Pereiti prie pagrindinio turinio
EURES (EURopean Employment Services)

EURES pasienio regionuose

ES vidaus pasienio regionai apima 40 proc. ES teritorijos, juose gyvena beveik 2 mln. pasienio darbuotojų. Remiantis naujausia darbo jėgos judumo ES viduje ataskaita, daugiau kaip 1,3 mln. žmonių ES gyveno vienoje šalyje, o dirbo kitoje.

Nepaisant to, pasienio darbuotojai kasdien gali susidurti su įvairiomis kliūtimis, pavyzdžiui, skirtinga nacionaline praktika, socialinės apsaugos sistemomis, mokesčių taisyklėmis ir teisinėmis sistemomis. Be to, viešasis transportas pasienio regionuose dažnai yra mažiau išvystytas, palyginti su šalies vidaus transportu, o tai dar labiau apsunkina žmonių galimybes dirbti užsienyje ES.

EURES padeda pasienio darbuotojams įveikti šias kliūtis teikdamas finansinę paramą tarpvalstybinėms partnerystėms pasitelkiant „Europos socialinį fondą +“ (ESF+).

Pagal šias partnerystes EURES nariai ir partneriai bendradarbiauja tarpvalstybiniu mastu, kad pagerintų darbuotojų galimybes dirbti užsienyje, o darbdaviai – sudarytų tam sąlygas. EURES tinklui nepriklausančios organizacijos taip pat gali dalyvauti, jei gali padėti šioje srityje. Partneriai paprastai yra valstybinės užimtumo tarnybos, darbdavių grupės ir organizacijos, pavyzdžiui, universitetai, verslo asociacijos, profesinės sąjungos ir prekybos rūmai.

2024, 2025 ir 2026 m. ESF+ finansavimą gavo 6 tarpvalstybinės partnerystės, kuriose dalyvauja 8 šalys. Be to, kai kurios kitos partnerystės veikia be ES finansinės paramos.

Toliau nurodomos ESF+ remiamos tarpvalstybinės partnerystės. Spustelėję nuorodas sužinosite daugiau apie partnerystes ir jų vykdomą veiklą bei paslaugas ir galėsite paprašyti papildomos informacijos ar pagalbos:

 

Svarbiausias partnerystės tikslas – darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams teikti informaciją ir patarimus dėl darbo, įdarbinimo ar įsidarbinimo tarpvalstybiniu mastu, siūlyti įdarbinimo galimybes ir teikti paslaugas prieš ir po įdarbinimo.

Ekspertų grupės gali padėti darbuotojams kiekvienu jų karjeros etapu ir atsakyti į visus klausimus apie praktinius darbo tarpvalstybiniu mastu aspektus.

Partnerystės narės taip pat stebi darbuotojų srautus per atitinkamas sienas ir darbo rinkos raidą bei nustato kliūtis, kurios gali trukdyti laisvam darbuotojų judėjimui regioninėje tarpvalstybinėje darbo rinkoje.

Kasmet partnerystės narės vykdo įvairią veiklą, kuria remiami darbo ieškantys asmenys ir darbdaviai.

Daugiau patarimų apie įsidarbinimo galimybes jūsų regione suteiks kiekvienos tarpvalstybinės partnerystės EURES konsultantai.