Pereiti prie pagrindinio turinio
EURES (EURopean Employment Services)

EURES teisinis pranešimas

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Šią svetainę tvarko Europos darbo institucija (EDI), kad visuomenei būtų paprasčiau susipažinti su jos iniciatyvomis ir apskritai Europos Sąjungos politika. Mūsų tikslas – šios informacijos naujumas ir tikslumas. Jei mums bus pranešta apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Vis dėlto EDI neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio, nesiejama su jokiu konkrečiu fiziniu ar juridiniu asmeniu;
  • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
  • kai kuriais atvejais yra susijusi su išorės svetainėmis, kurių EDI nekontroliuoja ir už kurias EDI neprisiima jokios atsakomybės;
  • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Autentišku laikomas ir teisinę galią turi tik Europos Sąjungos oficialusis leidinys (spausdintiniai numeriai arba – nuo 2013 m. liepos 1 d. – elektroniniai numeriai svetainėje „EUR-Lex“).

Siekiame, kad dėl techninių problemų kiltų kuo mažiau nepatogumų, tačiau kuriant ar sisteminant kai kuriuos mūsų svetainėje pateikiamus duomenis ar informaciją galėjo įsivelti rinkmenų ar formatų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų mūsų paslaugos negalėtų būti vienaip ar kitaip sutrikdytos. EDI neprisiima atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šia interneto svetaine arba kitomis susietomis išorės svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama nei sumažinti EDI teisinių įsipareigojimų nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų, nei neprisiimti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės neatleidžiama.

Atsakomybės apribojimas dėl išorinių nuorodų

Šioje svetainėje gali būti pateikiama išorinių nuorodų į svetaines, kurių EDI nekontroliuoja ir už kurias EDI neprisiima jokios atsakomybės.

EDI interneto svetainių lankytojams nusprendus spustelėti nuorodą į kurią nors išorės svetainę, jiems yra taikoma tos išorės svetainės slapukų, privatumo ir teisinė tvarka.

To, kaip išorės interneto svetainėse, į kurias patenkama pasinaudojus EDI interneto svetainėse pateikiamomis nuorodomis, laikomasi taikomų duomenų apsaugos ir prieinamumo reikalavimų, EDI nekontroliuoja ir už tai yra vienareikšmiškai atsakinga pati išorės interneto svetainė.

Atsakomybės apribojimas dėl patvirtinimo

Visų nuorodų iš EDI interneto svetainių į kokius nors konkrečius išorinius išteklius, internetines paslaugas ar interneto svetaines paskirtis – gerinti EDI svetainėse teikiamą informaciją ir padėti lankytojams patekti į tas svetaines.

Tokios nuorodos nereiškia, kad EDI patvirtino konkrečius išorinius išteklius, internetines paslaugas ar interneto svetaines, ar nurodytame šaltinyje pateikiamą informaciją ar organizacijas, kurioms priklauso šios išorės interneto svetainės.

Privatumo politika

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti naudotojų privatumą. Privatumo politika taikoma Europos Sąjungos svetainėms domene „europa.eu“.

Privatumo politika

Pranešimas apie autorių teisių apsaugą

Autorių teisės © taikomos visam šios interneto svetainės turiniui, nebent nurodyta kitaip: Europos darbo institucija (EDI).

Pakartotinis naudojimas leidžiamas, jeigu EDI pripažįstama medžiagos šaltiniu.

Kalbant apie atskirus dokumentus, pirmiau aprašytam bendram pakartotinio naudojimo principui gali būti taikomos specialios sąlygos, kaip nurodyta atskiruose pranešimuose dėl autorių teisių apsaugos. Naudotojams patariama remtis šiais atskirais pranešimais dėl autorių teisių apsaugos.

EDI ir EURES logotipas yra išimtinė Europos darbo institucijos (EDI) nuosavybė ir jį naudoti draudžiama be išankstinio raštiško EDI leidimo.