Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok25. júla 2023Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 2 min

Posilnenie tímového zmýšľania: ako účinne riešiť spory medzi zamestnancami

Riešenie sporov medzi zamestnancami je základ na vytvorenie pozitívneho pracovného prostredia. Prečítajte si naše praktické tipy, ako riešiť konflikty a podporovať efektívnu tímovú prácu.

Conflict resolution at table - manager stating facts

Naše stratégie na riešenie konfliktov môžu vášmu tímu pomôcť lepšie zvládať rozdiely a rozvíjať silnejšie pracovné vzťahy.

 1. Podpora otvorenej komunikácie
  Vytvorte prostredie, v ktorom sa zamestnanci dokážu bez zábran podeliť o svoje obavy a názory. Dbajte nato, aby každý dostal príležitosť hovoriť. Vypočujte si názory zamestnancov, snažte sa ich pochopiť, rešpektovať a uznať bez negatívneho podtónu. Pravidelné tímové stretnutia a individuálne rozhovory môžu byť dobrou príležitosťou na otvorenú a úprimnú diskusiu.
 1. Budovanie a zlepšovanie informovanosti o vnútropodnikových pravidlách a postupoch
  Všetkým zamestnancom jasne vysvetlite vnútropodnikové politiky a postupy na riešenie konfliktov. Presvedčte sa, že všetci poznajú kroky, ktoré sa majú podniknúť v prípade sporu vrátane spôsobu nahlasovania a/alebo zapojenia nadriadených.
 1. Poskytovanie školení v oblasti riešenia konfliktov
  Ponúknite zamestnancom školenia alebo semináre zamerané na zvládanie konfliktov a zlepšovanie komunikačných zručností. Poskytnutím nástrojov potrebných na riešenie sporov medzi zamestnancami predídete ich zhoršovaniu a prispejete k pokojnejšiemu pracovnému prostrediu.
 1. Podpora empatie a porozumenia
  Podporujte kultúru vzájomného rešpektu a porozumenia medzi zamestnancami. Povzbudzujte ich k tomu, aby zohľadnili perspektívy ostatných a rešpektovali ich názor. Takéto myslenie pomáha vytvárať atmosféru vzájomného rešpektu a tímovej práce.
 1. Snaha hľadať riešenia prospešné pre všetkých
  Nesnažte sa presadiť niekoho argumenty, ale nabádajte zamestnancov, aby sa usilovali o vyriešenie problému. Spolupracujte so všetkými stranami zapojenými do sporu, aby ste našli kreatívne riešenia, ktoré budú akceptovateľné pre všetkých.
 1. Dokumentovanie a kontrola procesov riešenia sporov
  Sledujte opatrenia prijaté na riešenie konfliktov a zaznamenávajte dohodnuté riešenia. Pravidelne vyhodnocujte, ako tieto riešenia fungujú, a podľa potreby ich upravujte, aby sa v budúcnosti dosiahli lepšie výsledky.
 1. Pomoc odborníkov (ak je potrebná)
  V obzvlášť komplikovaných alebo citlivých prípadoch môže byť užitočné požiadať o radu odborníkov na ľudské zdroje, právnych poradcov alebo špecialistov na riešenie konfliktov, aby sa zabezpečilo, že konflikty sa budú riešiť spravodlivo a bez zaujatosti.

Cieľom nie je odstrániť nezhody v podniku, ale skôr ich konštruktívne riešiť. Zavedením týchto stratégií sa konflikty môžu premeniť na príležitosti na rast a ny vytvorenie silnejšieho a kolaboratívnejšieho tímu.

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby portálu EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Súbor nástrojov EÚ pre mobilitu
 • osvedčený postup EURES
 • EURES školenia
 • Externé správy EURES
 • Externé zainteresované strany
 • Rady a tipy
 • Interné správy EURES
 • Pracovné dni/podujatia
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Trendy náboru
 • Sociálne médiá
 • Úspešné príbehy
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.