Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel18 juli 2023Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 2 min

De kunst van het notuleren beheersen: tips voor effectief notuleren

Vergaderingen zijn belangrijk voor samenwerking en vooruitgang. Leer effectief notuleren om ervoor te zorgen dat informatie duidelijk wordt gecommuniceerd en begrepen.

Closeup of man taking notes sitting in front of a computer

Tijdens vergaderingen komen mensen bijeen om ideeën te bespreken, besluiten te nemen en projecten vooruit te helpen. Een vergadering kan echter aan waarde verliezen als de resultaten en discussies niet naar behoren worden gedocumenteerd. In dit artikel geven we u praktische tips over hoe u op doeltreffende wijze een verslag maakt van vergaderingen zodat de informatie duidelijk wordt overgebracht en door iedereen wordt begrepen.

 1. Bereid u voor
  Neem vóór de vergadering de tijd om u vertrouwd te maken met de agenda en de doelstellingen. Als u begrijpt wat het doel van de vergadering is en wat er bereikt moet worden, zult u beter in staat zijn de relevante informatie nauwkeurig vast te leggen.
 1. Luister actief en maak aantekeningen
  Tijdens de vergadering dient u aandachtig te luisteren en gedetailleerde aantekeningen te maken. Volg de discussies nauwlettend en noteer belangrijke punten, besluiten, actiepunten en deadlines. Gebruik stenografie of afkortingen om snel en efficiënt te schrijven. Let ook op non-verbale gebaren, die een waardevolle context kunnen bieden.
 1. Breng structuur aan
  Wanneer u een verslag van een vergadering maakt, is het belangrijk uw document op te bouwen volgens een logische en overzichtelijke structuur. Begin met een korte samenvatting die het doel van de vergadering schetst en geef een lijst van de aanwezigen. Geef vervolgens een overzicht van de belangrijkste discussies, de genomen besluiten en eventuele andere belangrijke punten. Verdeel complexe onderwerpen onder in aparte delen met behulp van kopjes en opsommingstekens voor meer duidelijkheid.
 1. Blijf objectief en neutraal
  Bij het documenteren van een vergadering is het belangrijk om objectief en neutraal te blijven. Concentreer u op het nauwkeurig overbrengen van de informatie, zonder persoonlijke meningen of vooroordelen toe te voegen. Blijf bij de feiten en hanteer in het hele document een zakelijke toon.
 1. Lees de notulen na en stuur ze naar alle betrokkenen
  Lees de notulen voordat u ze afrondt zorgvuldig na om eventuele fouten of inconsistenties te corrigeren en controleer nog eens of de gepresenteerde informatie accuraat is. Bent u tevreden, stuur het document dan snel naar alle relevante deelnemers om zeker te stellen dat iedereen ermee instemt.

Volg deze richtsnoeren om betere notulen te maken die uw discussies nauwkeurig en doeltreffend weergeven. Dit kan helpen de samenwerking, besluitvorming en algemene productiviteit binnen uw organisatie te verbeteren.
 

Meer informatie:

Onderwerpen
 • Bedrijf/Ondernemerschap
 • EU-toolbox voor mobiliteit
 • EURES beste praktijken
 • EURES-training
 • Extern EURES-nieuws
 • Externe stakeholders
 • Hints en tips
 • Intern EURES-nieuws
 • Jobdagen/evenementen
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Nieuws/rapporten/statistieken
 • Wervingstrends
 • Sociale media
 • Succesverhalen
 • Jeugd
Gerelateerde sectie(s)
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.