Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)

EURES pārrobežu reģionos

Saskaņā ar jaunāko ziņojumu par darba ņēmēju mobilitāti ES ES iekšējie pierobežas reģioni aptver 40 % no ES teritorijas, un tajos dzīvo gandrīz 2 miljoni pārrobežu darba ņēmēju.

Tomēr pārrobežu darba ņēmēji ik dienu var saskarties ar dažādiem šķēršļiem, tādiem kā atšķirīga valstu prakse, sociālā nodrošinājuma sistēmas, nodokļu noteikumi un tiesību sistēmas. Arī darba devējiem pārrobežu reģionos ir daudzi šķēršļi, kad viņi pieņem darbā ārzemēs dzīvojošus darbiniekus darbā.

Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) ietvaros EURES pārrobežu partnerības palīdz darba ņēmējiem un darba devējiem pārvarēt šos šķēršļus.

Šajā īsajā video uzziniet, kā darbojas EURES pārrobežu partnerības un kā tās var jums palīdzēt :

EURES dalībnieki un partneri sadarbojas pāri robežām, lai palielinātu darba ņēmēju spēju strādāt ārzemēs un lai darba devēji varētu gādāt par to, ka tas ir iespējams. Organizācijas, kas nav EURES tīkla dalībnieces, arī var piedalīties, ja tās var palīdzēt šajā sakarā. Partneri parasti ir valstu nodarbinātības dienesti, darba devēju grupas un tādas organizācijas kā augstskolas, profesionālas apvienības, arodbiedrības un tirdzniecības kameras vai reģionu pārvaldes iestādes.

Partnerības sniedz darba meklētājiem un darba devējiem informāciju un padomu par darbu un pieņemšanu darbā/nodarbināšanu pāri robežām, piedāvā darbā iekārtošanas iespējas un sniedz pakalpojumus pirms un pēc pieņemšanas darbā. Ir pieejamas ekspertu komandas, kas palīdz darba ņēmējiem katrā viņu karjeras posmā un atbild uz visiem viņu jautājumiem, kas varētu rasties saistībā ar pārrobežu darba praktiskajiem aspektiem.

Partnerības arī seko līdzi darba ņēmēju plūsmām pāri attiecīgajām robežām, kā arī darba tirgus attīstībai; tās identificē šķēršļus, kas var kavēt darba ņēmēju brīvu pārvietošanos reģionālajā pārrobežu darba tirgū.

2024., 2025. un 2026. gadā ESF+ finansējumu saņem sešas EURES pārrobežu partnerības, kurās iesaistītas 8 valstis:

EURES-T Grande Région

(Beļģija, Francija, Vācija un Luksemburga)

EURES-T Oberrhein/Rhin supérieur

(Francija, Vācija un Šveice)

EURADRIA

(Itālija un Slovēnija)

EURES-T Andalucía-Algarve

(Spānija un Portugāle)

EURES-T Extremadura-Alentejo

(Spānija un Portugāle)

EURES-T Norte de Portugal-Galicia

(Spānija un Portugāle)

Turklāt dažas partnerības darbojas bez ES finansiālā atbalsta vai ar citiem ES finansēšanas modeļiem:

EURES-T Beskydy

(Čehija, Polija un Slovākija)

Lai saņemtu papildu padomus par darba iespējām jūsu reģionā, meklējiet EURES padomdevējus katrā pārrobežu partnerībā atsevišķi.