Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta18 Iúil 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 3 nóiméad

Máistreacht a fháil ar mhiontuairiscí a scríobh: Conas miontuairiscí cruinnithe a scríobh go héifeachtach

Tá cruinnithe tábhachtach don chomhoibriú agus don dul chun cinn. Foghlaim conas miontuairiscí cruinnithe a scríobh go héifeachtach chun cumarsáid shoiléir agus tuiscint shoiléir a áirithiú.

Closeup of man taking notes sitting in front of a computer

Tugann cruinnithe daoine le chéile chun smaointe a phlé, cinntí a dhéanamh, agus tionscadail a chur chun cinn. Mar sin féin, d'fhéadfadh luach cruinnithe a laghdú mura ndéantar na torthaí agus an plé a dhoiciméadú i gceart. San alt seo, cuirfimid leideanna praiticiúla ar fáil duit maidir le conas miontuairiscí cruinnithe a scríobh go héifeachtach, ag áirithiú go gcuirtear an fhaisnéis in iúl go soiléir do gach duine agus go dtuigeann gach duine í.

 

 1. Ullmhaigh roimh ré
  Roimh an gcruinniú, tóg am chun tú féin a chur ar an eolas faoin gclár oibre agus faoi na cuspóirí. Trí thuiscint a fháil ar chuspóir an chruinnithe agus ar cad is gá a bhaint amach, cabhrófar leat an fhaisnéis ábhartha a bhailiú go cruinn.
 1. Éist go gníomhach agus glac nótaí
  Le linn an chruinnithe, bí i d’éisteoir gníomhach agus breac síos nótaí mionsonraithe. Tabhair aird ar leith ar an bplé agus gabh pointí, cinntí, míreanna gníomhaíochta, agus spriocdhátaí tábhachtacha. Bain úsáid as gearrscríbhinn nó as giorrúcháin chun scríobh go tapa agus go héifeachtach. Chomh maith leis sin, bí aireach ar leideanna neamh-bhriathartha a d’fhéadfadh comhthéacs luachmhar a chur ar fáil.
 1. Eagraigh scríobh na miontuairisc
  Agus tú ag scríobh miontuairiscí an chruinnithe, déan do dhoiciméad a struchtúrú ar bhealach loighciúil atá éasca le leanúint. Tosaigh le achoimre ghairid ina leagtar amach cuspóir an chruinnithe agus ina liostaítear na daoine a bhí i láthair. Ansin, tabhair forbhreathnú ar na príomhphléití, ar na cinntí a rinneadh, agus ar aon phointí suntasacha eile. Déan topaicí casta a bhriseadh síos ina gcodanna ar leith ag baint úsáide as ceannteidil agus as pointí urchair ar mhaithe le soiléireacht.
 1. Bí oibiachtúil agus neodrach i gcónaí
  Tá sé tábhachtach oibiachtúlacht agus neodracht a choinneáil agus cruinniú á dhoiciméadú. Dírigh ar an eolas a chur in iúl go cruinn, gan tuairimí pearsanta ná claontaí a chur leis. Ná himigh ó na fíricí agus úsáid tuin ghairmiúil trí scríobh ar fad na miontuairiscí.
 1. Profáil agus roinn le gach duine ábhartha
  Sula gcuirfidh tú bailchríoch ar scríobh miontuairiscí an chruinnithe, profáil go cúramach iad le haghaidh aon earráidí nó neamhréireachtaí, agus déan seiceáil arís ar chruinneas na faisnéise a chuirtear i láthair. Nuair a bhíonn tú sásta, roinn an doiciméad go pras leis na rannpháirtithe ábhartha go léir lena áirithiú go bhfuil gach duine i gcomhaontú.

Trí na treoirlínte seo a leanúint, is féidir leat miontuairiscí cruinnithe níos fearr a scríobh a léiríonn do phlé go cruinn agus go héifeachtach. Is féidir leis sin cur le comhoibriú, cinnteoireacht agus táirgiúlacht fhoriomlán níos fearr laistigh de d’eagraíocht.
 

Léigh tuilleadh:

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Bosca uirlisí AE le haghaidh soghluaisteachta
 • Cleachtas is fearr EURES
 • oiliúint EURES
 • Nuacht sheachtrach EURES
 • Geallsealbhóirí seachtracha
 • Leideanna agus Moltaí
 • Nuacht inmheánach EURES
 • Laethanta Fostaíochta/Imeachtaí
 • Nuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachta
 • Nuacht/tuarascálacha/staitisticí
 • Treochtaí earcaíochta
 • Na meáin shóisialta
 • Scéalta ratha
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.