettivi tagħhom biex isiru Membri u Sħab tal-EURES.   Kull organizzazzjoni li tipprovdi s-servizzi tal-impjiegi tkun tista’ tissieħeb man-netwerk jekk tissodisfa l-kriterji komuni stabbiliti fir-Regolament tal-EURES, kif ukoll ir-rekwiżiti u l-proċeduri tas-sistema nazzjonali ta’ dħul rilevanti.

 

Xi rekwiżiti bażiċi:

Biex issir Membru tal-EURES organizzazzjoni għandha tipprovdi t-tliet servizzi kollha li ġejjin:

  • Tikkontribwixxi għall-ġabra ta’ postijiet tax-xogħol battala billi  tibgħat data lill-portal EURES
  • Tikkontribwixxi għall-ġabra ta’ applikazzjonijiet għax-xogħol u CVs billi tibgħat data lill-portal EURES
  • Tipprovdi servizzi ta’ appoġġ direttament lil dawk li qed ifittxu impjieg u lill-impjegaturi (informazzjoni, gwida, appoġġ wara r-reklutaġġ)

Sieħeb tal-EURES għandu jipprovdi mill-anqas wieħed mit-tliet servizzi msemmija hawn fuq u jiġġustifika li dan ma jkunx jista’ jagħti s-servizzi kollha ta’ Membru eż, minħabba d-daqs tiegħu, riżorsi limitati jew il-karattru tas-servizzi l-oħrajn li jipprovdi s-soltu.

Il-membri u s-Sħab kollha tal-EURES għandhom jissodisfaw ċerti kriterji minimi elenkati fir-Regolament tal-EURES f’termini tal-għoti tas-servizzi (eż. konformità mal-istandards u l-liġijiet tax-xogħol, il-kapaċità li joffru servizzi bla ħlas servizzi għall-ħaddiema) u l-parteċipazzjoni fin-netwerk tal-EURES (eż. it-twassil ta’ data skont l-istandards u l-formati, l-ipprogrammar u r-rappurtar, l-allokazzjoni u taħriġ tal-persunal).

 

Aktar informazzjoni:

Biex issir taf aktar dwar ir-regoli u l-proċeduri nazzjonali u d-dettalji tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali, agħżel pajjiż fil-lista hawn taħt. (iI-biċċa l-kbira tal-informazzjoni hija disponibbli bl-Ingliż biss)