Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия25 Юли 2023 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Изграждане на по-силен екип: Как ефективно да ръководите процеса по разрешаване на спорове между служителите

Уреждането на споровете между служителите е от решаващо значение за създаването на положителна работна среда. По-долу прочетете повече за практичните начини за справяне с конфликти и насърчаване на ефективна работа в екип.

Conflict resolution at table - manager stating facts

Като прилагате тези стратегии за разрешаване на конфликти, можете да помогнете на екипа си да се справи по-добре с различията и да развие по-устойчиви работни отношения.

 1. Насърчавайте открита комуникация
  Създайте среда, в която служителите не се притесняват да споделят своите опасения и мнения. Погрижете се всеки да има възможност да се изкаже. Изслушвайте, разбирайте, уважавайте и признавайте техните гледни точки, без да се отнасяте пренебрежително към тях. Редовните срещи на екипа и индивидуалните разговори могат да са благотворна среда за открити и откровени обсъждания.
 1. Установете и повишете осведомеността за правилата и процедурите на фирмата
  Ясно обяснете на всички служители политиките и процедурите на фирмата относно разрешаването на конфликти. Всички трябва да знаят какви стъпки да предприемат, когато се зароди спор, включително как и кога да съобщят за това и/или да уведомят по-висшите нива на управление.
 1. Осигурете обучение за управление на конфликти
  Предложете на служителите си обучителни или семинари за управление на конфликти и подобряване на комуникационните умения. Като им дадете необходимите инструменти, за да се справят със споровете помежду си, можете да предотвратите задълбочаването на тези спорове и да улесните установяването на по-спокойна работна среда.
 1. Насърчавайте съпричастност и разбиране
  Насърчавайте култура, в която служителите са съпричастни и се разбират помежду си. Подтиквайте ги да вземат предвид различните гледни точки и да зачитат становището на другите. Този начин на мислене помага да се създаде атмосфера на взаимно уважение и работа в екип.
 1. Стремете се към намиране на решения, които са от полза за всички
  Насърчавайте служителите си да подхождат с нагласата за разрешаване на проблемите, вместо да се опитват да печелят споровете. Работете заедно със страните в спора, за да потърсите творчески решения, които да отговарят на нуждите на всички.
 1. Водете записи и преглеждайте процеса на разрешаване на спора
  Проследявайте стъпките, предприети за разрешаване на конфликти, и отбелязвайте решенията, които са договорени. Редовно оценявайте доколко добре работят тези решения и при необходимост правете корекции за постигане на по-добри резултати в бъдеще.
 1. Потърсете помощ от специалисти, ако е необходимо
  В особено сложни или чувствителни случаи може да бъде полезно да се потърси съвет от експерти по човешки ресурси, правни консултанти или специалисти по разрешаване на конфликти, за да е сигурно, че конфликтите се разрешават справедливо и безпристрастно.

Като цяло целта не е пълното премахване на разногласията в рамките на фирмата, а по-скоро конструктивния подход към справянето с тях. Като прилагате тези стратегии, можете да превърнете конфликтите във възможности за растеж и да създадете по-силен, по-сътрудничещ си екип.

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES 

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Бизнес /ПредприемачествоИнструментариум на ЕС за мобилностНай-добра практика на EURESEURES обучениеВъншни новини на EURESВъншни заинтересовани страниПрепоръки и съветиВътрешни новини на EURESДни/събития на работаНовини от пазара на труда/новини за мобилносттаНовини/доклади/статистикаТенденции при набиране на персоналСоциална медияИстории за успехМладост
Свързан раздел(и)
Услуги на EURESEURES Targeted Mobility SchemeEuropassПомощ и съдействиеПрепоръки и съветиИнформация за трудовия пазарУченеУсловия на живот и труд
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.