Pereiti prie pagrindinio turinio
EURES (EURopean Employment Services)

Gyvenimas ir darbas

Gyvenimas ir darbas Europoje

Apie gyvenimo ir darbo sąlygas

Jei ketinate persikelti į kitą šalį, jums gali būti sunku numatyti visas svarbias praktines, teisines ir administracines tokio veiksmo aplinkybes. EURES portalo skyriuje „Gyvenimo ir darbo sąlygos“ stengiamasi pateikti visą reikiamą informaciją, kad jūsų persikėlimas į kitą šalį vyktų kuo sklandžiau. Taip pat galite sužinoti, kuriuose sektoriuose tiek trumpą, tiek ilgesnį laiką pastebimai trūksta arba yra per daug darbo vietų ar darbuotojų, nes nuo to gali priklausyti jūsų darbo paieška.

Teisė gyventi ir dirbti kitoje ES šalyje yra viena pagrindinių laisvių Europos Sąjungoje, taip pat pagal EEE ir ELPA susitarimus Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje, tačiau kai kurių naujųjų ES valstybių piliečiams taikomos tam tikros pereinamojo laikotarpio taisyklės. Daugiau informacijos apie tai, kokios pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos įvairiose ES šalyse, rasite portalo skyriuje „Laisvas judėjimas“ arba interneto adresu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=lt

Ar savo darbdaviui dalį laiko dirbate kitoje valstybėje narėje negu įprastai? Jei taip, tuomet esate komandiruotas darbuotojas. Apie savo darbo sąlygas reglamentuojančias taisykles daugiau galite sužinoti Europos portalo skyriuje „Komandiruoti darbuotojai“.

Jei norite gauti daugiau informacijos, visada galite kreiptis pagalbos į vietos EURES konsultantą arba šalies, į kurią norėtumėte persikelti, EURES konsultantą.