Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2019. gada 1. novembrisEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 3 min

Seši ieteikumi apmācības kursu, prakses vai māceklības pilnīgai izmantošanai

Īslaicīgas darbavietas, kurās tiek apvienots darbs un apmācība darbavietā, kļūst arvien populārākas, lai iekļautos darba pasaulē. Veiksmīga stažēšanās, prakse vai māceklība var lielā mērā jums palīdzēt izvēlēties vēlamo darbavietu Te mēs piedāvājam dažus noderīgus ieteikumus, lai varat pārliecināties par pilnīgu atdevi no savas puses.

6 tips for getting the most out of a training course, internship or apprenticeship
Shutterstock

Nebaidieties no kļūdām

Jūs tur esat kā stažieris, praktikants vai māceklis, lai mācītos. Jūsu kolēģi sapratīs, ka jums nav tādas pieredzes kā viņiem, tāpat no jums pirmajā reizē neprasīs visu paveikt nevainojami. Nebaidieties veikt uzdevumus, kas ir ārpus jūsu komforta zonas, piemēram, uzņemties iniciatīvu, nonākt strupceļā un mācīties no kļūdām, jo tas izskatīsies labāk, nekā baidīties kaut ko uzņemties, lai neizdarītu kaut ko aplamu.

Pielāgojieties sava uzņēmuma darba kultūrai

Pavērojiet, kā kolēģi uzvedas, un uzvedieties līdzīgi. Ko viņi valkā? Kā viņi sarunājas viens ar otru? Par kādiem tematiem viņi birojā runā, no kādiem izvairās? Tomēr neaizmirstiet, ka daudzi kolēģi tur būs strādājuši daudz ilgāk par jums vai būs statusā, kas atšķiras no jūsējā. Piemēram, ja priekšnieks aiziet katru dienu agri no biroja, tas nenozīmē, ka varat darīt to pašu.

Izmantojiet apmācības un kvalificēšanās iespējas

Ja jums piedāvā apmācības un kvalificēšanās iespējas, izmantojiet tās! Daudzi uzņēmumi sedz saviem darbiniekiem apmācības izmaksas, lai uzlabotu prasmes un zināšanas amatiem svarīgas jomās. Tas var ne tikai palīdzēt labāk padarīt darbu, bet arī papildināt jūsu CV un palīdzēt apgūt prasmes turpmākai karjeras izaugsmei.

Piedāvājums uzņemties vairāk uzdevumu

Ja jums ir kāds brīvāks brīdis, pavaicājiet saviem kolēģiem, vai būtu iespējams viņiem kaut kā palīdzēt. Stažierus, kuri labprāt veic mazus, ikdienišķus darbus tāpat kā lielākus un interesantākus, novērtē visvairāk, un ir lielāka varbūtība, ka viņiem piedāvā pastāvīgu vietu. Ja jums saka, ka priekš jums nav darba, neizmantojiet to kā atrunu slinkošanai. Mēģiniet atrast veidus, kā varat būt noderīgs vispārējākos vilcienos. Vai jums ir kādas idejas, ko uzskatāt par tādām, kas varētu uzlabot uzņēmumu? Varbūt jūs varētu sagatavot veidni kāda konkrēta procesa racionalizācijai vai izstrādāt brošūru ar noderīgu informāciju jauniem darbiniekiem? Parādot savu motivāciju un radošumu, kā arī patiesu ieinteresētību uzņēmuma panākumos, jūs vairosiet kolēģu ticību sev un savām spējām.

Tas nav personīgi

Ja esat iesācējs darba pasaulē, pastāv iespēja, ka jums radīsies jautājumi, piemēram, “Ko mani jaunie kolēģi par mani domā?”, “Vai es to izdarīju pareizi?” vai “Ko tas un tas tajā e-pastā nozīmēja?”. Atcerieties, ka ikviens tur dara savu konkrētu darbu. Tā kā sakarā ar termiņiem, prioritātēm un lēmumiem, kas nav personiski (lielākoties), varētu izveidoties konfliktsituācija, no tās nevar secināt, ko cilvēki par mums domā ka pār indivīdiem.

Tas nebūs mūžīgi

Stažēšanās, prakses vai māceklības laikā jūs varat secināt, ka šī joma vai uzņēmums, kurā strādājat, nav priekš jums. Tas nenozīmē, ka esat izniekojis laiku, jo saprast, kas jums ir nepiemērots, ir tikpat svarīgi kā uzzināt, kas jums der. Jūs būsiet ieguvis daudz turpmāk izmantojamu prasmju un pieredzes, kas jums visticamāk palīdzēs sameklēt sev piemērotākas darbavietas nākotnē.

Mēs ceram, ka šie ieteikumi palīdzēs jums pilnīgot savu profesionālo potenciālu!

Sadarbībā ar Eiropas darbvietu mobilitātes portālu EURES

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrodiet EURES darbiniekus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
 • Uzņēmējdarbība
 • Ieteikumi un padomi
 • Jaunatne
Nozare
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.