Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2023. gada 25. jūlijsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Spēcīgākas komandas veidošana: Kā efektīvi risināt strīdus starp jūsu darbiniekiem

Lai radītu pozitīvu darba vidi, ir ļoti svarīgi efektīvi risināt strīdus starp darbiniekiem. Lasiet tālāk, lai uzzinātu praktiskus veidus, kā risināt konfliktus un veicināt efektīvu komandas darbu.

Conflict resolution at table - manager stating facts

Īstenojot šīs konfliktu risināšanas stratēģijas, varat palīdzēt savai komandai labāk atrisināt domstarpības un veidot ciešākas darba attiecības.

 1. Veiciniet atklātu saziņu
  Veidojiet vidi, kurā darbinieki jūtas ērti, atklājot savas bažas un viedokļus. Pārliecinieties, ka ikvienam ir iespēja izteikties. Ieklausieties, izprotiet, cieniet un atzīstiet viņu viedokli, neizturieties noraidoši. Regulāras komandas sanāksmes un individuālas sarunas var būt laba vide atklātām un godīgām diskusijām.
 1. Izstrādājiet uzņēmuma noteikumus un procedūras un palieliniet informētību
  Skaidri izskaidrojiet visiem darbiniekiem sava uzņēmuma politiku un procedūras konfliktu risināšanai. Pārliecinieties, ka visi zina, kā rīkoties, ja rodas strīds, tostarp kā un kad par to ziņot un/vai iesaistīt augstākus vadības līmeņus.
 1. Nodrošiniet konfliktu pārvaldības apmācību
  Piedāvājiet saviem darbiniekiem apmācības vai seminārus par konfliktu pārvaldību un komunikācijas prasmju uzlabošanu. Nodrošinot viņiem rīkus, kas vajadzīgi, lai risinātu savstarpējos strīdus, jūs varat palīdzēt apturēt konflikta eskalāciju un veicināt mierīgāku darba vidi.
 1. Veiciniet empātiju un izpratni
  Veiciniet kultūru, kurā darbinieki izjūt empātiju un saprot cits citu. Mudiniet viņus ieklausīties dažādos viedokļos un respektēt citu viedokļus. Šāda attieksme palīdz radīt savstarpējas cieņas un komandas darba atmosfēru.
 1. Centieties rast risinājumus, kas sniedz labumu ikvienam
  Tā vietā, lai mēģinātu “gūt virsroku”, mudiniet savus darbiniekus izmantot problēmu risināšanas pieeju. Sadarbojieties ar strīdā iesaistītajām pusēm, lai rastu radošus risinājumus, kas atbilst ikviena vajadzībām.
 1. Veiciet uzskaiti par noregulējuma procesu un pārskatiet to
  Veiciet uzskaiti par pasākumiem, kas veikti, lai atrisinātu konfliktus, un atzīmējiet risinājumus, par kuriem panākta vienošanās. Regulāri novērtējiet, cik labi šie risinājumi darbojas, un vajadzības gadījumā veiciet korekcijas, lai panāktu labākus rezultātus nākotnē.
 1. Vajadzības gadījumā lūdziet palīdzību speciālistiem
  Īpaši sarežģītos vai delikātos gadījumos var būt noderīgi konsultēties ar cilvēkresursu ekspertiem, juriskonsultiem vai konfliktu risināšanas speciālistiem, lai nodrošinātu, ka konflikti tiek risināti taisnīgi un bez aizspriedumiem.

Kopumā mērķis ir nevis pilnībā novērst domstarpības jūsu uzņēmumā, bet gan tās konstruktīvi risināt. Īstenojot šīs stratēģijas, varat konfliktus pārvērst par izaugsmes iespējām un izveidot spēcīgāku, uz sadarbību vērstu komandu.

 

Plašāka informācija:

Eiropas darba dienas

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES Darbu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Gaidāmie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
UzņēmējdarbībaES mobilitātes instrumentu kopumsEURES labākā prakseEURES apmācībaĀrējās EURES ziņasĀrējās ieinteresētās pusesIeteikumi un padomiIekšējās EURES ziņasDarba dienas/pasākumiDarba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiZiņas/ziņojumi/statistikaPersonāla atlases tendencesSociālie mēdijiVeiksmes stāstiJaunatne
Saistītā(s) sadaļa(s)
EURES pakalpojumiEURES Targeted Mobility SchemeEuropassPalīdzība un atbalstsIeteikumi un padomiInformācija par darba tirguMācībasDzīvošana un darbs
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.