Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)

Eures i ditt land

EURES er et europeisk samarbeidsnettverk av arbeidsformidlingstjenester. Det dekker alle EU-land samt Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Europeisk koordineringskontor (ECO)

Nettverket koordineres på europeisk nivå av Det europeiske koordineringskontoret (ECO) som er en del av Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA). Det europeiske koordineringskontoret (ECO) administrerer EURES-portalen og plattformen for nettbaserte europeiske jobbdager (EOJD).

Nasjonale koordineringskontorer (NCO)

Alle medlemsland som er en del av nettverket har utpekt et nasjonalt koordineringskontor for EURES, som er ansvarlig for å koordinere det nasjonale nettverket av medlemmer og partnere.

Medlemmer og partnere av EURES

Tjenestene til jobbsøkere og arbeidsgivere tilbys av medlemmene og partnerne av EURES.

Offentlige arbeidsformidlingstjenester spiller en spesifikk rolle, ettersom de deltar og tilbyr tjenester som EURES-medlemmer på lik linje med andre medlemmer. Andre arbeidsformidlingstjenester og organisasjoner som tilbyr tjenester til jobbsøkere og arbeidsgivere, kan også delta – enten som EURES-medlemmer eller EURES-partnere. Det er avhengig av hvilke tjenester de tilbyr.

Et EURES-medlem tilbyr alle EURES-tjenestene, mens en EURES-partner har et mer begrenset tjenestetilbud avhengig av størrelsen på organisasjonen eller hvilke andre tjenester partneren vanligvis tilbyr.

EC Yellow 25_#fff4bb
Finn et EURES-medlem eller partner

Finn ut hvem de er og hvordan de kan kontaktes, ved å velge et land via knappen nedenfor.