Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия25 Юли 2023 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Изграждане на по-силен екип: Как ефективно да ръководите процеса по разрешаване на спорове между служителите

Уреждането на споровете между служителите е от решаващо значение за създаването на положителна работна среда. По-долу прочетете повече за практичните начини за справяне с конфликти и насърчаване на ефективна работа в екип.

Conflict resolution at table - manager stating facts

Като прилагате тези стратегии за разрешаване на конфликти, можете да помогнете на екипа си да се справи по-добре с различията и да развие по-устойчиви работни отношения.

 1. Насърчавайте открита комуникация
  Създайте среда, в която служителите не се притесняват да споделят своите опасения и мнения. Погрижете се всеки да има възможност да се изкаже. Изслушвайте, разбирайте, уважавайте и признавайте техните гледни точки, без да се отнасяте пренебрежително към тях. Редовните срещи на екипа и индивидуалните разговори могат да са благотворна среда за открити и откровени обсъждания.
 1. Установете и повишете осведомеността за правилата и процедурите на фирмата
  Ясно обяснете на всички служители политиките и процедурите на фирмата относно разрешаването на конфликти. Всички трябва да знаят какви стъпки да предприемат, когато се зароди спор, включително как и кога да съобщят за това и/или да уведомят по-висшите нива на управление.
 1. Осигурете обучение за управление на конфликти
  Предложете на служителите си обучителни или семинари за управление на конфликти и подобряване на комуникационните умения. Като им дадете необходимите инструменти, за да се справят със споровете помежду си, можете да предотвратите задълбочаването на тези спорове и да улесните установяването на по-спокойна работна среда.
 1. Насърчавайте съпричастност и разбиране
  Насърчавайте култура, в която служителите са съпричастни и се разбират помежду си. Подтиквайте ги да вземат предвид различните гледни точки и да зачитат становището на другите. Този начин на мислене помага да се създаде атмосфера на взаимно уважение и работа в екип.
 1. Стремете се към намиране на решения, които са от полза за всички
  Насърчавайте служителите си да подхождат с нагласата за разрешаване на проблемите, вместо да се опитват да печелят споровете. Работете заедно със страните в спора, за да потърсите творчески решения, които да отговарят на нуждите на всички.
 1. Водете записи и преглеждайте процеса на разрешаване на спора
  Проследявайте стъпките, предприети за разрешаване на конфликти, и отбелязвайте решенията, които са договорени. Редовно оценявайте доколко добре работят тези решения и при необходимост правете корекции за постигане на по-добри резултати в бъдеще.
 1. Потърсете помощ от специалисти, ако е необходимо
  В особено сложни или чувствителни случаи може да бъде полезно да се потърси съвет от експерти по човешки ресурси, правни консултанти или специалисти по разрешаване на конфликти, за да е сигурно, че конфликтите се разрешават справедливо и безпристрастно.

Като цяло целта не е пълното премахване на разногласията в рамките на фирмата, а по-скоро конструктивния подход към справянето с тях. Като прилагате тези стратегии, можете да превърнете конфликтите във възможности за растеж и да създадете по-силен, по-сътрудничещ си екип.

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES 

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Бизнес /Предприемачество
 • Инструментариум на ЕС за мобилност
 • Най-добра практика на EURES
 • EURES обучение
 • Външни новини на EURES
 • Външни заинтересовани страни
 • Препоръки и съвети
 • Вътрешни новини на EURES
 • Дни/събития на работа
 • Новини от пазара на труда/новини за мобилността
 • Новини/доклади/статистика
 • Тенденции при набиране на персонал
 • Социална медия
 • Истории за успех
 • Младост
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.