Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)

Juridisk meddelelse fra Eures

Ansvarsfraskrivelse

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) opretholder dette websted for at forbedre den offentlige adgang til information om myndighedens initiativer og EU's politikker generelt. Vores mål er at sikre, at denne information er aktuel og præcis. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, vil vi forsøge at rette dem. ELA påtager sig dog intet ansvar for informationen på dette websted.

Denne information

  • er udelukkende af generel karakter og tager ikke højde for de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for en bestemt enkeltperson eller enhed
  • er ikke nødvendigvis omfattende, fuldstændig, nøjagtig eller ajourført
  • er undertiden knyttet til eksterne websteder, som ELA ikke har nogen kontrol over, og som ELA ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har brug for specifik rådgivning, bør du altid konsultere en relevant fagperson).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, der er tilgængeligt online, nøjagtigt gengiver en officielt vedtaget tekst. Kun Den Europæiske Unions Tidende (den trykte udgave eller, siden den 1. juli 2013, den elektroniske udgave på EUR-Lex-webstedet) er autentisk og har retsvirkning.

Det er vores mål at minimere forstyrrelser forårsaget af tekniske fejl. Nogle data eller informationer på vores websted kan imidlertid være blevet oprettet eller placeret i filer eller formater, der ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke afbrydes eller på anden måde påvirkes af sådanne problemer. ELA påtager sig intet ansvar for problemer, der opstår som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne websteder.

Denne ansvarsfraskrivelse hverken begrænser ELA's ansvar i strid med eventuelle krav i gældende national lovgivning eller udelukker ELA's ansvar for forhold, der ikke kan udelukkes i henhold til denne lovgivning.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne links

Webstedet kan indeholde eksterne links til websteder, som ELA ikke har nogen kontrol over, og som ELA ikke påtager sig noget ansvar for.

Når besøgende på ELA's websteder vælger at følge et link til et eksternt websted, er de omfattet af det eksterne websteds cookie-, privatlivs- og retspolitik.

Overholdelse af gældende databeskyttelses- og tilgængelighedskrav på eksterne websteder, der linkes til fra ELA's websteder, falder uden for ELA's kontrol og er det eksterne websteds udtrykkelige ansvar.

Ansvarsfraskrivelse for godkendelse

Formålet med enhver henvisning via link fra ELA's websteder til specifikke eksterne ressourcer, onlinetjenester eller websteder er at optimere den information, der er tilgængelig på ELA's websteder, og hjælpe besøgende på disse websteder.

Sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at ELA godkender eller støtter de specifikke eksterne ressourcer, onlinetjenester eller websteder, den information, der er indeholdt i linket, eller de organisationer, der ejer de eksterne websteder.

Privatlivspolitik

Den Europæiske Union er forpligtet til at beskytte brugernes privatliv. Privatlivspolitikken dækker Den Europæiske Unions websteder inden for europa.eu-domænet.

Privatlivspolitik

Meddelelse vedrørende ophavsret

Ophavsret © til hele indholdet af dette websted, medmindre andet er angivet: Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed – ELA.

Gengivelse er tilladt, forudsat at ELA angives som kilden til materialet.

For individuelle dokumenter kan det generelle princip om gengivelse, der er skitseret ovenfor, være underlagt specifikke betingelser som angivet i de individuelle ophavsretsmeddelelser, der er indeholdt deri. Brugere rådes til at konsultere disse individuelle ophavsretsmeddelelser.

ELA- og Eureslogoet er Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds (ELA's) eksklusive ejendom, og det er forbudt at bruge det uden forudgående skriftlig tilladelse fra ELA.