Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Právní upozornění portálu EURES

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tyto internetové stránky spravuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) a jejich cílem je poskytnout veřejnosti přístup k informacím o iniciativách sítě EURES a o politikách Evropské unie obecně. Naším cílem je, aby tyto informace byly aktuální a přesné. Budeme-li upozorněni na případné chyby, pokusíme se je opravit. Orgán ELA však vylučuje jakoukoli odpovědnost za informace uvedené na těchto internetových stránkách.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecného charakteru a nezohledňují zvláštní situaci konkrétních osob či subjektů,
  • nemusejí být nutně vyčerpávající, úplné, přesné nebo aktuální,
  • v některých případech odkazují na externí internetové stránky, nad nimiž orgán ELA nemá kontrolu a za něž orgán ELA nepřebírá odpovědnost,
  • nelze považovat za odbornou ani právní radu (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný on-line přesně odpovídá oficiálně přijatému znění. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie s právními účinky se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (v jeho tištěném vydání nebo od 1. července 2013 v elektronickém vydání na internetových stránkách EUR-Lex).

Naším cílem je minimalizovat výpadky a poruchy způsobené technickými chybami. Některé údaje či informace na našich stránkách však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné. Proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Orgán ELA se zříká veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání těchto internetových stránek či jakékoliv jiné externí stránky, na niž se odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost orgánu ELA v případě porušení ustanovení platných vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit odpovědnost orgánu v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

Vyloučení odpovědnosti za externí odkazy

Tyto internetové stránky mohou obsahovat „ externí odkazy“ na internetové stránky, nad nimiž nemá orgán ELA žádnou kontrolu a za něž nenese žádnou odpovědnost.

Ve chvíli, kdy se návštěvníci internetových stránek orgánu ELA rozhodnou kliknout na odkaz na jakékoli externí internetové stránky, platí pro ně zásady týkající se souborů cookie a ochrany soukromí a právní zásady této externí internetové stránky.

Dodržování platných požadavků na ochranu údajů a přístupnost externích internetových stránek, na které se odkazuje na internetových stránkách orgánu ELA, je mimo kontrolu orgánu ELA a odpovědnost za ně výslovně nesou provozovatelé těchto externích internetových stránek.

Vyloučení odpovědnosti za schvalování obsahu

Účelem veškerých odkazů vedoucích z internetových stránek orgánu ELA na jakýkoli konkrétní externí zdroj, on-line službu nebo internetové stránky je zkvalitnit informace dostupné na internetových stránkách orgánu ELA a pomoci tak návštěvníkům těchto internetových stránek.

Orgán ELA těmito odkazy nevyjadřuje souhlas s konkrétním externím zdrojem, on-line službou nebo internetovými stránkami ani neschvaluje informace obsažené v připojeném odkazu ani nepodporuje organizace, které tyto externí internetové stránky vlastní.

Zásady ochrany soukromí

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů. Zásady ochrany soukromí se týkají internetových stránek Evropské unie s doménou europa.eu.

Zásady ochrany soukromí

Upozornění o ochraně autorských práv

Autorské právo © k celému obsahu těchto internetových stránek vlastní, pokud není uvedeno jinak: Evropský orgán pro pracovní záležitosti – ELA.

Další použití je povoleno za předpokladu, že je orgán ELA uveden jako zdroj.

Pokud jde o jednotlivé dokumenty, může výše uvedená obecná zásada dalšího použití podléhat specifickým podmínkám uvedeným v jednotlivých upozorněních o ochraně autorských práv v nich obsažených. Uživatelům se doporučuje, aby se seznámili s těmito jednotlivými upozorněními o ochraně autorských práv.

Logo orgánu ELA a sítě EURES jsou výhradním vlastnictvím Evropského orgánu pro pracovní záležitosti – ELA a jejich používání je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu orgánu ELA.