Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva18. července 2023Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 2 min

Zvládnout umění psaní zápisů: jak efektivně psát zápisy z porad

Porady jsou pro spolupráci a rozvoj důležité. Naučte se efektivně psát zápisy z nich, abyste zajistili jasnou komunikaci a porozumění.

Closeup of man taking notes sitting in front of a computer

Na poradách se lidé setkávají, aby diskutovali o nápadech, přijímali rozhodnutí a postupovali vpřed s jednotlivými projekty. Pokud však výsledky a diskuse nebudou řádně zdokumentovány, přínos porady může být nižší. V tomto článku vám přinášíme praktické tipy, jak efektivně psát zápisy z porad a zajistit, aby informace byly předávány jasně a byly srozumitelné pro každého.

 1. Připravte se předem
  Před poradou si udělejte čas, abyste se seznámili s jejím programem a cíli. Pokud pochopíte účel porady a to, čeho je třeba dosáhnout, pomůže vám to příslušné informace přesně zaznamenat.
 1. Aktivně poslouchejte a dělejte si poznámky
  V průběhu porady aktivně poslouchejte a dělejte si podrobné poznámky. Věnujte pozornost diskusím a zaznamenávejte klíčové body, rozhodnutí, opatření a lhůty. V zájmu rychlosti a efektivity používejte těsnopis a zkratky. Dávejte pozor také na neverbální projevy, které mohou poskytnout cenný kontext.
 1. Zápis řádně strukturujte
  Při psaní vlastního zápisu dbejte na logickou a přehlednou strukturu. Začněte krátkým shrnutím, ve kterém popíšete účel porady a uvedete seznam účastníků. Poté uveďte přehled hlavních diskusí, přijatých rozhodnutí a jakýchkoli dalších důležitých bodů. Pomocí nadpisů a odrážek rozdělte složitá témata do samostatných částí, zajistíte tak přehlednost zápisu.
 1. Zůstaňte objektivní a nestranníPři dokumentování porady je důležité zachovat objektivitu a nestrannost. Zaměřte se na přesné předávání informací, nedoplňujte je o své názory a vyvarujte se předsudků. V celém textu se držte faktů a používejte profesionální tón.
 1. Zápis zkontrolujte a rozešlete všem dotčeným osobámPřed dokončením zápisu z porady jej pečlivě zkontrolujte, zda v něm nejsou chyby nebo nesrovnalosti, a ještě jednou ověřte správnost uvedených informací. Pokud jste se zápisem spokojení, neprodleně ho rozešlete všem dotčeným účastníkům, abyste se ujistili, že s ním všichni souhlasí.

Pokud se těmito pokyny budete řídit, dokážete psát lepší zápisy z porad, které budou přesně a efektivně odrážet diskuse. To může přispět k lepší spolupráci, rozhodování a celkové produktivitě ve vaší organizaci.
 

Další informace:

Témata
 • Obchod / Podnikání
 • EU toolbox pro mobilitu
 • Osvědčené postupy EURES
 • školení EURES
 • Externí zprávy EURES
 • Externí zainteresované strany
 • Rady a tipy
 • Interní zprávy EURES
 • Pracovní dny/události
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Zprávy/přehledy/statistiky
 • Trendy náboru
 • Sociální média
 • Příběhy úspěchu
 • Mládí
Související sekce
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.