Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Život a práce

Život a práce v Evropě

O životě a práci

Když uvažujete o odchodu do zahraničí, mohou vás zmást úvahy o důležitých praktických, právních a administrativních záležitostech. Stránky podmínek života a práce na portálu EURES vám mají pomoci, abyste se přestěhovali do zahraničí s co možná nejmenšími problémy, a to tím, že vás předem vyčerpávajícím způsobem informují. Můžete také zjistit, jaká odvětví se vyznačují významnou nerovnováhou mezi volnými pracovními místy a zaměstnanci, a to krátkodobě i dlouhodobě, což může ovlivnit vaše hledání pracovního místa.

I když právo na život a práci v jiné zemi EU je jednou ze základních svobod EU a na základě dohod o EHP a ESVO se také vztahuje na Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko, občané z některých novějších zemí EU podléhají určitým přechodným pravidlům. Více informací o tom, jak se přechodné úpravy uplatňují v různých zemích EURES, můžete nalézt v sekci portálu „Volný pohyb“ nebo, když přejdete na níže uvedený odkaz.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=cs

Jste člověk, který tráví omezenou dobu prací pro zaměstnavatele mimo členský stát, kde obvykle pracujete? Pokud ano, jste považován za „vyslaného pracovníka“ a můžete najít více informací o pravidlech, které řídí vaše pracovní podmínky v sekci „Posted Workers“ (Vyslaní pracovníci)
portálu Europa.

Pro podrobnější informace a pomoc se můžete vždy obrátit na vašeho místního poradce EURES nebo poradce EURES v zemi, kam byste se chtěli přestěhovat.