Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok25. júla 2023Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Posilnenie tímového zmýšľania: ako účinne riešiť spory medzi zamestnancami

Riešenie sporov medzi zamestnancami je základ na vytvorenie pozitívneho pracovného prostredia. Prečítajte si naše praktické tipy, ako riešiť konflikty a podporovať efektívnu tímovú prácu.

Conflict resolution at table - manager stating facts

Naše stratégie na riešenie konfliktov môžu vášmu tímu pomôcť lepšie zvládať rozdiely a rozvíjať silnejšie pracovné vzťahy.

 1. Podpora otvorenej komunikácie
  Vytvorte prostredie, v ktorom sa zamestnanci dokážu bez zábran podeliť o svoje obavy a názory. Dbajte nato, aby každý dostal príležitosť hovoriť. Vypočujte si názory zamestnancov, snažte sa ich pochopiť, rešpektovať a uznať bez negatívneho podtónu. Pravidelné tímové stretnutia a individuálne rozhovory môžu byť dobrou príležitosťou na otvorenú a úprimnú diskusiu.
 1. Budovanie a zlepšovanie informovanosti o vnútropodnikových pravidlách a postupoch
  Všetkým zamestnancom jasne vysvetlite vnútropodnikové politiky a postupy na riešenie konfliktov. Presvedčte sa, že všetci poznajú kroky, ktoré sa majú podniknúť v prípade sporu vrátane spôsobu nahlasovania a/alebo zapojenia nadriadených.
 1. Poskytovanie školení v oblasti riešenia konfliktov
  Ponúknite zamestnancom školenia alebo semináre zamerané na zvládanie konfliktov a zlepšovanie komunikačných zručností. Poskytnutím nástrojov potrebných na riešenie sporov medzi zamestnancami predídete ich zhoršovaniu a prispejete k pokojnejšiemu pracovnému prostrediu.
 1. Podpora empatie a porozumenia
  Podporujte kultúru vzájomného rešpektu a porozumenia medzi zamestnancami. Povzbudzujte ich k tomu, aby zohľadnili perspektívy ostatných a rešpektovali ich názor. Takéto myslenie pomáha vytvárať atmosféru vzájomného rešpektu a tímovej práce.
 1. Snaha hľadať riešenia prospešné pre všetkých
  Nesnažte sa presadiť niekoho argumenty, ale nabádajte zamestnancov, aby sa usilovali o vyriešenie problému. Spolupracujte so všetkými stranami zapojenými do sporu, aby ste našli kreatívne riešenia, ktoré budú akceptovateľné pre všetkých.
 1. Dokumentovanie a kontrola procesov riešenia sporov
  Sledujte opatrenia prijaté na riešenie konfliktov a zaznamenávajte dohodnuté riešenia. Pravidelne vyhodnocujte, ako tieto riešenia fungujú, a podľa potreby ich upravujte, aby sa v budúcnosti dosiahli lepšie výsledky.
 1. Pomoc odborníkov (ak je potrebná)
  V obzvlášť komplikovaných alebo citlivých prípadoch môže byť užitočné požiadať o radu odborníkov na ľudské zdroje, právnych poradcov alebo špecialistov na riešenie konfliktov, aby sa zabezpečilo, že konflikty sa budú riešiť spravodlivo a bez zaujatosti.

Cieľom nie je odstrániť nezhody v podniku, ale skôr ich konštruktívne riešiť. Zavedením týchto stratégií sa konflikty môžu premeniť na príležitosti na rast a ny vytvorenie silnejšieho a kolaboratívnejšieho tímu.

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby portálu EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieSúbor nástrojov EÚ pre mobilituosvedčený postup EURESEURES školeniaExterné správy EURESExterné zainteresované stranyRady a tipyInterné správy EURESPracovné dni/podujatiaSprávy z trhu práce/správy o mobiliteSprávy/reportáže/štatistikyTrendy náboruSociálne médiáÚspešné príbehyMladosti
Súvisiace sekcie
Služby siete EURESEURES Targeted Mobility SchemeEuropassPomoc a podporaRady a tipyInformácie o trhu práceVzdelávanieŽivot a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.